Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Návrat do práce po skončení rodičovské dovolené

17.02.2017

Dobrý den,

Mám otázku ohledně budoucího čerpání PPM v případě smlouvy na částečně úvazek na dobu určitou.
Jsem na dvouleté rodičovské dovolené do dubna 2017, u zaměstnavatele mám smlouvu na HPP na dobu neurčitou. Ráda bych začala pracovat dříve na částečný úvazek do doby než budeme mít druhé dítě, tj na asi dalších 1,5 roku.
Současný zaměstnavatel navrhuje změnu smlouvy na částečný úvazek na dobu určitou. V jakých všech ohledech to je pro mě nevýhodné? Jsou zde nějaké výhody? Budu mít po skončení smlouvy nárok na mateřský příspěvek v případě druhého těhotenství? Například pokud bych již byla v 5. měsíci těhotenství a skončila mi smlouva na dobu určitou a zaměstnavatel by ji nechtěl prodloužit. Pokud začnu pracovat u jiné firmy musím dát výpověď u stávajícího zaměstnavatele? Jak je definována shodná činnost? Stejný název pozice?

Děkuji předem za informace

Vážená paní,

uzavření pracovního poměru na dobu určitou je nevýhodné právě v tom, že pracovní poměr skončí, ta určitost. Po druhé mateřské dovolené nebudete mít možnost návratu. Je však možné, že zaměstnavatel pracovní poměr prodlouží nebo změní na dobu neurčitou. Spíš se zkuste domluvit se zaměstnavatelem, že ta kratší pracovní doba bude po určitou dobu a pak se automaticky obnoví plný úvazek. Budete se moci rozhodnout zda pokračovat na plný úvazek nebo skončíte (to by Vám vyšlo stejně jako pracovní poměr na dobu určitou).

Ano budete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství, jelikož splníte podmínky. Základní podmínky nároku na tuto dávku jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů.

U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů).

Pokud se týká jak zmiňujete "stejné zaměstnání" - může rozlišit:
1) pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství
Podle § 19 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění platí, že u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21 zákona o nemocenském pojištění.
V tomto případě znamená tentýž zaměstnavatel a pracovní poměr (je nerozhodná změna pracovního poměru např, na určitou nebo změna druhu práce).

2) z pohledu zákoníku práce
V souladu s ustanovením § 34b odst. 2 zákoníku práce platí, že: "Zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. U zaměstnavatele, jímž je stát, platí věta první jen tehdy, jedná-li se o výkon práce v téže organizační složce státu."

Druh práce, který zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává, není zákoníkem práce ani jiným právním předpisem nijak definován a je v podstatě ponecháno na smluvní volnosti stran, zda v konkrétním případě vymezí druh práce širším nebo užším způsobem. Teorie dovozuje, že druh práce by měl být vymezen vždy tak, aby ohledně konkrétního zaměstnavatele nevzbuzoval pochybnosti o tom, jakou práci má zaměstnanec konat a aby tudíž jeho pracovněprávní vztah nebyl z tohoto důvodu neurčitý.

Obecně lze konstatovat, že pokud např. jeden zaměstnanec pracuje pro stejného zaměstnavatele v pracovním poměru jako mzdový účetní a vedle toho též na základě dohody o pracovní činnosti jako noční hlídač, je zcela evidentní, že jím vykonávané práce nejsou pracemi stejného druhu a tyto dva souběžné pracovněprávní vztahy jsou tedy nepochybně dovoleny.

Ačkoliv žádnou přesnou definici nelze dle mého názoru určit, je možné vycházet alespoň z toho, že čím více se budou fakticky přibližovat činnosti, které zaměstnanec koná pro jednoho zaměstnavatele na základě více pracovněprávních vztahů, tím bude výkon takové práce z hlediska zákona problematičtější.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.