Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Ukončení pracovního poměru po skončení RD, podpora v nezaměstnanosti

17.09.2016

Dobrý den,prosím o pomoc v ujasnění si nejlepší varianty při ukončování pracovního poměru na dobu neurčitou po rodičovské dovolené. Třetí narozeniny dítěte 23.1.2017. Důvod ukončení PP- nadbytečnost-zaměstnavatel přesunul moje oddělení pod jiný útvar a volná manažerská pracovní pozice ve firmě není. Pokud bude chtít zaměstnavatel dohodu s odstupným, které by mi případnou 2 měsíční výpovědní dobu kompenzovalo, jak máme formulovat ukončení pracovního poměru, abych mohla mít nesníženou výši podpory v zaměstnanosti. Musím odpracovat jeden den, takže dohodu datovat k 25.1.2017?Bude se pak výše průměrného výdělku počítat ze stejného základu jako bych odpracovala 12 měsíců, resp. měla účast na důchodovém pojištění?Nebude lepší nechat si dát výpověď z organizačních důvodů a tudíž plynout 2 měsíční výpovědní lhůtu?Moc děkuji, zdroje se v názorech dost liší..

Dobrý den,
pokud po ukončení rodičovské neodpracujete žádný den, budete mít nárok jen na podporu minimální a to i v případě, že je PP ukončen pro nadbytečnost.

Po skončení rodičovské dovolená je Vám zaměstnavatel povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy, nemá-li ji a nedohodne-li se s Vámi jinak, jedná se o překážku v práci na jeho straně, a po dobu jejího trvání Vám náleží náhrada mzdy.
Zaměstnavatel Vám může dát výpověď pouze z důvodů stanovených v § 52 zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění). Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměru uplynutím výpovědní doby, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Pracovní poměr lze skončit též dohodou, k té Vás ovšem zaměstnavatel nemůže nutit, v takovém případě, skončí pracovní poměr sjednaným dnem.
Pokud jste se stala nadbytečnou v důsledku organizačních změn, pak Vám při skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele z tohoto důvodu nebo dohodou z téhož důvodu náleží odstupné.
Po skončení pracovního poměru se můžete evidovat u úřadu práce, vznikne Vám nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podpůrčí doba činí 5 měsíců. U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2016 tedy první dva měsíce ve výši 3 886 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 109 Kč a poslední měsíc 2 850 Kč měsíčně.)

Pokud po skončení rodičovské dovolené nastoupíte do zaměstnání a budete pobírat mzdu, pak výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (v roce 2016 tedy maximálně 15 024 Kč).
Pokud bylo uchazeči vyplaceno odstupné z posledního zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti obdrží teprve poté, co vyprší doba odpovídající výši odstupného.

Podpora v nezaměstnanosti, jak výše uvedeno, se počítá z posledního zaměstnání. Jestliže zaměstnavatel potvrdí, že Vaší poslední činností bylo zaměstnání (tj. dne 25.512017), pak se podpora v nezaměstnanosti bude vypočítávat z pravděpodobného čistého měsíčního výdělku, který zaměstnavatel potvrdí pro úřad práce. Skutečnost, že Vaší poslední činností bylo zaměstnání, které zakládalo účast na důchodovém pojištění, musí zaměstnavatel potvrdit na evidenčním listě důchodového pojištění, což doložíte úřadu práce. Každopádně je důležité, abyste se na úřadě práce evidovala nejpozději do tří pracovních dnů od skončení zaměstnání. V případě, že byste registraci nestihla, pak Vám bude náležet minimální podpora v nezaměstnanosti, protože Vaší poslední činností bude náhradní doba pojištění.

Právní úprava:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.