Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Ukončení pracovního poměru po RD

12.10.2016

Dobrý den,

ráda bych se s vámi poradila ohledně svého návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené. Na mateřskou dovolenou jsem nastoupila v září 2010 a dva měsíce poté zaměstnavatel v podstatě zrušil celé oddělení, na kterém jsem pracovala - zůstali jen 2 kolegyně, které byly přesunuty z Brna do Prahy. Byla jsem doma 2,5 roku s jednou dcerkou, pak 3 roky s druhou dcerkou a v březnu 2016 jsme se se zaměstnavatelem dohodli na neplaceném volnu do 4 let věku dítěte, tj. do března 2017. Nyní se tedy blíží doba, kdy bych se měla do zaměstnání vrátit. Tuším, že pro mne vhodné místo nebude ani na jiném oddělení, jelikož zaměstnavatel se nedávno sloučil s druhou firmou a naopak bude probíhat ještě další propouštění zaměstnanců. Ráda bych se zeptala, jaké mám možnosti - mám nárok na nějaké odstupné (v jaké výši?) v případě, že pro mne zaměstnavatel nebude mít vhodné místo a bude chtít pracovní poměr ukončit? Jak radíte při jednání se zaměstnavatelem postupovat? Děkuji za odpověď.

Vážená paní,
po skončení rodičovské dovolené vás zaměstnavatel sice nemusí zařadit na původní práci a pracoviště, ale je povinen přidělovat vám práci podle pracovní smlouvy. Pokud pro vás takovou práci nemá, jedná se o překážku v práci na jeho straně a po dobu jejího trvání vám náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. V této situaci se můžete se zaměstnavatelem dohodnout na změně pracovní smlouvy, nebo může dojít k ukončení pracovního poměru.
Bez dohody s vámi vám nemůže zaměstnavatel přidělovat práci jinou a ani provádět další změny pracovní smlouvy (snížení úvazku apod.), ani vás nemůže nutit k podání výpovědi. Je důležité zdůraznit, že jakákoliv dohoda je oboustranný akt, se kterým souhlasí obě strany.
K rozvázání pracovního poměru může dojít
1. výpovědí ze strany zaměstnavatele
2. dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
3. výpovědí ze strany zaměstnance
Výpověď ze strany zaměstnavatele
Pokud nebudete chtít přistoupit na dohodu, zaměstnavatel, který pro vás nemá práci, vám může dát výpověď pro nadbytečnost v důsledku organizačních změn. Při výpovědi ze strany zaměstnavatele skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpovědní doba je dvouměsíční, po tuto dobu je zaměstnavatel povinen přidělovat vám práci podle pracovní smlouvy. Nemá-li pro vás odpovídající práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a náleží vám náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Je dobré mít tuto skutečnost potvrzenou zaměstnavatelem písemně i např. s tím, že zaměstnanec nemusí docházet do práce.
Výpověď ze strany zaměstnavatele může být výhodnější než rozvázání pracovního poměru dohodou. Důvody jsou tyto:
Pojištění. Po dobu trvání zaměstnání vám trvá účast na nemocenském, důchodovém a zdravotním pojištění. Tudíž po tuto dobu nemusíte pojištění řešit a v případě nemoci vám vzniká nárok na nemocenské, resp. náhradu mzdy od zaměstnavatele.
Výše podpory v nezaměstnanosti. Při ukončení pracovního poměru výpovědí se vám bude vypočítávat případná podpora v nezaměstnanosti z dosaženého výdělku (mzdy, náhrady mzdy ve výpovědní době, příp. pravděpodobného výdělku). To znamená, že podpora bude první a druhý měsíc činit 65% tohoto výdělku, třetí a čtvrtý měsíc 50% a od pátého měsíce 45%.
Ochranná doba u rodičů na RD
Rodič, který je stále na RD (do tří let věku dítěte), je chráněn proti výpovědi ze strany zaměstnavatele, jelikož se jedná o ochrannou dobu. Výpověď tedy můžete obdržet teprve po skončení rodičovské dovolené. Naproti tomu dohodu o rozvázání pracovního poměru můžete uzavřít kdykoliv, i v době rodičovské dovolené.
Výpověď na základě dohody
Ukončíte-li pracovní poměr dohodou z důvodu, že pro vás zaměstnavatel nemá místo, jde i v tomto případě o nadbytečnost v důsledku organizačních změn. Je důležité, aby tento důvod byl v dohodě výslovně uveden. Zaměstnavatel má povinnost jej tam podrobně uvést, pokud o to požádáte. Toto je potřeba kvůli vyplacení odstupného, které vám i v tomto případě náleží. Při ukončení pracovního poměru dohodou skončí pracovní poměr sjednaným dnem.
Doporučujeme vám, aby veškerá vaše komunikace se zaměstnavatelem týkající se ukončení pracovního poměru probíhala písemně. Nedostanete se tak do důkazní nouze při případném sporu. Podání posílejte doporučenou poštou, ještě lepší je nechávat si u zaměstnavatele potvrdit příjem písemností.
Domníváte-li se, že zaměstnavatel nejedná v souladu se zákonem, je možné se obrátit se žádostí o pomoc na Státní úřad inspekce práce – místně příslušný oblastní inspektorát práce. Ten je pověřen dohledem nad dodržováním zákoníku práce jednotlivými zaměstnavateli. Může provést kontrolu, případně uložit pokutu. Tomu se zaměstnavatelé většinou chtějí vyhnout, tudíž někdy pomůže samotný oznámení faktu, že se na inspektorát hodláte obrátit.
POZOR! Při skončení pracovního poměru dohodou ke dni ukončení rodičovské dovolené vám náleží podpora v nezaměstnanosti v minimální výši. Minimální podpora činí první dva měsíce 3662 Kč měsíčně, další dva měsíce 2929 Kč a zbývající měsíc 2685 Kč měsíčně.
I při skončení pracovního poměru dohodu můžete však dosáhnout na nesníženou výši podpory v nezaměstnanosti. I proto je potřeba mít uvedeny v dohodě tzv. vážné důvody, mezi něž kromě v článku skloňovaných organizačních důvodů na straně zaměstnavatele patří nezbytná osobní péče o dítě do 4 let (jde např. o případy, kdy matka nemá jak dítě zajistit v době, kdy je v zaměstnání).
Odstupné
Jak již bylo uvedeno, jak v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele, tak v případě skončení pracovního poměru dohodou pro nadbytečnost vám náleží odstupné.
Výše odstupného je odstupňována podle počtu odpracovaných let u daného zaměstnavatele. To v praxi znamená, že
pokud budete mít odpracováno u zaměstnavatele méně než 1 rok, náleží vám odstupné ve výši jednonásobku průměrného výdělku
budete-li mít odpracováno alespoň 1 rok a méně než 2 roky, náleží vám odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku
pokud zaměstnání trvalo alespoň 2 roky, bude vám náležet odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nové šance

Otevřená registrace, počet míst omezen

Řešíte mateřskou, nástup do práce,
rozvod, podnikání nebo jiné?

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO