Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: PPM, Rodičovský příspěvek

15.12.2016

Dobry den!

Pisem vam ohladom par dotazov na matersky a rodicovsky prispevek.
Ja som povodom Slovenka, manzel je Cech. Po navrate z Australie v roku 2015 zijeme v Praze, kde mame trvaly pobyt. Manzel je OSVC od konce roku 2015, plati si davky do CSSZ - 1972Kc a do VZP - 1338Kc. Ja som momentalne nezamestnana, pracovala som brigadne sedem mesiacov na dobu urcitu v cizine pre svajciarsku firmu. Kontrakt mi skoncil v rijnu 2016. Platim si davky do VZP. Planujeme zalozit si rodinu, ake mame sance na poberanie materskej alebo rodicovskeho prispevku? Aka by bola pre nas realna suma? Vopred dakujem!

Vážená paní,
peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je finanční dávka ze systému nemocenského pojištění. Poskytuje se v zásadě prvních šest mě-
síců péče o dítě resp. o děti. Peněžitou pomoc v mateřství vyplácí správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno).
Na mateřskou dovolenou, kdy se pobírá PPM, navazuje rodičovská dovolená. Po tuto dobu rodiče pobírají rodičovský příspěvek
(RP) – dávku státní sociální podpory, kterou vyplácí Úřad práce ČR (ÚP ČR). Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek
jsou tedy dvě odlišné dávky.

Nárok na PPM – dvě základní podmínky
Nárok na PPM vzniká pouze za splnění dvou daných podmínek. Žadatel o peněžitou pomoc v mateřství musí být v době nástupu
na ni nemocensky pojištěn, nebo musí trvat ochranná lhůta ze skončeného nemocenského pojištění. K tomu musí splňovat druhou,
specifickou podmínku– být nemocensky pojištěn minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM (to je
zhruba 9 měsíců nemocenského pojištění v rozložení dvou let).Tato podmínka nemusí být splněna jen u jednoho zaměstnavatele.
V období dvou let lze sčítat dny z různých pojištění (zaměstnání).
I.3. Zaměstnaní rodiče a nárok na PPM
Zaměstnanci jsou automaticky ze zákona nemocensky pojištěni.Pro nárok na PPM platí již zmíněné podmínky: nemocenské pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (lidově
mateřskou) a zároveň v době nástupu.
Jestliže je žena v době nástupu na PPM účastna pojištění (jezaměstnaná), ale nesplňuje specifickou podmínku pojištění
270 kalendářních dnů za poslední dva roky před nástupem naPPM, pak její ošetřující lékař rozhodne o vzniku dočasné pracovní
neschopnosti od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Tuto dočasnou pracovní neschopnost lékař poté
ukončí uplynutím šestého týdne po porodu (po šestinedělí).
Podnikatelky (OSVČ) a nárok na PPM
Maminky– podnikatelky, přesněji řečeno osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), mají nárok na PPM, jen pokud si dobrovolně
a po určitou dobu platí nemocenské pojištění. OSVČ musí splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění osob samostatně
výdělečně činných alespoň po dobu 180 dnů v obdobíjednoho roku přede dnem nástupu na peněžitou pomoc
v mateřství. Současně musí účast na nemocenském pojištění (ze zaměstnání nebo z podnikání) trvat alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství může nastat
i z ochranné lhůty.

Nezaměstnaní v evidenci ÚP ČR a nárok na PPM
Nezaměstnaní nárok na PPM nemají, protože nejsou nemocensky pojištěni. Ode dne porodu ale mají nárok na rodičovský pří-
spěvěk – dávku státní sociální podpory. S žádostí o ni se musí obrátit na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR podle místa
trvalého bydliště. Nárok na PPM by nezaměstnaným vznikl pouze v tzv. ochranné lhůtě ze skončeného zaměstnání, po splnění zákonem stanovenýchpodmínek
Ukončení pracovního poměru v době
těhotenství – ochranná lhůta
Nárok na dávku PPM má i žena, které skončí zaměstnání (a tími pojištění) v době těhotenství. Pro tyto případy existuje tzv.
ochranná lhůta, která činí 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Pokud pojištění trvalo kratší dobu, bude
ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. Pokud např. pojištění trvalo 3 měsíce, činí ochranná
lhůta 3 měsíce. Pokud žena otěhotní až po skončení zaměstnání, činí ochranná lhůta pouze 7 kalendářních dnů.
Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce (DPP) a PPM
Tento typ pracovního vztahu nárok na čerpání PPM zakládá, pokud zúčtovaný měsíční příjem přesahuje částku 10 000 Kč
a jsou splněny ostatní podmínky nároku na PPM. Z dohody o provedení práce ale neplyne ochranná lhůta. Pokud je zúčtovaný
měsíční příjem maximálně 10 000 Kč, nevznikne nemocenské pojištění a ode dne porodu ženě vzniká nárok na rodičovský pří-
spěvek. S žádostí o něj se musí obrátit na příslušné kontaktnípracoviště ÚP ČR podle místa trvalého bydliště.

