Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Doprovod k lékaři

29.01.2017

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem, zda jeden z největších zaměstnavatelů v ČR postupuje správně.
O víkendu onemocnělo mé dítě a proto jsem s ním šel v pondělí ráno k lékaři (dopředu neohlášen). Do zaměstnání jsem se dostavil ca v 11 hod (pro dítě jsem měl zajištěno hlídání, žena chodí též do zaměstnání). Lékař mi vystavil propustku, kterou jsem předal personálnímu oddělení. Mám pružnou pracovní dobu od 6 do 18 h, přičemž pevná část je od 9 do 14 h. Z toho soudím, že by měl zaměstnavatel uznat 2h. Krom toho máme tzv. konta pracovní doby s délkou vyrovnávacího období 52 týdnů, přičemž jsme jako oddělení zapojeni do pilotního projektu (pokud odpracujeme méně, než je dohodnutá pracovní doba, "nic se neděje" zaměstnavatel proplácí plný pracovní fond; pokud odpracují více hodin, hodiny propadají). Personální oddělení odmítá propustku uznat s tím, že máme pružnou pracovní dobu a že i když bych na konci vyrovnávacího období skončil se záporným saldem, nic se pro mne nemění. Z mého pohledu toto, není správný postup. Jsme veliká firma a nikoho na konci období nebude zajímat, proč jsem v mínusu (minimálně přímé nadřízené, neb propustky nebudou nikde evidovány). Může se pak lehce stát, že bude požadováno, abych zastoupil kolegy, kteří mají hodin nadbytek a budou si je vybírat. A jako třešničku na dortu, uvádím požadavek personálního oddělení mít propustky na firemním formuláři (personalistka se vyjádřila v tom smyslu, že i kdyby byla z jejich pohledu propustka uznatelná, nemůžou ji uznat, neb není na firemním formuláři). Z výše uvedeného dedukuji, že zaměstnavatel zcela popírá možnost využití poropustky. Nejsem člověk, který by zneužíval systému ve svůj prospěch a propustku jsem využil za posledních 15 let ca 2x, jde mi o princip. Prosím o právní radu jak se zachovat a zda zaměstnavatel postupuje v souladu se zákonem.
Předem děkuji
S pozdravem

Dobrý den,

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů rozlišuje mezi pružnou pracovní dobou - § 85 a kontem pracovní doby - § 86.

Domnívám se, že se jedná o pouhé vyrovnávací období u pružné pracovní doby (nikoliv o konto pracovní doby), které bylo sjednáno buďto v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise zaměstnavatele na 52 týdnů. Takto dlouhé vyrovnávací období svědčí o velké benevolenci ze strany zaměstnavatele vůči zaměstnancům ve sledování pracovní doby (což dosvědčují slova personalistky).

Konto pracovní doby znamená přísné sledování pracovní doby, kdy musí být u každého zaměstnance veden tzv. účet pracovní doby a účet mzdy.

I přesto, co jsem napsala ohledně pružné pracovní doby a vyrovnávacího období pro tuto flexibilní formu zaměstnávání zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen důležitou osobní překážku v práci uznat, ve vašem případě v rozsahu 2 hodin, které zasáhly do pevné části pružné pracovní doby.

Důležité osobní překážky v práci upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kde v příloze pod bodem 8. je uvedeno pro váš případ následující:

„8. Doprovod

a) Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu
1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu,“

Zaměstnanec musí věrohodným způsobem překážku doložit. To, že zaměstnavatel vyžaduje „svoji“ propustku je sice možné, ale musel by vás o tom dopředu informovat – nevím, zda na to máte nějaký předpis, zda máte propustku dopředu k dispozici. Jinak, je to celé o ochotě zaměstnavatele jednat se zaměstnancem slušně, když se i zaměstnanec snaží překážku v práci řádně dokladovat.

Zaměstnavatel nemůže doklad s razítkem a podpisem lékaře zahodit, neuznat. Zaměstnavatel má povinnost vést evidenci pracovní doby takto:

㤠96 ZP
(1) Zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením začátku a konce

a) odpracované
1. směny [§ 78 odst. 1 písm. c)],
2. práce přesčas [§ 78 odst. 1 písm. i) a § 93],
3. další dohodnuté práce přesčas (§ 93a),
4. noční práce (§ 94),
5. doby v době pracovní pohotovosti (§ 95 odst. 2),

b) pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel [§ 78 odst. 1 písm. h) a § 95].

(2) Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnanci nahlédnout do jeho účtu pracovní doby nebo evidence pracovní doby a do jeho účtu mzdy a pořizovat si z nich výpisy, popřípadě stejnopisy na náklady zaměstnavatele.“

Judikatura pak k tomuto uvádí, že zaměstnavatel pak musí evidovat i další skutečnosti, které jsou významné pro posuzování nároků s odpracováním pracovní doby souvisejících. To znamená, že by zaměstnavatele měl evidovat i důležitou osobní překážku v práci, nebo alespoň tyto vaše dvě hodiny vyznačit jako odpracované (což není po právu, ale v praxi se tak běžně děje).

Máte-li u zaměstnavatele odborovou organizaci, můžete se na ni obrátit, aby zaměstnavatel evidoval i dobu překážek v práci. Jak dalece chcete věc řešit, však ponechávám na vás.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.