Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: zdravotní pojištění - samoplátce

07.11.2016

Dobrý večer.Chtěla bych se optat.Byla jsem vedená na UP,ale v polovině roku jsem se odhlasila z evidence a ted si platim zdr.poj. jsem jako samoplatce omezena ve výdělku?Moc děkuji za odpověď

Vážená paní,
je-li občan – pojištěnec zaměstnán, platí za něho pojistné na zdravotní pojištění jeho zaměstnavatel. Pokud má nárok být zařazen u zdravotní pojišťovny jako osoba, za kterou platí pojistné stát (konkrétně viz § 7 odst. 1 z.č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nemusí se o placení pojistného vůbec starat, pouze zdravotní pojišťovně dokladuje nárok na zařazení do této kategorie, a to například předložením rozhodnutí o přiznání důchodu, potvrzením o studiu, dokladem o pobírání rodičovského příspěvku apod. Jestliže je občan zaměstnán, sděluje tyto důležité informace zdravotní pojišťovně prostřednictvím svého zaměstnavatele.

Jako samoplátce máme ve zdravotním pojištění osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů. V tomto článku se nebudu se zabývat podnikatelskou sférou, ale blíže rozeberu skupinu osob bez zdanitelných příjmů. Jak již samotný název napovídá, jedná se o pojištěnce, kteří nevykazují příjmy podléhající zdanění a ve zdravotním pojištění současně nejsou zaměstnáni, nepodnikají jako osoby samostatně výdělečně činné a ani nejsou osobou, za kterou platí pojistné stát.

Kategorie osob bez zdanitelných příjmů
Tímto způsobem lze například překlenout určité období, kdy občan nemůže sehnat zaměstnání a zároveň nechce začít sám podnikat. V této souvislosti však upozorňujeme na významnou možnost vyřešení pojistného vztahu, a to registrací na úřadě práce, neboť za uchazeče o zaměstnání platí pojistné taktéž stát. Pokud však skončí evidence na úřadě práce, není nárok na žádnou jinou státní kategorii (viz výše) a jakákoliv forma výdělečné činnosti není z nejrůznějších důvodů reálná, pak jako jisté východisko přichází právě kategorie osob bez zdanitelných příjmů.

Za osobu bez zdanitelných příjmů je podle § 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. považována osoba, která má na území ČR trvalý pobyt, není však zaměstnancem, nemá příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, ani nepatří do kategorie, za kterou platí pojistné stát, a uvedené skutečnosti trvají celý kalendářní měsíc. Pokud tedy je v příslušném kalendářním měsíci po část měsíce, nebo třeba i jen jeden den v tomto měsíci zaměstnán, podniká jako OSVČ nebo má nárok být veden v některé ze „státních“ kategorií, pak nemůže být v tomto měsíci osobou bez zdanitelných příjmů.

Pro přihlášení do této kategorie platí osmidenní lhůta. V případě jejího nedodržení může zdravotní pojišťovna uplatnit sankci ve formě pokuty až do výše 10 000 Kč. Pokutu je možno uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti, nejdéle však do tří let od doby, kdy oznamovací povinnost měla být splněna.

Platba pojistného u této skupiny je zákonem stanovena sazbou 13,5 % z vyměřovacího základu rovnajícího se platné minimální mzdě, tedy 9 900 Kč.

Poznámka:
Nařízením vlády č. 233/2015 Sb. byla s platností od 1. ledna roku 2016 zvýšena minimální mzda na 9 900 Kč. Od 1.1.2017 bude výše minimální mzdy zvýšena na 11 000 Kč.
Aktuální výše minimální mzdy
To znamená, že osoby bez zdanitelných příjmů platí měsíčně zdravotní pojišťovně, u které jsou pojištěny, částku ve výši 1 337 Kč. Její splatnost za daný kalendářní měsíc je od 1. dne tohoto měsíce do 8. dne následujícího měsíce. Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, lze pojistné zaplatit ještě v nejbližší pracovní den.

Pojištěnec jako osoba bez zdanitelných příjmů má při aktuální výši měsíční platby pojistného v částce 1 337 Kč nárok na stejný rozsah zdravotní péče jako třeba podnikatelé nebo zaměstnanci, platící měsíčně třeba částky i několikanásobně vyšší.

Pokud i část měsíce budete výdělečně činná, nebudete spadat do kategorie osob bez zdanitelných příjmů.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.