Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Skončení pracovního poměru v průběhu čerpání PPM, podnikání při PPM

12.01.2017

Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o radu - vzhledem ke složitosti situace nemohu nikde najít odpovědi, která by pasovala na můj případ.
1) Jsem zaměstnaná na částečný úvazek (0,6). Mám smlouvu na dobu určitou do 11/2017. Od 6/2017 nastupuji na mateřskou. Podmínky na čerpání PPM splňuji. - jak je to s dovolenou? Je třeba ji vyčerpat před nástupem na MD? Na kolik dní dovolené mám nárok?- jaké mám povinnosti po skončení pracovního poměru? Mám se registrovat na úřadu práce, i když budu na mateřské?- mateřská se počítá z výdělku na zkrácený poměr, nebo z přepočteného na celý?- vzhledem k tomu, že mzda za krácený úvazek nedosahuje úrovně minimální mzdy, je nějaká možnost, jak vypočtenou mateřskou navýšit? Např. nějaké dávky, možnost výpočtu mateřské z manželova platu apod.

2) Podnikám na vedlejší činnost. Podnikání mi zabírá cca 30 hod/měsíc. - vzhledem k tomu, že budu mateř skou čerpat od zaměstnavatele, je možné v podnikání pokračovat bez přerušení i během MD?- našla jsem informaci, že během RD mohu v podnikání pokračovat, aniž bych musela před nástupem na MD/RD živnost přerušovat - je to pravda?

3) Mám založenou neziskovou organizaci, kde jsem předseda. Jsem jediná osoba, která je oprávněna jménem neziskovky jednat. Nemáme zaměstnance. Za činnost nejsem nijak odměňována. V rámci neziskovky organizuji vzdělávací aktivity (cca 1-2x/měs.),kde je vybíráno vstupné a jsou propláceny náklady lektorům, nájem a občerstvení pro účastníky. - je možné v této činnosti pokračovat i při mateřské a rodičovské dovolené? Pokud ne, jak to mohu udělat, abych pokračovat mohla? Nebo musím najmout brigádníka, který bude činnosti vykonávat místo mě?

Děkuji za odpovědi.

Dobrý den,
nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám vznikne, za trvání pracovního poměru nastoupíte na mateřskou dovolenou a tato skončí spolu s koncem pracovního poměru. Peněžitá pomoc v mateřství Vám však bude vyplácena i nadále a po jejím dočerpání si požádáte o čerpání rodičovského příspěvku. Výše peněžité pomoci v mateřství závisí na částkách nemocenského pojištění, které byly odváděny. Protože byly odváděny z příjmu z částečného úvazku,, bude peněžitá pomoc v mateřství k tomuto úměrně nižší počítat se bude z příjmu zkráceného. Pokud by Vaše PPM nedosahovala měsíční výše rodičovského příspěvku, můžete požádat o "dorovnání" a bude Vám vyplácen rodičovský příspěvek ve výši, která v součtu s peněžitou pomocí v mateřství dosáhne celého rodičovského příspěvku. Nicméně vyplácený rodičovský příspěvek bude čerpán z Vaší cílové částky 220 tisíc, víc rodičovského příspěvku vyplaceno nebude. Otec dítěte může (za splnění podmínek) mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM) má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě (§ 32 odst. 1 písm. e) zákona o nemocenském pojištění). Musí splňovat stejné podmínky pro nárok na dávku jako žena, tj. 270 dní účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM a být účasten na pojištění v době nástupu na PPM. Otec musí tyto podmínky splňovat ke dni narození dítěte. Muž může ženu vystřídat nejdříve od začátku 7. týdne po porodu dítěte. PPM se muži poskytuje nejdéle v délce 22 týdnů, s tím, že se mu do těchto 22 týdnů započítává doba, kdy pobírala PPM matka kromě prvních 6 týdnů po porodu. Dohoda však musí být uzavřena na dobu alespoň 7 po sobě následujících dní. V písemné dohodě o péči otce o dítě musí být uvedený den, od kterého bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit nebo může být ověřen orgánem nemocenského pojištění (tj. okresní správou sociálního zabezpečení). Den, od kterého bude tento pojištěnec o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena matce dítěte, a do období přede dnem ověření podpisu. Společně s dohodou je třeba předložit k uplatnění nároku na dávku ještě tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, který je k dispozici na každé okresní správě sociálního zabezpečení nebo na www.cssz.cz a rodný list dítěte.
Pro dohodu o předání dítětem péče otce neexistuje formulář, lze ji tedy sepsat volnou formou. Je nutné přiložit k nahlédnutí doklad, že muž je otcem dítěte nebo manželem matky dítěte, rodný list dítěte nebo oddací list.
Během doby, kdy bude otec pobírat PPM, nesmí vykonávat to zaměstnání, z jehož nemocenského pojištění je PPM čerpána (v zaměstnání otec bude čerpat rodičovskou dovolenou). Otec může uzavřít jinou pracovní smlouvu (a to i u stejného zaměstnavatele, avšak na jinou pracovní pozici, než má uzavřen původní pracovní poměr. Může uzavřít i nějakou z dohod (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), opět pouze na jiný druh práce, než má uzavřenu pracovní smlouvu. Jinou otázkou je, jak se vyrovnat s tím, že ve smlouvě o převzetí dítěte do péče otec uvádí, že přebírá péči o dítě a bude plně chodit do zaměstnání, nikdo to však nekontroluje a vlastně to ani zakázáno není.
Není stanoveno, že byste musela vyčerpat dovolenou do té doby, než nastoupíte na mateřskou dovolenou. Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, takže je na něm, zda Vám určí dovolenou, na kterou máte nárok, k vyčerpání. Pokud se tak nestane, bude Vám muset po skončení pracovního poměru dovolenou proplatit. Budete mít nárok na dovolenou v celé roční výměře, zkrácenou o jednu dvanáctinu roční výměry, protože Váš pracovní poměr nebude trvat celý rok.
Protože nebudete čerpat peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění z podnikatelské činnosti, můžete nadále pokračovat ve své činnosti. Protože budete příjemce peněžité pomoci v mateřství a následně rodičovského příspěvku, bude Vaše činnost nadále moci posuzována jako vedlejší. Stejné je to s Vaší aktivitou s neziskovou organizací, v okamžiku, kdy z pojištění (kdyby bylo) nejsou čerpány dávky PPM, nemá čerpání PPM z Vašeho hlavního zaměstnání na tuto činnost žádný vliv.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.