Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Návrat do práce po skončení rodičovské dovolené

01.06.2018

Dobrý den,
dne 1.5.2014 jsem nastoupila do zaměstnání na pracovní smlouvu na dobu určitou a to 3 roky. Smlouva mi tedy končí 30.4.2017. V loňském roce jsem otěhotněla, nástup na MD (od 29.7.2016) jsem zaměstnavateli včas poslala.
4.9.2016 jsem porodila syna (termín byl 9.9.2016, tj. 6 týdnů po mém nástupu na MD).
Za loňský rok (2016) mám stále 20 dnů řádné dovolené. Jak mám tedy prosím postupovat dál? Jak jsem popsala výše, smlouva mi končí na konci dubna letošního roku.
Verze ukončení mého prac. vztahu ze strany zaměstnavatele byla následující: po skončení MD si mám vybrat řádnou dovolenou a poté nastoupím na RD do konce 04/17, kdy mi vyprší smlouva, ale zaměstnavatel náhle otočil a tlačí na mě, ať na dohodu skončím už v únoru, po mé MD. Já stále trvám na tom, abychom to udělali podle jejich prvního rozhodnutí, a to konec MD, vybrání si veškeré řádné dovolené a poté nástup na RD do skončení mé smlouvy. Co všechno mám udělat pro to, aby to takto bylo? Poslat žádost o čerpání řádné dovolené ihned po mojí MD zaměstnavateli? A společně s tím poslat žádost o nástup na RD ihned poté, co si vyberu veškerou řádnou dovolenou až do konce dubna 2017, kdy mi skončí pracovní vztah? Má zaměstnavatel právo mě žádat o skončení pracovního poměru na dohodu ke konci února a jaké výhody/nevýhody z toho pro mě plynou? Mám nárok ještě na několik dnů řádné dovolené za období 01/2017 - 10.2.2017, kdy stále čerpám MD (10.2.17 mi MD končí - 28 týdnů od nástupu) ?
A poslední dotaz: postup s úřady - mám si zajít na úřad práce v místě trvalého bydliště a tam vše vyřeším na jednom místě? Trvalé bydliště mám v Praze 9 a zaměstnavatel spadá pod ČSSZ Liberec.

Děkuji moc za odpovědi na mé dotazy a s pozdravem,

Vážená paní,
na dohodu o rozvázání pracovního poměru přistupovat nemusíte. Zaměstnavatel může mít různé důvody, ale z Vašeho hlediska nevidím důvod. Navíc Vám vznikne nárok na čerpání dovolené za rok 2017 v rozsahu 2/12, tj. třech pracovních dnů. Tuto dovolenou vyčerpejte po skončení mateřské dovolené. Rodič má nárok na dovolenou za celý kalendářní rok, pokud u zaměstnavatele odpracoval v kalendářním roce alespoň 60 dnů, a to za podmínky nepřetržitého trvání pracovního poměru u téhož zaměstnavatele. Jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého roku, má nárok na poměrnou část. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru 1/12 dovolené za kalendářní rok. Rodiči, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce 1/12 dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Tak tomu bude i Vašem případě.
Čerpání dovolené se řídí následujícími pravidly:
• Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené tak, aby dovolená mohla být čerpána vcelku a do konce kalendářního roku, v němž právo na dovolenou vzniklo.
• Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance.
• Nemůže-li být dovolená vyčerpána v příslušném kalendářním roce, musí být vyčerpána v následujícím kalendářním roce.
• Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž rodič, tj. od 1. července.
• Proplacení nevyčerpané dovolené je možné jen v souvislosti se skončením pracovního poměru.
Čerpání dovolené v souvislosti s čerpáním mateřské a rodičovské dovolené se řídí následujícími pravidly:
• Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práceneschopným např. z důvodu rizikového těhotenství nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.
• Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, po kterou je rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené.
• Nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou se dovolená přerušuje.
Za výkon práce se z hlediska nároku na dovolenou považuje mj. i
• mateřská dovolená;
dovolená.
Tyto doby se posuzují stejně, jako kdyby rodič chodil do práce.
Za výkon práce se z hlediska nároku na dovolenou nepovažuje např.
• rodičovská dovolená;
• dočasná pracovní neschopnost.
Tyto se nezapočítávají do odpracovaných dnů pro vznik nároku na dovolenou.
Žádost o dovolenou po skončení mateřské dovolené
Požádá-li matka zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. Postup je výhodný, protože nedochází ke krácení dovolené. Tento nárok vzniká u každé mateřské dovolené, tj. i při čerpání mateřské dovolené u dalšího dítěte. V případě, že matka o dovolenou včas nepožádá, zaměstnavatel není povinen pozdější žádosti vyhovět. Ve Vašem případě ke krácení dovolené nedojde.
Vzor žádosti o dovolenou
Žádost je adresována zaměstnavateli a musí obsahovat datum, místo a podpis žadatele. Paní Miloslava mohla žádost formulovat takto:
Žádost je nutné podat před nástupem na dovolenou.
V důsledku delší nepřítomnosti v práci dochází ke krácení dovolené. Dovolená se krátí za dny rodičovské dovolené nebo za dny dočasné pracovní neschopnosti. Dovolená se krátí takto: za prvních 100 zameškaných pracovních dní o 1/12 a za každých dalších 21 pracovních dní o další 1/12. Rodiči, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, musí být poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů.
Dovolená a rodičovský příspěvek
Souběh rodičovského příspěvku a čerpání dovolené (resp. pobírání náhrady mzdy za dovolenou) se nevylučuje.
Pokud se týká úřadu práce, příslušný je úřad práce podle Vašeho trvalého bydliště.
Právní předpisy
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.