Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: pojištění a dávky - cizí prvek

31.01.2017

Dobrý den, mám dotaz ohledně všech dokumentů,
co je zapotřebí vyřídit po porodu.
Momentálně pobývám ale s přítelem na Slovensku, je Slovák.
Jezdím často ale do CZ, kde jsem vedená na úřadu práce a mám tam i trvalý pobyt hlášený a pojišťovnu též. Jsem tam cca 2x do měsíce na 2-3dny za svou rodinou, myslím v CZ.
Jsem nyní ve 34tt a tak nějak to vypadá, že rodím na Slovensku.
Na gyn.prohlídky zatím chodím v CZ,
ale do porodnice začnu chodit již v SK.
Jak je to prosím popřípadě i s pojištěním?
Bude mi vše hradit má pojišťovna ? Jsem u 201-Vojenské zdravotní.
Co je tedy prosím zapotřebí vyřídit a hlavně kde všude ?

Děkuji velmi pěkně za odpověd'.
S pozdravením

Vážená paní,
s Evropským průkazem zdravotního pojištění vám bude poskytnuta zdravotní péče (a případné náklady proplaceny) za stejných podmínek jako obyvatelům země, ve které se nacházíte. Pokud je ošetření, které potřebujete, místním pojištěncům poskytováno zdarma, nebudete za něj platit ani vy. Pokud budete muset za ošetření zaplatit, můžete požádat přímo tamější příslušnou vnitrostátní instituci o proplacení částky ještě v době, kdy jste v zahraničí, nebo požádat o proplacení této částky svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.
Pokud nemáte Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo jej nemůžete uplatnit (například v soukromém zdravotnickém zařízení), je možné, že budete muset za ošetření zaplatit a po návratu domů žádat o proplacení. Týká se to veřejných i soukromých poskytovatelů zdravotní péče. Podmínky se však mohou lišit:

Proplaceny vám budou pouze náklady na zdravotnické úkony, na které máte nárok i ve své domovské zemi.
Náklady vám budou proplaceny pouze do výše nákladů na ten samý úkon ve vaší domovské zemi – což může být méně, než jste zaplatili v zahraničí.
Pokud potřebujete neodkladné ošetření, může vám vaše zdravotní pojišťovna pomoci tím, že odfaxuje nebo pošle e-mailem potvrzení o vašem pojistném krytí, abyste nemuseli platit léčení na místě.

Pokud si nejste jisti, zda máte na určitý výkon nárok a chcete si to ověřit předtím, než se necháte u lékaře ošetřit, obraťte se na národní kontaktní místo, které existuje v každém členském státě EU. Tam vám sdělí, zda máte nárok na proplacení nákladů na zdravotní péči a jaké jsou případné limity pro jednotlivé úkony.

Náklady budou proplaceny na základě pravidel a sazeb platných v zemi, v níž byla péče poskytnuta. Náklady vám tedy budou buď proplaceny v plné výši, anebo se na nich budete muset jako pacient spolupodílet podle předpisů země, v níž byla péče poskytnuta. Vaše pojišťovna se však může rozhodnout proplatit vám náklady v plné výši podle svých vlastních pravidel.

Doporučuji Vám, abyste se na způsobu úhrady zdravotní péče v zahraničí informovala přímo u své zdravotní pojišťovny.

Dítě má prvních 7 dní hrazenou zdravotní péči ze zdravotního pojištění matky. Pravděpodobně, protože žijete na Slovensku, bude výhodné navázat dítě na zdravotní pojišťovnu otce. Opět doporučuji, abyste se pro přesné informace obrátili na zdravotní pojišťovnu.

Ke státnímu občanství dítěte:
Dítě nabývá státní občanství České republiky narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z jeho rodičů státním občanem České republiky. Místo narození dítěte nemá na nabytí českého státního občanství narozením žádný vliv. Rovněž skutečnost, že dítě nabude automaticky ze zákona vedle českého státního občanství i státní občanství cizího státu, nic nemění na nabytí státního občanství České republiky dítětem. Český právní řád připouští, aby v takovém případě mělo dítě dvojí popř. víceré státní občanství. O nabytí státního občanství České republiky není třeba v tomto případě nijak žádat, dítě jej nabývá automaticky ze zákona již narozením.

Dítě, které by se jinak stalo osobou bez státního občanství, nabývá české státní občanství narozením:

jsou-li oba rodiče osobami bez státního občanství
a zároveň
a pokud má alespoň jeden z rodičů povolen pobyt na území České republiky na dobu delší než 90 dnů
a zároveň
dítě se na jejím území narodí.

Jak a kam se obrátit

O nabytí státního občanství České republiky není třeba nijak žádat, dítě jej nabývá automaticky ze zákona již narozením. Jedná se pouze vydání dokladů, kterými se české státní občanství prokazuje, např. cestovní pas, občanský průkaz, v případě dítěte narozeného v zahraničí také o vydání českého rodného listu. Skutečnost, že uvedené doklady nejsou vydány, nic nemění na tom, že dítě má české státní občanství (za splnění výše uvedených podmínek), pouze o tom nedisponuje žádnými doklady. Zjišťování státního občanství České republiky u nezletilé osoby se provádí zpravidla až při vydávání prvního občanského průkazu, popř. dříve, má-li být dítěti vydán cestovní pas nebo požádají-li o zjištění státního občanství dítěte rodiče.

U dítěte narozeného v zahraničí je třeba nejprve požádat o zápis jeho narození do tzv. zvláštní matriky (blíže včetně požadovaných dokladů viz matriky - narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině - zvláštní matrika v Brně), na základě kterého je dítěti vydán český rodný list, který je nezbytný k vydání např. občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR. K zápisu narození do zvláštní matriky je třeba připojit i osvědčení o státním občanství České republiky dítěte (blíže včetně požadovaných dokladů viz státní občanství České republiky).

Uvádíte, že jste registrována na úřadu práce, proto předpokládám, že Vám nevznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Po narození dítěte budete moci žádat o rodičovský příspěvek. Při souběhu dávek se v rámci EU uplatňuje pořadí přednosti:
u rodiných dávek poskytovaných více než jedním členským státem ze stejného důvodu (zaměstnání) (čl. 68 odst. 1 písm b) - dávky poskytne prioritně stát bydliště dětí, pokud je v něm zároveň vykonávána výdělečná činnost; jako druhý v pořadí poskytne doplatek druhý stát zaměstnání (čl. 68 odst. 1 písm. b) i),
Takže prioritně budete o rodičovský příspěvek žádat na Slovensku.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.