Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: pobyt v zahraničí - srovnávací zkoušky

14.11.2016

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda má mé dítě možnost na přezkoušení za devátý ročník ZŠ v České Republice a následně podat přihlášku na SŠ v Česku .Naše situace je že dcera chodila osm let na ZŠ v ČR a poté jsme se přestěhovali do Anglie kde jsme podali přihlášky na školy, jenže dcera dlouho čekala na přijetí do školy, neboť školy byly plné a došlo k nedorozumění ohledně původu mé dcery a do školy ji přijali teprve teď na začátku 11. měsíce čímž jí utekl rok a dva měsíce. Neplánovali jsme se vrátit, ale dcera má v anglické škole problém že by měla za necelé 2 měsíce dělat zkoušky na SŠ které neudělá jelikož neumí anglicky psát a překládat až na takovéto úrovni a poté by musela ročník opakovat znova. Myslím si že by to pro ní byl další zbytečně ztracený rok. Takže bych se chtěla vrátit s dcerou do ČR pokud možno ji nechat co nejrychleji přezkoušet a následně ji podat přihlášku na SŠ v Česku aby mohla od 9.měsíce začít chodit do prvního ročníku. Moc děkuji za odpověď a přeji hezký den .

Vážená paní,
v lednu 2012 vstoupila v platnost novela školského zákona, která je zapsána ve Sbírce zákonů pod číslem zákona 472/2011 Sb. Tato novelizace mění a doplňuje školský zákona 561/2004 Sb. K této novele je nebo bude prováděcí vyhláška, která opět věci může mírně poupravit.
Základní a velmi kritická změna je možnost rodičů se rozhodnout, zda-li chtějí nebo nechtějí, aby jejich dítě vykonávalo zkoušky na kmenové (nebo jiné) škole v České republice.
Žák, který vykonává zkoušky:
• dělá zkoušky vždy pravidelně max. co 2 roky (plus 4 měsíce období "benevolence" - tedy až po konec října)
• dítě má normální vysvědčení, tedy plní dvě školní docházky - českou a zahraniční
• dítě může kdykoli bez rozdílových zkoušek zpět do příslušného ročníku školy v České republice
• dítě má po 9 letech ukončenou povinnou školní docházku
• pokud dítě splnilo nároky zkoušek, má po 9 letech dokončené základní vzdělání
• dítě po 9 letech může bez problémů na střední školu
• dítě má nárok na všechny učebnice (nebo dle žádosti rodičů jen některé)
• rodiče mohou ředitele školy požádat (a on musí vyhovět), aby dítě dostávalo vysvědčení se slovním hodnocením, které bývá pro děti a rodiče více přínosné a jasně popisuje silné a slabé stránky, na co se zaměřit, v čem konkrétně je šikovné apod.
• dítě musí dělat vždy všechny zkoušky podle vzdělávacího plánu své školy (maximálně však český jazyk, literatura, dějepis ČR a zeměpis ČR), nelze se tedy rozhodnout, aby dítě dělalo zkoušku jenom z jazyka a například vynechalo dějepis, pokud v daném ročníku by jej dělat mělo.
• pokud dítě nepřijde na zkoušku po dvou letech, automaticky pro něj končí možnost zkoušky v budoucnu dělat a tím přejde do skupiny dětí, které nedělají zkoušku.
Žák, který nevykonává zkoušky:
• dítě musí k zápisu bez ohledu, jestli v budoucnu bude dělat zkoušky
• po devíti letech má dítě ukončenou povinnou školní docházku
• po devíti letech dítě nemá dokončené základní vzdělání
• pokud má dítě zájem jít na střední školu v ČR, musí požádat krajský úřad o nostrifikaci svého ukončeného základního vzdělávání v zahraničí a je mu nařízena zkouška z češtiny, dějepisu ČR a zeměpisu ČR (více o nostrifikacích)
• pokud dítě přechází zpět na základní školu v ČR, ředitel školy nařizuje rozdílové zkoušky a zařadí dítě do ročníku podle jeho znalostí
• nemá nárok na učebnice
• nedostává vysvědčení
