Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Žaloba na určení otcovství

09.02.2017

Dobrý den chtěla jsem se zeptat mám měsíčního syna jsem vedena na socialce otec dítěte je bohužel neznámý. Chtěla jsem se zeptat je možné aby sociální pracovnice podala navrch k soudu pro uznání otcovství? Prý údajně totiž přišel anonym kdo je otec dítěte, jenže on otec dítěte není. Jak mám dál v této věci postupovat. Já jsem prostě smířená s tím že budeme samy bez otce tudíž i bez alimentů, ale můžou oni podat ten navrch k soudu když já s tím nesouhlasím nechci se tahat po soudech a řešit záležitost která není pravdivá a já sama nevím kdo je otec dítěte bohužel byla to má chyba. Děkuji za odpověď

Dobrý den,
Určení otcovství je založeno na několika domněnkách. Za otce se považuje:
1) manžel matky - Pokud je žena vdaná, napíše se do rodného listu dítěte jako otec manžel matky a to i když se dítě narodilo třeba den po svatbě. I pokud spolu manželé nežijí a oba tvrdí, že dítě není manželovo a jiný muž o sobě prohlásí, že je otcem dítěte, na věci to nic nemění a v rodném listě je uveden manžel matky jako otec.
2) bývalý manžel matky - Pokud manželství zanikne (rozvodem, smrtí manžela, prohlášením manžela za mrtvého) nebo je prohlášeno za neplatné (např. manželství mezi sourozenci nebo předky a potomky, manželství s vdanou ženou či ženatým mužem apod.) a dítě se narodí do 300 dní od zániku manželství, je do rodného listu zapsán matčin bývalý manžel, ledaže by se před narozením dítěte stihla matka znovu vdát – pak se zapíše jako otec manžel pozdější.
V případě, že by pozdější manžel s úspěchem své otcovství popřel, za otce se považuje manžel předchozí, je-li splněna podmínka narození dítěte do 300 dní od zániku manželství. I bývalý manžel má v takovém případě samozřejmě možnost své otcovství popřít.
3) muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů po narození dítěte – Není-li otec určen dle bodů ad 1, 2), resp. je-li žena svobodná, nebo se dítě narodilo po více než 300 dnech od zániku jejího manželství, může se s otcem dítěte dohodnout a otcovství lze uznat souhlasným prohlášením matky i otce před matrikou (nebo před soudem). Než se tak stane a otec bude určen, bude mít dítě v rodném listě zapsánu jen matku a bude mít i její příjmení.
Při souhlasném prohlášení o otcovství je třeba na matriku přinést rodný list dítěte, rodné listy obou rodičů a jejich občanské průkazy. Pokud je matka rozvedená, je nutno vzít i rozsudek o rozvodu s doložkou právní moci, pokud je vdova, je třeba přinést úmrtní list manžela. Při prohlášení o otcovství by rodiče zároveň měli učinit prohlášení o příjmení a jménu dítěte.
4) muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů v těhotenství matky - Pokud budoucí rodiče nejsou svoji a chtějí, aby dítě mělo v rodném listě otce a jeho příjmení uvedeno hned po narození, mohou uznat otcovství ještě v těhotenství matky (nesmí ale být dána domněnka otcovství ad 1, 2 – tedy žena nesmí být vdaná a dítě se nesmí narodit ani do 300 dní po zániku jejího manželství). Přitom se na matrice předkládá doklad o těhotenství (těhotenská průkazka) a dále rodné listy matky a otce a jejich občanské průkazy. Pokud je matka rozvedená, je nutno vzít i rozsudek o rozvodu s doložkou právní moci, pokud je vdova, je třeba přinést úmrtní list manžela. Zároveň s uznáním otcovství k nenarozenému dítěti zde učiní prohlášení o příjmení dítěte.
Pokud by se matka po prohlášení o otcovství provdala za jiného muže a dítě by se narodilo až po svatbě, do matriky by se zapsal manžel, nikoli otec, který otcovství před narozením dítěte (a před svatbou) uznal! Pokud by k jednomu dítěti uznalo otcovství více otců, matrika by zřejmě odmítla do rodného listu otce zapsat a musel by o něm rozhodnout soud.
Souhlasné prohlášení o otcovství (ad 3, 4) lze učinit před jakýmkoli matričním úřadem. Prohlášení nemusí činit oba rodiče současně. Již učiněné prohlášení o otcovství nelze odvolat, ale je možné podat žalobu na popření otcovství. Souhlasné prohlášení o otcovství není zpoplatněno.
Pokud jsou matka nebo otec dítěte nezletilí (nedosáhli-li 18ti let věku), mohou prohlášení o otcovství ad 3, 4) učinit jen před soudem.
Řízení o uznání otcovství před soudem se zahájí v případě, kdy otec nebyl určen na základě zákonné domněnky (ad 1, 2) ani nebylo otcovství uznáno před matričním úřadem (ad 3, 4). Řízení se koná u soudu, v jehož obvodu má dítě bydliště. Předseda soudu vyslechne muže, kterého matka označila za otce a pokud tento otcovství uzná, sepíše se o tom protokol a sdělí se to matrice, která muže zapíše do rodného listu dítěte jako otce. Pokud muž své otcovství neuzná, řízení je tím skončeno.
Pokud matka otce dítěte neuvede, nemůže ji k tomu nikdo donucovat, musí však počítat s možností, že muž, který se domnívá, že je otcem, podá žalobu na určení svého otcovství k dítěti, popř. že bude řízení zahájeno na návrh opatrovníka, kterého soud dítěti ustanoví.
Žaloba na určení otcovství
Pokud není otcovství určeno na základě zákonné domněnky (ad 1, 2, 3, 4), může se dítě (nezletilé prostřednictvím ustanoveného opatrovníka), matka i domnělý otec domáhat určení otcovství žalobou u soudu.
Takže ano, sociální pracovnice může v zájmu prospěchu dítěte podat návrh k soudu na určení otce.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.