Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Návrat do práce po skončení rodičovské dovolené

20.10.2016

Dobrý večer,
mám dotaz v souvislosti se svým návratem do práce. Mám smlouvu na dobu neurčitou a je za mě zástup na dobu určitou.
V současné době je ve firmě přechodně více práce, takže bych mohla mít až zhruba poloviční úvazek, tudíž bych se mohla cca o půl roku dříve, než mám zažádáno v žádosti o rodičovskou dovolenou.
V případě, že se vrátím dříve, zůstane ve firmě automaticky kvůli mému návratu do práce i zástup za mě, nebo lze smlouvu kolegy ze strany zaměstnavatele upravit na konkrétní datum, kdy dokončí své důležité úkoly a já nastoupím na plný úvazek?
Byla by situace jiná v případě, že bych pracovala zatím na DPP/DPČ a oficiálně se vrátila v den následující po 3. narozeninách mého dítěte a kolegovi by tak skončila smlouva na dobu určitou? Je možné, že bych v tento den vrátila a kolega by přestal pracovat např. o měsíc později? Může to firma takto smluvně upravit?
Dále jsem se ještě chtěla zeptat, jak by se postupovalo v případě, že bych podala žádost o neplacené volno zhruba na 1 měsíc. V tomto případě bych se já vrátila vrátila do práce po tomto měsíci a kolegovi by automaticky skončila smlouva? Nebo by záleželo na zaměstnavateli?
Děkuji za odpovědi, tyto informace jsou pro mě důležité k určení dalšího postupu při ukončení RD.

Vážená paní,

předem upozorňuji, že následující poradenství je poskytováno bez znalosti smlouvy, kterou má kolega. Je proto jej brát orientačně.
ad1) V případě, že kolega byl přijat „po dobu mateřské a rodičovské dovolené zaměstnankyně XY“, pak Vaším návratem – skončením rodičovské dovolené jeho pracovní poměr končí. Samozřejmě je možné pracovní poměr kolegy prodloužit a sjednat jiný datum skončení pracovního poměru.
ad2) V případě, že byste začala pracovat na DPP/DPČ, pak se nejedná o návrat z rodičovské dovolené a kolegy může pracovat. Pochopitelně i zde je možné smluvně s kolegou sjednat prodloužení jeho pracovního poměru na konkrétní datum, Vy můžete čerpat neplacené volno.
ad3) V posledním případě je rovněž třeba smluvní prodloužení pracovního poměru kolegy. Pokud má zástup po dobu rodičovské dovolené, jeho pracovní poměr končí dnem dovršení tří let věku dítěte, protože ten den končí rodičovská dovolená.

Pro všechny případy platí, že s prodloužením, dodatkem musí souhlasit zastupující kolega.

Příslušná ustanovení zákoníku práce:
§ 39 zákoníku práce
Pracovní poměr na dobu určitou

(1) Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání.
(2) Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.
(3) Ustanovením odstavce 2 není dotčen postup podle zvláštních právních předpisů, kdy se předpokládá, že pracovní poměr může trvat jen po určitou dobu 17).
(4) Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací upraví
a) bližší vymezení těchto důvodů,
b) pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou,
c) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat,
d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá.
Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace; vnitřní předpis musí obsahovat náležitosti uvedené ve větě první.
(5) Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu s odstavci 2 až 4, a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda byly splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 až 4, mohou zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.
(6) Ustanovení odstavce 2 se nevztahují na pracovní smlouvu zakládající pracovní poměr na dobu určitou sjednanou mezi agenturou práce 18) a zaměstnancem za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele (§ 307a, 308 a 309).
§ 65

Skončení pracovního poměru na dobu určitou
(1) Pracovní poměr na dobu určitou může skončit také ostatními způsoby uvedenými v § 48 odst. 1, 3 a 4. Byla-li doba trvání tohoto pracovního poměru omezena na dobu konání určitých prací, je zaměstnavatel povinen upozornit zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň 3 dny předem.

(2) Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby (§ 48 odst. 2) s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem


Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.