Otec dítěte/manžel a nárok na PPM
Kromě prvních 6 týdnů po porodu, kdy peněžitá pomoc v mateřství náleží výhradně matce, má na PPM nárok i otec dítěte nebo
manžel ženy, která dítě porodila. Musí ovšem splňovat stejné podmínky pojištění jako žena, která porodila (účast na pojištění
v době nástupu na PPM, 270 dní účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM). Navíc musí se ženou/matkou uzavřít písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. V dohodě se uvede den, od něhož bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit (lze přímo na OSSZ). K dohodě je třeba připojit ještě tiskopis „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“, který je k dispozici na každé OSSZ nebo na webu ČSSZ.

Nastoupit na PPM místo ženy může muž nejdříve po šestinedělí ženy, která porodila, tj. od začátku 7. týdne po porodu dítěte a na
dobu nejméně 7 dní po sobě jdoucích. PPM se muži poskytuje nejdéle 22 týdnů/ 31 týdnů (u dvojčat a více dětí). Do nich se
započítává doba, kdy případně pobírala PPM matka, kromě prvních 6 týdnů po porodu, kdy PPM náleží výhradně matce.
Ochranná lhůta pro PPM u mužů činí jen 7 kalendářních dnů po skončení zaměstnání, u OSVČ po zániku účasti na nemocenském
pojištění.

Výše peněžité pomoci v mateřství činí za kalendářní den 70 % denního vyměřovacího základu (DVZ). DVZ se zjistí následovně:
příjem zpravidla z období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnankyně (OSVČ) nastoupila
na PPM, se dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Takto stanovený průměrný
denní příjem podléhá redukci. Částka do první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé
redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 %, k částce nad
třetí redukční hranici se nepřihlíží. Pro výpočet lze využít jednoduchou
kalkulačku – viz www.mpsv.cz.

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK
Poté, co skončí výplata peněžité pomoci v mateřství, přichází na řadu rodičovský příspěvek (RP). V případě, že jste na mateřskou
neměla nárok, budete dostávat rodičovský příspěvek ode dne narození dítěte. Dávku vyplácí Úřad práce ČR (ÚP ČR) a je tedy
třeba, abyste se dostavila na Odbor státní sociální podpory příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR dle místa trvalého bydliště
a o příspěvek si zažádala. Dostávat ho budete vždy jen na
nejmladší dítě v rodině.

Varianty jsou možné
V případě, že jste si před porodem neplatila Vy ani otec dítětenemocenské pojištění, pak máte jen jednu variantu výplaty rodičovského příspěvku – budete ho dostávat do 4 let věku dítěte, přičemž do jeho 9 měsíců to bude ve výši 7 600 Kč měsíčně a po
zbytek doby pak 3 800 Kč.

Pokud jste si nemocenské pojištění hradila Vy nebo otec dítěte, pak si můžete sama zvolit výši příspěvku, a to podle výše DVZ
ke dni narození dítěte. Výše měsíčního příspěvku nesmí překročit 70 % 30ti násobku DVZ rodiče. Zvolená výše příspěvku činí maximálně 11 500 Kč, minimálně 50 Kč měsíčně. Své rozhodnutí o výši i době čerpání rodičovského příspěvku můžete každé tři
měsíce měnit. Tak, jak Vám to zrovna nejvíce vyhovuje. Maximální celková částka, kterou během rodičovské můžete dostat,
je pro všechny stejná – 220 000 Kč. Minimální doba pro čerpání dávky je 19 měsíců, maximální 4 roky. Při každé změně se od
částky 220 000 Kč odečte už vyplacený obnos a zbytek se rozdělí na příslušný počet zbývajících měsíců. Po podání žádosti nastane změna od následujícího měsíce.

V době, kdy jste byla zaměstnaná v zahraničí, jste nebyla účastna nemocenského pojištění v ČR, tudíž se Vám tato doba do účasti 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM nezapočítává.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.