Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rodičovský příspěvek - cizí prvek

18.11.2016

Dobry den, rada bych se zeptala na nasledovne. Jsem ceska zijici v australii a mam 2 male deti,3 roky a 6 let.Deti maji ceske pasy a ceske rodne listy. Minuly rok jsme se s manzelem rozesli a ja se s detmi vracim zpet do cech. manzel zustava v Australii. Rada bych se zeptala, zda mam narok na nejake socialni davky a zda si poterbuji dovezt nejake dokumenty z australie.
Predem dekuji za odpoved, s pozdravem

Vážená paní,
každý občan s trvalým pobytem na území České republiky je povinen mít platný občanský průkaz. Občanským průkazem prokazuje účastník správního řízení svou totožnost správním orgánům (úřadům). Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo Českou republiku a skončí jim platnost občanského průkazu, si mohou požádat o vydání nového občanského průkazu až po návratu z ciziny. Pokud Vám skončila platnost občanského průkazu, můžete požádat o jeho výměnu u obecního úřadu nebo úřadu městské části podle místa Vašeho trvalého pobytu. Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu (§ 36 Správního řádu; § 2 a § 4 Zákona o občanských průkazech).
Po příjezdu do České republiky bude především nezbytné navštívit zdravotní pojišťovnu, u které jste pojištěn. Jestliže zdravotně pojištěná osoba (pojištěnec) pobývá dlouhodobě v zahraničí, je povinna tuto skutečnost oznámit před odjezdem své zdravotní pojišťovně. Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců. U dlouhodobého pobytu této osobě nevzniká povinnost platit pojistné na zdravotní pojištění, avšak pouze za podmínky, že je zdravotně pojištěna v cizině a učinila písemné prohlášení u své zdravotní pojišťovny v ČR.
Pojištěnec je povinen svůj návrat neprodleně ohlásit u své zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovna hradí pojištěnci zdravotní péči až ode dne, kdy jí byl návrat z ciziny oznámen. Současně s opětovným přihlášením u příslušné zdravotní pojišťovny je pojištěnec povinen pojišťovně dodatečně předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Pokud pojištěnec takový doklad nepředloží, musí příslušné zdravotní pojišťovně doplatit zpětně pojistné za celou dobu svého pobytu v zahraničí (§ 8 a § 12 Zákona o veřejném zdravotním pojištění).
V České republice můžete požádat o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, pokud nemáte zajištěnou žádnou výdělečnou činnost po dni návratu. Za uchazeče o zaměstnání je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát (§ 7 Zákona o veřejném zdravotním pojištění). Pokud jste delší dobu pracoval v některém ze státu Evropské unie, můžete uplatnit nárok na podporu v nezaměstnanosti.
Žádost o podporu v nezaměstnanosti lze podat v členském státě, na jehož území jste naposledy vykonával výdělečnou činnost. Pokud by zahraniční právo pro přiznání dávek v nezaměstnanosti vyžadovalo dosažení určité doby předchozích zaměstnání, budou se Vám pro tyto účely započítávat i doby odpracované v ČR nebo jiném členském státě EU. Splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, pak po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce můžete požádat o převod těchto dávek do České republiky.
Za účelem převodu dávek je nutné požádat zahraniční úřad práce o vystavení Formuláře E303/přenositelného dokumentu U2. Do 7 dnů po příjezdu do ČR se uchazeč o zaměstnání dostaví na úřad práce podle místa svého trvalého pobytu. Úřad práce přepočte zahraniční dávky na českou měnu a vyplácí je po dobu nejdéle 3 měsíců. Po dobu pobírání zahraničních dávek však není uchazeč o zaměstnání zdravotně ani sociálně pojištěn prostřednictvím českého úřadu práce.
Nezaměstnaná osoba je oprávněna požádat o podporu v nezaměstnanosti také v členském státě, v kterém má bydliště, pokud se vrátí na jeho území a splňuje-li podmínky na výplatu v souladu s právními předpisy tohoto státu. Uchazeč s bydlištěm v České republice má nárok na podporu v nezaměstnanosti, jestliže získal v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců.
Doby pojištění získané v jiném členském státě EU se úřadu práce dokládají na Formuláři E301/přenositelném dokumentu U1/SED U002 vystaveném zahraničním úřadem práce. Ve Formuláři je potvrzena odpracovaná doba, profese a druh práce. Úřad práce stanoví výši podpory v nezaměstnanosti dle statistiky průměrných výdělků na svém území s ohledem k pracovní pozici vykovávané uchazečem v zahraničí (Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71; Zákona o zaměstnanosti). Bližší informace Vám poskytne úřad práce příslušný podle místa Vašeho trvalého pobytu v ČR:

http://portal.mpsv.cz/upcr

Pokud jste pracoval v nějakém ze členských států Evropské unie nebo státu, s kterým má Česká republika uzavřenou smlouvu, může Vám být tato výdělečná činnost započtena do doby účasti na důchodovém pojištění. Příslušné formuláře k započtení doby pojištění a pokyny k jejich vyplnění Vám předá Česká správa sociálního zabezpečení. Kontakty na místně příslušnou ČSSZ a další informace ohledně důchodového pojištění naleznete na této adrese:

http://www.cssz.cz/cz/kontakty

Nebude-li přípustné dobu práce v zahraničí započíst, můžete podat přihlášku k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. Dobrovolná účast na důchodovém pojištění je uplatnitelná za dobu výkonu výdělečné činnosti v cizině, přičemž doplacení doby pojištění zpětně z důvodu práce v cizině je možné nejvýše v rozsahu dvou let přede dnem podání přihlášky.

Po návratu budete moci žádat o rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině. Vzhledem k tomu, že jste před porodem neměla nárok na peněžitou pomoc v mateřství, vztahuje se na vás čtyřletá varianta, kdy byste pobírala do čtyř let věku dítěte 3 800 Kč. Pravděpodobně budete muset doložit, jaké dávky jste pobírala v zahraničí. Konkrétní informace Vám poskytne

Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu podle místa (trvalého) pobytu
portal.mpsv.cz/sz/local, portal.mpsv.cz
www.uradprace.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociální a rodinné politiky
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Tel.: +420 221 921 111
www.mpsv.cz, e-mail: posta@mpsv.cz

S podzravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.