Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výživné

24.01.2017

Dobrý den,
obracím se na vás s prosbou o pomoc a radu, u sociální pracovnice (OSPOD) a policie jsem byla neúspěšná. Šla jsem za nimi, i přesto ,že se bojím -kdyby se to dcera dozvěděla, vnoučata už neuvidím.
Moje dcera má dvě děti, 2 roky 4 měsíce holčičku s prvním přítelem a ročního chlapečka s manželem. Její manžel chvílemi pracuje, dostala se do situace ,kdy jí hrozí vypnutí vody, elektřiny, mají několik exekucí a děti ,pokud jim nedám jídlo, i několik dní nemají co jíst.
Přestože mám sama jedno dítě v péči ,snažím se jim pomáhat, kupuju dětem oblečení, dávám jídlo a starší holčičku se beru k sobě i na několik dní, ale o další, třetí dítě se ze zdravotních důvodů už nejsem schopná starat..Vše je pro mě finančně náročné. To že děti žijí v dost špatných podmínkách (velký nepořádek , v byte zvířata) už ani snad zminovat nebudu.
Poradte mi prosím, s dcerou moc řeč není, ta chce po mě jen peníze.
Děkuji

Vážená paní,

V první řadě by měla Vaše dcera požadovat po otcích svých dětí výživné na děti a po manželovi na sebe. Vaší povinností v této situaci není živit děti Vaší dcery a Vaši dceru. Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem je nejčastěji projednávaným druhem vyživovací povinnosti. Vyživovací povinnost rodičů trvá do doby, než jsou děti samy schopny se živit. Nijak to nesouvisí s věkem dítěte, vyživovací povinnost nezaniká dosažením zletilosti, tedy osmnácti let. Pokud dítě i po tomto věku dále studuje, trvá vyživovací povinnost až do konce studia. Je ale třeba, aby se jednalo o studium smysluplné, jímž se dítě připravuje na budoucí povolání. Pokud dítě střídá školy bez toho, aby některou z nich dokončilo, nelze na rodičích spravedlivě požadovat další placení výživného. To je ovšem třeba řešit na základě konkrétních okolností. Vyživovací povinnost naopak může skončit i před osmnáctým rokem věku, pokud dítě ukončí školu a v dalším studiu nepokračuje.
Při určování výše výživného se vychází z předpokladu, že děti mají právo se podílet na životní úrovni svých rodičů. Přihlédne se přitom na jedné straně k oprávněným potřebám dítěte v souvislosti s jeho věkem, zdravotním stavem, zájmovou činností a potřebou školních pomůcek. Soud ovšem musí posuzovat i možnosti rodiče, který má výživné platit. Soud tedy vychází z příjmu rodiče, jeho majetku a musí přihlédnout i k dalším případným vyživovacím povinnostem vůči jiným dětem či dalším osobám. Jestliže majetkové poměry rodiče, který má platit výživné, jsou značně nadstandardní, může soud stanovit i to, že část výživného bude vyplácena dítěti pravidelně a část se bude spořit na účet dítěte.
Neplní-li povinný svou vyživovací povinnost, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, naplňuje tím skutkovou podstatu trestného činu zanedbání povinné výživy podle ustanovení § 213 trestního zákona č. 140/1961 Sb.,v platném znění.
Nachází-li se rodič povinný k vyživovací povinnosti ve vyšetřovací vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, pak způsob a výše srážky z výdělku je upravena vyhláškou č.10/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Soud stanoví výživné:
- schválením dohody rodičů o plnění vyživovací povinnosti, odpovídá-li tato dohoda zájmům nezletilého dítěte,
- vlastním rozhodnutím, pokud rodiče či jeden z rodičů neplní dobrovolně svou vyživovací povinnost nebo rozhoduje-li soud o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů.
Soudní řízení ve věcech nezletilých dětí probíhající u opatrovnického soudu jsou osvobozena od soudních poplatků.
Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Výživné se plní především v penězích - pravidelně se opakujících měsíčních částkách, avšak může být realizováno i jinou formou, např. poskytováním bydlení, naturálně apod. Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného zkoumá soud, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popř. zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika.
Při určení výše výživného se přihlédne také k tomu, v jaké míře rodič o dítě osobně pečuje. Rozsah vyživovací povinnosti je kromě podmínek na straně povinného rodiče určován odůvodněnými potřebami dítěte, které závisejí zejména na jeho věku a zdravotním stavu. Dále se přihlíží k tomu, jakým způsobem se dítě připravuje na své budoucí povolání, k mimoškolním aktivitám, ke koníčkům apod.
Při stanovení výše výživného soud přihlíží rovněž k dalším vyživovacím povinnostem rodiče - další dítě (děti), manžel(ka).
Výše výživného není zákonem výslovně omezena. Zákonná úprava vymezuje právo dítěte podílet se na životní úrovni svých rodičů jakožto hlavní zásadu pro určení vyživovací povinnosti. Vymezení je nutno chápat v pozitivním i negativním smyslu - je-li rodič, jehož výživné je určováno, v takové životní situaci, která mu zajišťuje nadstandardní životní úroveň, má dítě právo, aby se na této vysoké úrovni podílelo. Má-li tedy rodič vysoké příjmy, může stanovené výživné dosahovat částek i několika tisíc korun měsíčně. Jestliže je životní úroveň rodiče pouze průměrná nebo nižší než průměrná, nelze stanovit výživné, které by tuto jeho životní úroveň výrazně přesahovalo, a to ani tehdy, jsou-li potřeby dítěte výrazně zvýšeny. Zákon o rodině vychází ze zásady, že pokud dítě žije s oběma svými rodiči, mělo by sdílet jejich životní úroveň. Takový stav by měl být zachován, i když dítě žije jenom s jedním z rodičů.
Pokud otcové výživné neplatí, měla by dlužné výživné vymáhat. Pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání výživného, včetně pomoci při podávání návrhu soudu, mají povinnost poskytnout orgány sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Právní úprava zná dvě možnosti, jak pohledávku vymáhat.
Více info na http://www.vyzivne.cz/vyzivovaci-povinnost-rodicu-k-detem
Ve Vašem konkrétním případě, jak postupovat doporučuji navštívit naši osobní poradnu nebo využít telefonického poradenství. Budete moci sdělit více podrobností Vaší situace a APERIO Vám bude moci lépe poradit.

Info osobní poradna: Konzultace s právničkou probíhají v ÚTERÝ od 15, 16 a 17 hod. v prostorách APERIO - Společnosti pro zdravé rodičovství, V Luhu 6, Praha 4 - Nusle. Pouze po předchozím objednání!
Bezplatné poradenství je rodičům poskytováno v oblasti rodinného práva, pracovně právních vztahů, rodinných dávek v rámci EU atp. Na konzultaci je vyhrazeno 50 minut.
Vyplňte náš krátký formulář a objednejte se k naší odbornici. Nezapomeňte si předem ověřit dostupnost termínu v kalendáři naší poradny.
http://www.aperio.cz/726/osobni-pravni-poradenstvi

Info telefonická poradna:Telefonické konzultace jsou pro rodiče zdarma, hradíte pouze volání dle běžného tarifu svého operátora. V případě finanční nouze nás informujte a my vám zavoláme zpět. Pokud jste se opakovaně nedovolali, nevzdávejte to a pošlete nám v provozní době poradny SMS zprávu a my vám zavoláme zpět.
Naše PRÁVNIČKY jsou vám k dispozici každé ÚTERÝ a ČTVRTEK od 13 do 15 hodin na telefonním čísle 774 722 153. Před zavoláním si prosím připravte všechny dokumenty týkající se vašeho dotazu, naše spolupracovnice mohou potřebovat upřesnění některých informací. V případě složitějších případů může dohledání všech informací a zpracování vyplývajících řešení trvat delší dobu, takže odpověď nezískáte ihned, ale přijde vám e-mailem.
PSYCHOLOGICKÉ konzultace poskytujeme ve vyhrazené dny (obvykle čtvrtky) od 14:30 do 16:30 na telefonním čísle 774 722 153. Nejbližší termíny: 15.12.2016; 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3.2017.
http://www.aperio.cz/644/telefonicke-pravni-a-psychologicke-poradenstvi

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.