Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: RD otce

06.09.2016

Dobrý den, moc děkuji za odpověď na můj dotaz ohledně otce na rodičovské dovolené. Můžu poprosit ještě o upřesnění, jak je myšlena ona dlouhodobost rodičovské dovolené? Plánujeme další čerpání po porodu, aby mi manžel pomohl tak tři čtyři týdny s péčí o miminko a hlavně starší děti. Je taková délka uznatelná? Předchozí RD jsme zdravotní pojišťovně opravdu nenahlásili, šli jsme tam až další měsíc a potvrdili nám, že kdyby zaměstnavatel ohlásil 14 dní RD namísto neplaceného volna, bylo by pojistné nižší asi o 250 Kč, při delší rodičovské se rozdíl samozřejmě zvyšuje. Nicméně nám řekli, že vycházejí z údajů od zaměstnavatele, rozpory si máme vyřešit s ním, tak myslím, že ani naše nahlášení RD předem nám v budoucnu nepomůže, pokud bude zaměstnavatel opět vykazovat neplacené volno - když manžel podle nich neprokázal péči o děti.
Taky děkuju za radu ohledně ošetřovného a volna při doprovodu do zdravotnického zařízení. Z vaší příručky jsem ale pochopila, že na ošetřovné nemáme nárok, když manžel pobírá na mladšího syna rodičovský příspěvek, a nevím, jestli by zaměstnavatel uznal volno k doprovodu - já vlastně chodím k doktorům sama, ale manžel zatím hlídá děti. Nebo myslíte, že máme na ošetřovné či poskytnutí volna nárok?
Velmi děkuju za váš čas a vaše rady.

Dobrý den,
Nezbývá mi než zopakovat, že právo na rodičovskou dovolenou vyplývá ze zákoníku práce. Žádosti o rodičovskou dovolenou je zaměstnavatele povinen vyhovět.
Naznačovala jsem ve své předchozí odpovědi, že u opakovaných žádostí o rodičovskou dovolenou na kratší dobu, má někdy zaměstnavatel problém se zabezpečením provozu a dává to zaměstnanci patřičně znát. Samozřejmě, že takovýto přístup zaměstnavatele je nesprávný. ZP nezakazuje jakoukoliv délku rodičovské dovolené, pouze stanoví nejzazší délku – do 3 let věku dítěte.
Doporučuji, aby otec dítěte požádal o rodičovskou dovolenou písemně. V žádosti uvedl, že se narodilo dítě dne...... Jsem otcem tohoto dítěte, což dokládám rodným listem dítěte. V této souvislosti žádám v souladu s § 196 ZP o rodičovskou dovolenou v době od ......do............ Žádost adresujete zaměstnavateli buďto doporučenou poštou nebo osobně proti podpisu. V případě, že opět bude zaměstnavatel postupovat svévolně a napíše vám místo RD, neplacené volno, řešte případ s vedením zaměstnavatele (ředitel) nebo působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, s touto organizací. Poslední možností je podnět inspekci práce, ale to považuji až za úplně krajní řešení.

K ošetřovnému, nejdříve, co říká zákon:
Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí ošetřovat nemocného člena domácnosti (např. muž pečuje o ženu, která porodila a lékař rozhodl, že její stav po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou), nebo pečovat o zdravé dítě mladší 10 let z důvodů, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.
Podmínkou nároku na ošetřovné je, že ošetřovaná osoba žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem (Pro účely tohoto zákona se v případě rozvodu manželství a svěření dítěte soudem do společné nebo do střídavé péče obou rodičů za domácnost považuje domácnost každého z těchto rodičů).
Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu PPM nebo má nárok na rodičovský příspěvek; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace zákonem stanovené, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.
V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jen jednomu z oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče) vystřídají. Vystřídání je možné jen jednou.
Podpůrčí doba u ošetřovného počíná prvním kalendářním dnem potřeby ošetřování a činí nejdéle 9 kalendářních dnů. Jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, činí podpůrčí doba nejdéle 16 kalendářních dnů.
Běh podpůrčí doby se u ošetřovného staví po dobu ústavní péče ošetřované osoby ve zdravotnickém zařízení.
Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se pro účely ošetřovného stanoví a redukuje stejným způsobem, jako při výpočtu nemocenského.
Ochranná lhůta není pro ošetřovné stanovena.

Váš manžel pobírá na syna rodičovský příspěvek, pracuje a proto když syn onemocní, má manžel nárok na ošetřovné. Vy na ošetřovné v takovémto případě nárok nemáte
Když budete v porodnici, má manžel na ošetřovné na syna nárok.
Když budete po porodu doma a lékař shledá důvody, pro které nemůžete pečovat o starší dítě, má manžel na ošetřovné na syna nárok.

K doprovodu do zdravotnického zařízení – důležitá osobní překážka v práci dle bodu 8 přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, se stanoví, že zaměstnanci přísluší pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení, a to na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela, přísluší zaměstnanci pracovní volno včetně náhrady mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Sdílení společné domácnosti v tomto případě jako podmínka stanoveno není. Počet zameškaných hodin či dnů žádný předpis nestanoví a zaměstnavatel také nemůže takové omezení poskytnutého pracovního volna stanovit.
Pokud by vás manžel doprovázel (třeba i se synem) k vyšetření, protože váš doprovod je nezbytný, měl by na důležitou osobní překážku v práci nárok.
Další důležitou osobní překážkou v práci je narození dítěte, kdy se pracovní volno poskytne na nezbytně nutnou dobu
a) s náhradou mzdy nebo platu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět,
b) bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky).

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.