Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Ostatní

24.11.2016

Dobrý den,
obracím se na Vás s velkou prosbou a pro mě velkým problémem týkající se povinné školní docházky. Syn je nyní předškolákem a chci, aby chodil do základní školy, která ale není jeho spádovou. Důvodů je několik, hlavní je ten, že tam před nástupem na gymnázium chodila i dcera, se školou jsme byli velice spokojeni, a to po všech stránkách. Spádová škola nám nevyhovuje také z několika důvodů. Chceme také dětem poskytnout srovnatelné podmínky pro vzdělání.
Nyní, dle nového školského zákona, jak jsme byli informováni, je nejdůležitějším kritériem přijetí je spádovost, kterou my bohužel v souvislosti s vybranou ZŠ nesplňujeme. Bojím se tedy, že mě syna z tohoto důvodu do vybrané základní školy nepřijmou. Což ve mě mimo vyvoláná jak pocit zoufalství, nespravedlnosti a také se cítím dotčená ve svém občanském právu, právu volby.
Vzhledem k tomu, že se v této oblasti neorientuji, ve své nynější situaci si připadám zoufalá a bezradná, obracím se na Vás s velku prosbou o vysvětlení, jaká je skutečná situace v této věci. Co říká školský zákon, zda-li opravdu není šance syna do vybrané školy z důvodu nesplnění spádovosti přijmout? Co mohu podniknout a jakými prostředky, aby byl syn do vybrané školy přijat, respektive přesně, aby měl šanci být přijat.
V případě potřeby doplnění jakýchkoliv informací mě prosím kdykoliv kontaktujte.
Děkuji Vám za pochopení a omlouvám se za svoji "citovost" textu, kterou bohužel nedokážu zakrýt, jedná se o mé dítě.
Přeji krásný den a jsem s pozdravem.

Dobrý den,
školský zákon v aktuálním znění v § 36 odst. 5 stanoví, že žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. V odstavci 7 a 8 téhož je uvedeno, že ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost zápisu. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte. Z výše uvedeného tedy rozhodně nevyplývá, že by nebylo možno přihlásit dítě do jiné školy než do spádové, je zde jen stanovena povinnost ředitele školy upřednostnit "své" spádové děti. Pokud ale zůstanou volná místa, pak zákon rozhodně přijetí nespádového dítěte nebrání.
K přijetí na základní školu vlastně žádná kritéria neexistují, existuje právo na vzdělání a zároveň povinnost školní docházky, takže právě spádovost je jediným kritériem, aby bylo zajištěno, že někde dítě do školy přijmout musí. Otázku přijetí do jiné školy tedy řešte předem včas s ředitelem té vybrané školy, kde zjistíte, jak to kapacitně má asi tak šanci, je samozřejmě dobré, že i druhé dítě bylo žákyní této školy, což rozhodně při rozhovoru nezapomeňte zmínit.
Související právní předpis:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nové šance

Otevřená registrace, počet míst omezen

Řešíte mateřskou, nástup do práce,
rozvod, podnikání nebo jiné?

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO