Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: nárok na peněžitou pomoc v mateřství

11.08.2016

Dobrý den,

nenašla jsem odpovídající otázku v poradně, proto Vás prosím o odpověď.

1) Byla jsem na RD (dítě nar. 8/2014) a v 4/2016 zrušili moji pracovní pozici, tudíž se nemám kam vrátit. Chápu to správně tak, že když porodím další dítě, nedostanu mateřskou a RD mi bude připsána automaticky na 4 roky? Přes 10 let platím soc. poj., takže se mi to samozřejmě nelíbí.

2) Slyšela jsem, že když to další dítě dám do státní školky, přijdu i o ten malý měsíční příspěvěk? Zní mi to dost paradoxně, jakoby mě nutili nehledat práci (a když najdu místo o dost lépe placené, stát vydělá).

3) Pokud bych do porodu (jaro 2017) našla práci (kdyby mě snad těhotnou někdo zaměstnal...), mělo by to nějaký vliv na výši příspěvku na MD/RD?

Díky předem za osvětlení a také díky za vaše rady

Dobrý den,

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v § 196 říká, že rodičovskou dovolenou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni nejvýše do 3 let věku dítěte. Následně byste měla vykonávat práci dle své pracovní smlouvy a zaměstnavatel by Vám měl práci v souladu s pracovní smlouvou poskytovat. Pokud zaměstnavatel aktuálně takovou pozici nemá, může nabídnout jiné pracovní místo. Se změnou pracovní smlouvy ovšem musí zaměstnankyně souhlasit a tato změna musí být provedena písemně. Pokud zaměstnankyně se změnou pracovní smlouvy a tedy změnou zařazení nesouhlasí (toto by měla oznámit zaměstnavateli písemně) a zaměstnavatel jí nemůže zaměstnat podle původní pracovní smlouvy, je to bráno jako překážka v práci na straně zaměstnavatele a je na něm, aby situaci řešil. Zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, zaměstnavatel má tyto důvody taxativně vymezeny ( § 52, zákoníku práce). V daném případě by se s největší pravděpodobností uplatnil důvod písm. c) § 52 (stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách). Pokud dá zaměstnavatel výpověď z uvedeného důvodu, je nárok v tomto konkrétním případě min. na tříměsíční odstupné. Nárok na odstupné je i v případě, kdy ze zmíněného důvodu skončí pracovní poměr se zaměstnavatelem dohodou (§ 67,odst. 1, zákoník práce)/na dohodu s odstupným lze přistoupit, ale v dohodě by měl být uveden výpovědní důvod, aby vznikl nárok na odstupné/.

Výpovědní doba je u podání výpovědi zaměstnavatelem i zaměstnancem stejná a činí minimálně dva měsíce.
Pokud jde o konání práce v době, kdy by běžela výpovědní doba, pak platí pracovní smlouva, tj. zaměstnavatel by Vám musel přidělovat práci dle ní. Pokud by to z jeho strany nebylo možné, jedná se o překážku na jeho straně, kdy zaměstnankyni náleží náhrada mzdy ve výši průměrného (pravděpodobného) výdělku, a to v zásadě po celou dobu trvání překážky v práci, resp. do ukončení pracovního poměru.

Pokud budete po skončení rodičovské dovolené těhotná, pak Vám zaměstnavatel nesmí dát výpověď (pokud tedy již nebyl ukončen pracovní poměr dohodou v době čerpání rodičovské dovolené) a nárok na další peněžitou pomoc v mateřství Vám vznikne. Pokud by byl pracovní poměr ukončen a vy jste byla těhotná, pak byste se s nástupem na peněžitou pomoc v mateřství musela vejít do ochranné lhůty 180 dní po skončeném zaměstnání, aby Vám dávka náležela.U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání- max. 180 dní Váš případ. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství je 8 až 6 týdnů před porodem dle volby ženy.
Pokud se s nástupem na další peněžitou pomoc v mateřství vejdete do ochranné lhůty po skončení zaměstnání a splníte podmínky nároku, bude Vám dávka náležet.

Pokud podmínky nesplníte, nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám nevzniká a od narození dítěte budete pobírat rodičovský příspěvek dle uvedených pravidel. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Platí, že jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně(odpovídá hrubé mzdě 16429 korun). Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

Pokud budete chtít, můžete učinit volbu délky rodičovského příspěvku na základě příjmu otce, který potvrdí správa sociálního zabezpečení na formuláři Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku - k dispozici na https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKdavky.Potvrzeni.XRodPZ. Již není nutno čerpat fakticky peněžitou pomoc otcem pro nárok na volbu rodičovského příspěvku, žadatelem můžete být Vy na základě příjmu otce.
Pokud byste nastoupila do pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě, která činí 7 dnů od skončení účasti na pojištění(zaměstnání) a v pracovní neschopnosti byste byla až do nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, tak by byla možná následující možnost: Pokud by Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikl a tuto skutečnost byste doložila potvrzením orgánu nemocenského pojištění, budete v pracovní neschopnosti pokračovat až do konce šestého týdne po porodu (nebude-li Vaše pracovní neschopnost trvat z jiného důvodu).Pobírání nemocenského poskytovaného v souvislosti s porodem Vám umožňuje volbu pobírání rodičovského příspěvku.

Pro nárok na rodičovský příspěvek je skutečně nutno splnit podmínku pro docházku dítěte do MŠ. U dětí mladších než dva roky je dáno jednotné konto 46 hodin měsíčně jako doba, po kterou je možné umístit dítě v zařízení pro děti, aniž by rodič ztratil nárok na příspěvek.U dětí starších než dva roky se docházka v předškolním zařízení nesleduje, jen je potřeba zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Pokud byste nastoupila do jiného zaměstnání, vznikla by Vám opětovná účast na nemocenském pojištění a se započítáním dnů z trvání předchozího zaměstnání (270 dnů účasti na nemocenském pojištění dva roky před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství)by Vám vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, která by se počítala z nového změstnání.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
Zákon č. 117/1995 Sb., zákon o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nové šance

Otevřená registrace, počet míst omezen

Řešíte mateřskou, nástup do práce,
rozvod, podnikání nebo jiné?

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO