Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Popření otcovství

15.09.2016

Dobrý den, jsem 60ti letá matka 5ti dětí. Všechny děti jsou již dospělé a mají své rodiny. Otcem prvních 4 dětí je manžel. Posledního 25ti letého syna mám s přítelem. Manželství stále trvá, ale 27 let s manželem nežijeme ani nejsme v žádném kontaktu, není mi celá léta známo místo jeho pobytu. Na děti nikdy neplatil stanovené výživné. 26 let žiji ve společné domácnosti s přítelem, který se mnou všechny děti vychovával. Protože nejmladší syn se narodil v době trvání manželství, má v rodném listu uvedeného jako otce mého manžela. Celé roky jsme s tímto stavem bohužel nic nedělali, ale nyní chce syn změnu v rodném listu a jako otce uvést svého biologického otce. Proto se na Vás obracím s prosbou o radu, jak v tomto případě postupovat a zda je to možné. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
podle § 59 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině matka může do šesti měsíců od narození dítěte popřít, že otcem dítěte je její manžel. Stejné ustanovení obsahuje nový občanský zákoník v § 789. Vzhledem k tomu, že lhůty proběhly, nelze úspěšně popřít otcovství vůči manželovi. Po uplynutí popěrné lhůty je možné dosáhnout popření otcovství nově postupem jen dle § 792 nebo § 793 o. z. Dle § 792 o. z. je možné prominout zmeškání popěrné lhůty, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Návrh na popření proto může podat ten, kdo by k tomu byl jinak oprávněn v popěrné lhůtě (otec nebo matka). Svůj návrh však musí otec nebo matka odůvodnit také z hlediska okolností, proč popěrnou lhůtu mu či jí jinak zákonem stanovenou nevyužil(a). Podle § 793 občanského zákoníku, podle kterého vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. Soud zpravidla současně pozastaví výkon rodičovské odpovědnosti.

Z čistě procesního hlediska pak není zřejmé, zda postačí toliko podat návrh na popření otcovství a soud o prominutí zmeškání popěrné lhůty rozhodne ex officio, nebo zda je třeba, aby návrh na prominutí zmeškání lhůty byl výslovně v návrhu na popření formulován. Z důvodu procesní opatrnosti lze doporučit, aby byl návrh dvoufázový. Návrh však bude projednatelný i bez výslovného vyjádření žádosti navrhovatele o prominutí zmeškání popěrné lhůty.
Soudu vzniká nutnost o prominutí zmeškání popěrné lhůty rozhodnout vždy, pokud bude návrh na popření otcovství podán po jejím uplynutí. Nepochybně však musí navrhovatel uvést okolnosti, z nichž dovozuje zájem dítěte na popření a soulad popření s veřejným pořádkem, neboť pouze ty jsou důvodem pro popření otcovství, i když lhůty jinak k tomu určené již uplynuly. Plně se ztotožňuji s tím, aby soud, pokud navrhovatel takové údaje do svého návrhu neuvede, prominutí zmeškání lhůty k popření otcovství bez jednání zamítl. Návrh na popření otcovství je třeba koncipovat, v souladu s právní úpravou, skutečně jako návrh se dvěma nároky. Tj. nejprve v něm uvede důvody pro to, aby bylo zmeškání popěrné lhůty prominuto, a navrhne, aby soud takto výslovně rozhodl. Pak uvede okolnosti, z nichž vyplývá důvodnost popření otcovství a vysloví k němu odpovídající návrh. Soudu tak budou určeny jasné linie, v nichž se má pohybovat, a průběh řízení bude jasnější.
Vedle návrhu podaného po uplynutí popěrné lhůty je další novinkou možnost popřít otcovství, které bylo určeno druhou domněnkou (souhlasným prohlášením rodičů), ale takto určený otec nemůže být otcem dítěte, rozhodnutím vydaným v řízení, které bylo zahájeno bez návrhu (§ 793 o. z.). Podmínkami takového postupu jsou zřejmý zájem dítěte a naplnění ustanovení zaručujících základní lidská práva. Ustanovení směřovalo především na zabránění obcházení pravidel mezinárodních adopcí, reálně se ale stává po 1. 1. 2014 jedinou možností pro putativního otce, který se chce domoci uznání svého otcovství k dítěti, k němuž souhlasně prohlásil otcovství s matkou jiný muž. Okolnosti, za nichž se budou soudy uchylovat k tomuto postupu při řešení situace putativních otců, jsou prozatím nejasné. Lze předpokládat, že půjde spíše o postup výjimečný a jeho předpokladem bude podaný podnět. Obdobně jako u nejvyššího státního zástupce bude velmi žádoucí, aby k tomuto podnětu byl připojen vypracovaný znalecký posudek prokazující biologické otcovství toho, kdo se domáhá popření matrikového otce. Nebude-li jej pro toho, kdo podnět podává, reálné získat, musí se pokusit do svého podnětu řádně uvést okolnosti, z nichž jednoznačně vyplývá, že otcem dítěte nemůže být otec zapsaný na základě s matkou učiněného souhlasného prohlášení. Více informací k tomuto tématu lze přečíst na http://www.bulletin-advokacie.cz/k-nekterym-novinkam-v-pravni-uprave-urcovani-a-popirani-rodicovstvi-po-1.-1.-2014?browser=mobi

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.