Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství a volba rodičovského příspěvku při narození druhého dítěte

05.02.2017

Dobrý den,
mám 16 měsíční dceru, od října 2016 pobírám rodičovský příspěvek a zvolila jsem dvouletou variantu. Před porodem jsem byla zaměstnaná na částečný úvazek a zároveň mám živnostenský list na vedlejší pracovní činnost. Pracovní smlouva, díky které jsem měla nárok na výplatu mateřské, skončila v dubnu 2016. Živnostenský list mám stále aktivní a v roce 2016 jsem vyfakturovala cca 40 000 Kč, zálohy na pojištění neplatím žádné.
Rádi bychom si co nejdříve pořídili druhé dítě a tak hledám ideální řešení tak, abych měla nárok na mateřskou a zároveň měla možnost čerpat dvouletý rodičovský příspěvek.
Poradíte prosím? Děkuji,

Dobrý den.
Vzhledem k tomu, že Váš pracovní poměr již skončil, připadá v úvahu peněžitá pomoc v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že v posledním roce přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství se po dobu alespoň 180 kalendářním dnů účastnila nemocenského pojištění OSVČ, a ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě.
Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 %denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Jsou-li v rozhodném období vyloučené dny, snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Vyloučenými dny jsou kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, v nichž osoba samostatně výdělečně činná nebyla účastna pojištění. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na mateřskou dovolenou. Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž tato osoba zaplatila pojistné na pojištění.
Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. V roce 2017 první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 901 Kč, druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 412 Kč, třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 824 Kč. Denní vyměřovací základ stanovený se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Příklady výpočtu dávek nemocenského pojištění naleznete na http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/davky/vypocet_davek_nemocenskeho_pojisteni_osvc_2012_03_25.htm
Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ tedy nezbývá, než se přihlásit k účastni na nemocenském pojištění, která je dobrovolná a splnit výše uvedené podmínky.
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.
Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně. V případě, že vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.
Volbu rodičovského příspěvku do výše 7.600,- Kč lze provést i v případě, že ke dni narození nejmladšího dítěte, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, nelze stanovit denní vyměřovací základ jen proto, že v průběhu pobírání rodičovského příspěvku poskytovaného z důvodu péče o dříve narozené dítě v rodině uplynula podpůrčí doba pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství a nárok na rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině vzniká bezprostředně po nároku na rodičovský příspěvek náležející na starší dítě (§ 30 odst. 4 písm. b) zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění);
Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.
Volbu rodičovského příspěvku lze provést podle denního vyměřovacího základu otce dítěte, aniž by tento peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek pobíral.
V průběhu roku 2017 se očekává novelizace zákona o státní sociální podpoře, která umožní volit rodičovský příspěvek do výše 7600 Kč měsíčně, i v případě, že nárok na peněžitou pomoc v mateřství či nemocenské v souvislosti s porodem nevznikl. Legislativní proces můžete sledovat na webových stránkách Parlamentu ČR – www.psp.cz (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=854). Ministerstvo práce a sociálních věcí očekává zavedení změn ke konci roku 2017 (viz http://www.mpsv.cz/cs/28924).
Připomínám, že samostatná výdělečná činnost osob, které pobírají rodičovský příspěvek, je považována za vedlejší – delší pobírání rodičovského příspěvku tedy nemusí být nevýhodné.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.