Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Otcovství

09.01.2017

Dobrý den, přítelova bývalá přítelkyně otěhotněla po tom, co udržovala souběžně dva roky trvalý poměr s milencem. Nevěděla, kdo je otec, proto nezapsala do rodného listu nikoho. S přítelem se chtěla hned po zjištění těhotenství rozejít a zůstat s milencem. To se jí ihned po narození, kdy k porodu jel milenec podařilo. Přítel skoro dva roky chtěl vídat dítě aspon občas, nakonec ho utla úplně. Peníze nechtěla, aby nám dítě nemusela půjčovat. Ted se jí vše po 3,5 letech rozleželo a ráda by alimenty. Jaké máme možnosti, když nechce přítel být ani zapsán do rodného listu a ani už o dítě nestojí. Podotýkám, že jsme spolu začali chodit rok po jejich rozchodu. Všechno pokazila, nechtěla mě brát na vědomí a zásadně trvala na tom, že nesmím dítě vidět, takže jej vídal občasně sám na neutrálním území. Pokud se zmínilo, že bychom si jej půjčili na odpoledne, odmlčela se na několik měsíců a po nějaké době opět začala s vyčítavými zprávami a v podstatě přítele citově vydírá. Jak ji můžeme od sebe odříznout? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
podle toho, co jsem z dotazu pochopila, nedošlo nikdy k určení otcovství. Předpokládám, že stále nemá dítě v rodném listě žádného otce určeného.
Otcovství se dle občanského zákoníku určuje podle vyvratitelných právních domněnek, což znamená, že platí, pokud nebude prokázán opak. Jejich aplikace je dána v přesně daném pořadí (první → druhá → třetí), tedy teprve pokud je vyloučena domněnka předchozí, je možné se zabývat domněnkou další v pořadí.
První domněnka – Otcovství platí pro manžela matky, pokud se dítě narodí v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství. Platí též pro pozdějšího manžela matky, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne po zániku předchozího manželství. To platí i v případě, jestliže manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné. Občanský zákoník nově, na rozdíl od úpravy obsažené v zákoně o rodině, u této domněnky stanoví, že lhůta do uplynutí třístého dne platí i v případě, pokud byl manžel matky prohlášen za nezvěstného. Zakotvením priority této domněnky se vychází z účelu manželství a v praxi předpokládaného a obvyklého stavu, že manželství přináší děti, a proto není nutné nic dokazovat.
Druhá domněnka – Nastupuje v případě, že je první domněnka vyloučena (např. dítě porodila neprovdaná žena) nebo otcovství z první domněnky je pravomocně popřeno. Pokud se dítě narodí v době, kdy probíhá rozvodové řízení nebo po třístém dni po rozvodu a bývalý manžel uvádí, že dítě není jeho, zatímco jiný muž se k dítěti hlásí, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením. Prohlášení manžela, popřípadě bývalého manžela a muže, který tvrdí, že je otcem dítěte a matka dítěte se činí v řízení před soudem, zahájeném na návrh jednoho z nich, který lze podat do jednoho roku od narození dítěte, pak je otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo před okresním soudem obvykle určeném podle bydliště dítěte. V případě nezletilého rodiče je nutné tak učinit vždy před soudem. Souhlasným prohlášením rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. K souhlasnému prohlášení může dojít kdykoli během života rodičů. Prohlášení musí být učiněno oběma rodiči dobrovolně, ústně, srozumitelně a zcela konkrétně. U nezletilého rodiče a u rodiče trpícího duševní poruchou platí zvláštní právní úprava.
Třetí domněnka – Nastupuje v případě, že nedošlo k určení otcovství podle první a druhé právní domněnky. Dítě, matka nebo i muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, mohou navrhnout, aby otcovství určil soud. Dítě musí být v procesu vždy zastoupeno kolizním opatrovníkem, kterého mu ustanoví soud, zpravidla jím bývá orgán sociálně-právní ochrany dětí. Pro podání návrhu neplynou žádné lhůty. Za otce se podle této domněnky považuje muž, který s matkou dítěte souložil v rozhodné době, od které do narození dítěte neuběhlo méně než 160 a více než 300 dní, pokud jeho otcovství nevylučují závažné okolnosti. V průběhu soudního řízení je třeba prokázat, že muž, který byl označen za otce nezletilého dítěte, měl skutečně s matkou dítěte v této době pohlavní styk. Otcovství, které bylo určeno na základě pravomocného soudního rozhodnutí, již nelze popírat. Dosud vyvratitelná domněnka se tak vlastně stává domněnkou nevyvratitelnou. Soud řízení zastaví, jestliže zemře muž, který tvrdil, že je otcem a matka nebo dítě v řízení nechtějí pokračovat. Jestliže je dítě počato umělým oplodněním, je otcem ten muž, který k tomuto početí dal souhlas.

Pokud by tedy byl v rodném listě zapsán na základě souhlasného prohlášení rodičů tehdejší partner matky dítěte (ten který byl u porodu), není v podstatě co řešit, případně až do doby, kdy by on své otcovství úspěšně popřel. Předpokládám, že žádnou povědomost o tom, zda k určení otcovství došlo či nikoliv, nemáte.
Pokud nyní matka chce výživné od otce svého dítěte, musí toho otce skutečně dítě mít. Dokud právně nebude jako otec Váš partner zapsán, rozhodně není na místě aby výživné platil. Matka pak pravděpodobně podá žalobu na určení otcovství. Soud nařídí znalecký posudek testováním DNA, jeho spolehlivost je tak vysoká, že bude zkrátka definitivně vyřešeno, zda otcem je či nikoliv. Cena za tento znalecký posudek je poměrně vysoká (cca 15 tisíc) a bude k úhradě nařízena pravděpodobně tomu, kdo ve sporu prohraje, v případě potvrzení otcovství tedy otci. Také může domnělý otec s matkou nechat DNA otestovat soukromě, což vychází výrazně levněji a pak souhlasným prohlášením nechat otce zapsat do rodného listu. Soud by současně s určením otce rozhodl i výživném, o svěření do péče a na návrh o styku s druhým rodičem. Pokud Váš partner biologickým otcem je a matka se rozhodne věc řešit, nelze se tomu nijak zvlášť bránit, otcovství se nelze vzdát. V řízení je pak ale na místě samozřejmě zmínit, jak matka bránila styku s dítětem, že vlastně ani nikdy neuvedla, že jde o otce dítěte a další okolnosti, které by vysvětlily, že Váš partner neplnil svou vyživovací povinnost a s dítětem se nestýkal.
Související právní předpis:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.