Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dětská skupina

05.12.2016

Pěkný den, jelikož mi skončila RD, umístili jsme syna do dětské skupiny, která přijímá děti od 2 let věku, a to i s plenami. Jedná se o celodenní docházku od pondělí do pátku. Nyní řeším tento problém: učitelky v dětské skupině se rozhodly, že děti budou navštěvovat cca jednou za 2 měsíce divadlo. Mě bylo sděleno, že náš syn není na návštěvu divadla jako jediný zralý (bohužel se pokakává do plíny) a z toho důvodu může do skupiny v den konání divadla nejdříve v čas oběda (po skončení divadla). Argumentovala jsem, že pokud syn není nemocný, a docházku včas platíme, nemůžu takový rozdílný přístup akceptovat. Samozřejmě by mi postačilo, aby mu byl zajištěn náhradní program, to prý ale není možné Bohužel jsem neuspěla ani u zřizovatele dětské skupiny, tento postup jim připadá správný. Skupina navíc čerpá dotaci z fondů EU, konkrétně v rámci programu na podporu zaměstnanosti (neznám přesný název), tedy by podle mě měla primárně hájit zájem rodičů chodit do zaměstnání. Zajímá mě, jak to tedy je, opravdu se musím smířit s tím, že si budu muset brát dovolenou podle okolností, které mi dětská skupina stanoví? Brzy sice nastupuji na další MD, i tak se mi ale takový postup jeví jako nesprávný. Děkuji velice za Váš čas,

Dobrý den.

Dětské skupiny nejsou primárně vzdělávací institucí, ale jde zde především o hlídání dětí pracujících rodičů. Nicméně je vymezena podmínka, že poskytovatel musí umožnit docházku dítěti v rozsahu nejméně 6 hodin denně.Viz. § 2 zák.247/2014 sb., zák o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině : Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 (dále jen „poskytovatel“), spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.Nadto zák. 198/2009 sb. Antidiskriminační zákon zakotvuje rovný přístup (tedy zákaz diskriminace v přístupu) řístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování. Služby dětské skupiny, jsou služby,tedy poskytovatel těchto služeb by neměl nikoho diskriminovat v přístupu k nim. Ve Vámi popsaném případě by se mohlo jednat o diskriminaci dítěte z důvodu věku nebo z důvody zdravotního stavu.
Postup zaměstnanců a zřizovatele dětské skupiny není správný. Pokud jste ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, nepodepsala, že berete na vědomí, že služba nebude v určité dny poskytnuta z důvodu návštěvy divadla, pak máte právo požadovat zajištění služby pro své dítě i v den návštěvy divadla.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

Nebojujte se zákony 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

Nové šance - kurz pro rodiče ve složité situaci
- práce, komunikace, výchova, finance
- seberozvoj, právní minimum
- otevřená registrace, počet míst omezen

 Nové šance

APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START!2017


Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Podpořte nás, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům! Prosíme, přispějte darem na číslo účtu:
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce.


Při nákupu v internetových obchodech přes web GIVT.cz půjde část z vaší útraty na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc!
Děkujeme!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v TV

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.