Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Císařský řez- vynucený souhlas

15.02.2017

Dobrý den. Mám velice vážný dotaz. To, co se nedávno stalo v nemocnici(porodnici) mne hluboce zasáhlo. Doprovázela jsem ženu k porodu doma, zvolili jsme přesun do porodnice. Ale nebyly žádné komplikace, ale protože to nebyl standartní porod hlavičkou, zvolili jsme po čase přejezd do porodnice. Ovšem žena má z porodnice velké trauma a říkala, že beze mě prostě neporodí už z důvodu, že by jí nutili klasickou polohu na zádech, což je pro tento typ porodu kontraproduktivní a bála se hrozně, že jí budou nutit právě rodit tak, jak to není nejlepší pro konec pánevní, protože tady v ČR už to neumí véct jako světové týmy, které se tím zabývají a mají dobré výsledky právě v poloze na čtyřech. Jako doprovázející osoba- kamarádka jsem nebyla vpuštěna za ženou dovnitř. Ona zazmatkovala, že tam nejsem a dostala na výběr bud dorodit normálně, nebo císařský řez (komplikace nebyly), ale rychle, protože dítě už vstupovalo do pánve. Ona se tak bála, že tam nejsem, že neohlídám polohu na čtyřech, že v panice kývla na císařský řez i když původně vůbec nechtěla. Mě byla vzata možnost jí uklidnit, že tam jsem a že to ohlídáme a byla jsem fyzicky a oslovně vystrčena ven. Tato situace je hodně delikátní. Já osobně za sebe to nechci nechat být, mě to urazilo a zlomilo srdce a za kamarádku- ta je ochotna napsat prohlášení, které mé tvrzení potvrzuje. Jaký by měl být nejlepší postup? Nemocnice to jistě smete ze stolu, nicméně tím to za mě nezkončí.

Děkuji za radu, jak postupovat a co případná žaloba. Děkuji.

Dobrý den.
Právní úprava poskytování zdravotních služeb obsažená v zákoně o zdravotních službách stojí na zásadě, že lze poskytovat zdravotní služby pouze se souhlasem pacienta, přičemž tento souhlas musí být informovaný, tj. pacientovi musí být předtím, než svůj souhlas udělí, podány nezaujaté informace týkající se navrhovaného zákroku či zdravotní služby a to včetně dopadů a alternativ. Bez tohoto informovaného souhlasu lze poskytnout pacientovi zdravotní služby pouze za podmínek jasně stanovených v zákoně o zdravotních službách, nebo např. při náhlém ohrožení života - tyto výjimky se však netýkají Vámi popsaného případu. Pokud pak poskytovatel zdravotních služeb poskytne zdravotní služby pacientovi bez informovaného souhlasu, je poskytovatel odpovědný (při splnění dalších podmínek) za porušení práva pacienta na ochranu jeho osobnosti, a to nezávisle na tom, zda byl zásah do integrity pacienta proveden dle relevantních lékařských doporučení anebo - zda pacientovi vznikla např. zdravotní újma.
Pacientovi lze poskytnout bez jeho souhlasu pouze neodkladnou péči, a to v případě, kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi souhlas vyslovit, nebo v případě léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo k vážnému poškození zdraví pacienta. Neodkladnou péčí se rozumí péče, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí.
Před a při udělování souhlasu nesmí být na pacienta činěn nátlak.
Dle Vámi uvedeného, rodící žena sice udělila souhlas s provedením císařského řezu, avšak rodička zde nebyla předem poskytovatelem dostatečně informována o zákroku, navíc na ni byl patrně vyvinut nátlak, takže byla velmi stresována. Je tedy pravděpodobné, že souhlas tedy nebyl informovaný ve smyslu zákona o zdravotních službách, a tedy tento souhlas nebyl udělen platně. Zároveň nebyly splněny podmínky pro poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta. Tedy zdravotníci provedli sekci bez platného informovaného souhlasu rodičky (dítě v tomto případě bylo ještě součástí těla matky - nelze tedy argumentovat zájmem dítěte). Zdravotníci postupovali v rozporu se zákonem o zdravotních službách. Jde o zásah do práva pacientky na ochranu osobnosti dle § 81 a násl. OZ.
Žena by mohla § 2956 NOZ požadovat náhradu škody i nemajetkové újmy, která jí byla způsobena. Tedy může např. žádat náhradu za psychickou újmu způsobenou operací a následnou separací dítěte atp.
Ať si Vaše kamarádka co nejrychleji vyžádá kopii veškeré zdravotnické dokumentace z porodnice a to své i miminka, a pak zvažte další kroky. Pokud byste byli schopni prokázat nátlak na ženu ze strany zdravotníků, kontaktujte advokáta - specialistu na zdravotnické právo a podejte žalobu na ochranu osobnosti.

Právní předpisy:
Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.