• nemá možnost zkoušky začít dělat v průběhu své devítileté povinné školní docházky.
Rodiče se tedy musí rozhodnout, zda chtějí, aby dítě chodilo na zkoušky a mělo bezproblémový přestup zpět do české školy nebo na střední českou školu, nebo zda nechtějí dělat pravidelné zkoušky a potom budou připraveny na rozdílové zkoušky nebo na nostrifikaci základního vzdělání svého dítěte.
Záleží tedy na konkrétní situaci každé rodiny. Pokud se do ČR vracet nechcete, samozřejmě vaší prioritou nemusí být znalost gramatiky a literatury vašeho dítěte. Pokud se ale vracet plánujete, je dobré zvážit, jestli se zkoušky v budoucnu neprojeví jako obrovská výhoda pro vaše dítě při návratu na českou školu. Musíte se rozhodnout sami, nikdo za vás toto rozhodnutí nebude dělat, ale uvědomte si, že pokud se jednou rozhodnete na zkoušky nejet a vynecháte zkoušku déle než dva roky, již nikdy nebude mít vaše dítě možnost na zkoušky jít.
Ukončení povinné školní docházky
Povinná školní docházka v ČR trvá devět let, příp. do školního roku, kdy žák dosáhne 17. roku věku, bez ohledu na to, kolik let školní docházky splnil. Povinná školní docházka se považuje za splněnou až úspěšným absolvováním plných devíti let školní docházky.
Ukončení základního vzdělání
Děti, které chodí pravidelně na zkoušky, mají automaticky po úspěšném zvládnutí zkoušek ukončené základní vzdělání a mohou na střední školu.
Děti, které nedělají zkoušky, nemají ukončené základní vzdělání až do doby, než projdete procesem uznání zahraničního vzdělání ze zahraniční školy a nařízenými zkouškami z češtiny, zeměpisu ČR a dějepisu ČR. Proces se nazývá nostrifikace. Pouze děti, které chodily do školy na Slovensku, nemusí tyto zkoušky dělat, protože Česká republika má se Slovenskem mezinárodní smlouvu o uznávání vzdělání.
Přestup ze zahraniční školy zpět do ČR
Pokud se vracíte z krátkodobého pobytu v zahraničí, kde bylo vaše dítě individuálně vzděláváno, ale neskládalo zkoušky podle paragrafu 18 vyhlášky 291/1991 (doba v zahraničí nepřekročila 2 roky), ředitel rozhodne, že dítě skládá zkoušku ze všech předmětů a zařadí ho na základě jeho vědomostí a znalostí češtiny do příslušného ročníku.
Pokud se vracíte z krátkodobého pobytu zahraničí, kde dítě sice chodilo do školy, ale neskládalo zkoušky na české škole, zařadí ředitel žáka do příslušného ročníku na základě vyjádření zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku a srovnávacích zkoušek.
Dítěti se většinou uznávají všechny roky strávené plněním školní docházky v zahraničí. Pokud žák žije z Austrálii 5 let, má individuální vzdělávání a skládá zkoušky na kmenové škole, dítěti se uzná 5 let do povinné školní docházky
Více informaci na http://www.msmt.cz/vzdelavani/caste-dotazy-k-plneni-povinne-skolni-dochazky-a-zakladnimu
Jiná pravidla platí na tzv. evropských školách . O evropských školách podrobně informují rovněž naše webové stránky: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/zakladni-informace-o-evropskych-skolach .
Pokud by Vaše dítě studovalo na tvz. Evropské škole (Na Evropských školách jsou vzdělávány nejen děti pracovníků institucí EU, ale také děti pracovníků ze stálých reprezentací a dalších zastoupení. Pro tyto děti (začleněné do tzv. kategorie I) je vzdělávání na Evropských školách bezplatné.), zahraniční vzdělávání je uznáváno dle mezinárodních úmluv. Více na http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/postup-pri-uznavani-vzdelani-dosazeneho-v-evropskych-skolach-v-cr .

Konkrétní informace získáte na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.