Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: OSVČ nárok na podporu v nezaměstnanosti, nárok na PPM

11.01.2017

Dobrý den, je mi 36 let a jsem OSVČ, mám již dvě děti 7,9 let a neplánovaně jsem nyní otěhotněla (termín porodu cca 2.8. 2017). Protože provádím hlavně masáže, musím nyní činnost přerušit a to i na doporučení lékaře. Bohužel jsem si neplatila nemocenské pojištění, tudíž na nemocenskou nemám nárok. Mám nárok v tomto případě alespoň na podporu v nezaměstnanosti? Sociální pojištění si platím od 11/2014 v minimální výši 1946Kč (min. vyměřovací základ za rok 2015 je 79 836).Jak vysoká by tedy byla podpora a na jak dlouho?
Na PPM nárok také nemám, ale můj manžel je v pracovním poměru již několik let, někde jsem četla, že na mateřskou(PPM) může nastoupit i otec dítěte, pokud splňuje potřebné podmínky, což on určitě splňuje. Nikde jsem bohužel nenašla přesné informace, jak to přesně udělat. Kde je možné tyto informace zjistit? Jako zaměstnanec by měl určitě mnohem lepší podmínky i pro rodičovský příspěvek a možnost volby délky čerpání, než já jako OSVČ.

Velmi děkuji za zodpovězení dotazu.

Dobrý den,
protože jste účastna sociálního pojištění, měla byste v případě splnění všech podmínek nárok na případnou podporu v nezaměstnanosti. Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají občané, kteří v posledních dvou letech získali 12 měsíců pojištění. Osoby mladší 50 let mohou pobírat podporu v nezaměstnanosti 5 měsíců. Výše podpory činí v prvních dvou měsících 65 % z přepočteného měsíčního vyměřovacího základu, další dva měsíce potom 50 % z přepočteného měsíčního vyměřovacího základu a další měsíce 45 % z přepočteného vyměřovacího základu. Jako příklad pro představu výše podpory v nezaměstnanosti jsem nalezla výpočet, který vycházel z minimálního vyměřovacího základu 77 652 Kč. Přepočtený vyměřovací základ na jeden měsíc je v takovém případě 6 471 Kč.
OSVČ, které platí sociální pojištění v minimální výši, musí počítat s nízkou podporou v nezaměstnanosti. V tomto případě by měl OSVČ minimální podporu v nezaměstnanosti, která by se počítala z vyměřovacího základu, ze kterého bylo odvedeno sociální pojištění (důchodové pojištění). Za první dva měsíce by byla podpora v nezaměstnanosti 4 207 Kč (6 471 Kč ∙ 65 %), další dva měsíce 3 236 Kč (6 471 Kč ∙ 50 %) a poslední pátý měsíc ve výši 2 912 Kč (6 471 Kč ∙ 45 %).
Ještě je ale třeba splnit základní podmínku a to stát se uchazečem o zaměstnání. Na úřadu práce se můžete jako uchazeč o zaměstnání evidovat v případě, že jste schopna a ochotna pracovat, splnění této podmínky posuzuje příslušný úředník. Bude však problematické tvrdit, že jste schopna pracovat, když jste svou výdělečnou činnost ukončila ze zdravotních důvodů. Není to samozřejmě vyloučeno, posuzování by mělo být individuální. Pokud se pak stanete uchazečkou o zaměstnání, budete muset plnit podmínky úřadu práce, které Vám bude ukládat, např. zúčastňovat se pracovních pohovorů, chodit na pravidelné předepsané schůzky na úřad práce a pod.

Otec dítěte, pokud splňuje podmínky nároku na peněžitou pomoc, tak ji může od počátku sedmého týdne po narození dítěte začít čerpat.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM) má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě (§ 32 odst. 1 písm. e) zákona o nemocenském pojištění). Musí splňovat stejné podmínky pro nárok na dávku jako žena, tj. 270 dní účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM a být účasten na pojištění v době nástupu na PPM. Otec musí tyto podmínky splňovat ke dni narození dítěte. Muž může ženu vystřídat nejdříve od začátku 7. týdne po porodu dítěte. PPM se muži poskytuje nejdéle v délce 22 týdnů, s tím, že se mu do těchto 22 týdnů započítává doba, kdy pobírala PPM matka kromě prvních 6 týdnů po porodu. Dohoda však musí být uzavřena na dobu alespoň 7 po sobě následujících dní. V písemné dohodě o péči otce o dítě musí být uvedený den, od kterého bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit nebo může být ověřen orgánem nemocenského pojištění (tj. okresní správou sociálního zabezpečení). Den, od kterého bude tento pojištěnec o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena matce dítěte, a do období přede dnem ověření podpisu. Společně s dohodou je třeba předložit k uplatnění nároku na dávku ještě tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, který je k dispozici na každé okresní správě sociálního zabezpečení nebo na www.cssz.cz a rodný list dítěte.
Pro dohodu o předání dítětem péče otce neexistuje formulář, lze ji tedy sepsat volnou formou. Je nutné přiložit k nahlédnutí doklad, že muž je otcem dítěte nebo manželem matky dítěte, rodný list dítěte nebo oddací list.
Během doby, kdy bude otec pobírat PPM, nesmí vykonávat to zaměstnání, z jehož nemocenského pojištění je PPM čerpána (v zaměstnání otec bude čerpat rodičovskou dovolenou). Otec může uzavřít jinou pracovní smlouvu (a to i u stejného zaměstnavatele, avšak na jinou pracovní pozici, než má uzavřen původní pracovní poměr. Může uzavřít i nějakou z dohod (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), opět pouze na jiný druh práce, než má uzavřenu pracovní smlouvu. Jinou otázkou je, jak se vyrovnat s tím, že ve smlouvě o převzetí dítěte do péče otec uvádí, že přebírá péči o dítě a bude plně chodit do zaměstnání, nikdo to však nekontroluje a vlastně to ani zakázáno není.
Až budete žádat o rodičovský příspěvek, bude se jeho možná výše odvíjet od peněžité pomoci otce dítěte a budete tak moci učinit volbu měsíční výše.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.