Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: nárok na peněžitou pomoc v mateřství

11.08.2016

Dobrý den,

nenašla jsem odpovídající otázku v poradně, proto Vás prosím o odpověď.

1) Byla jsem na RD (dítě nar. 8/2014) a v 4/2016 zrušili moji pracovní pozici, tudíž se nemám kam vrátit. Chápu to správně tak, že když porodím další dítě, nedostanu mateřskou a RD mi bude připsána automaticky na 4 roky? Přes 10 let platím soc. poj., takže se mi to samozřejmě nelíbí.

2) Slyšela jsem, že když to další dítě dám do státní školky, přijdu i o ten malý měsíční příspěvěk? Zní mi to dost paradoxně, jakoby mě nutili nehledat práci (a když najdu místo o dost lépe placené, stát vydělá).

3) Pokud bych do porodu (jaro 2017) našla práci (kdyby mě snad těhotnou někdo zaměstnal...), mělo by to nějaký vliv na výši příspěvku na MD/RD?

Díky předem za osvětlení a také díky za vaše rady

Dobrý den,

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v § 196 říká, že rodičovskou dovolenou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni nejvýše do 3 let věku dítěte. Následně byste měla vykonávat práci dle své pracovní smlouvy a zaměstnavatel by Vám měl práci v souladu s pracovní smlouvou poskytovat. Pokud zaměstnavatel aktuálně takovou pozici nemá, může nabídnout jiné pracovní místo. Se změnou pracovní smlouvy ovšem musí zaměstnankyně souhlasit a tato změna musí být provedena písemně. Pokud zaměstnankyně se změnou pracovní smlouvy a tedy změnou zařazení nesouhlasí (toto by měla oznámit zaměstnavateli písemně) a zaměstnavatel jí nemůže zaměstnat podle původní pracovní smlouvy, je to bráno jako překážka v práci na straně zaměstnavatele a je na něm, aby situaci řešil. Zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, zaměstnavatel má tyto důvody taxativně vymezeny ( § 52, zákoníku práce). V daném případě by se s největší pravděpodobností uplatnil důvod písm. c) § 52 (stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách). Pokud dá zaměstnavatel výpověď z uvedeného důvodu, je nárok v tomto konkrétním případě min. na tříměsíční odstupné. Nárok na odstupné je i v případě, kdy ze zmíněného důvodu skončí pracovní poměr se zaměstnavatelem dohodou (§ 67,odst. 1, zákoník práce)/na dohodu s odstupným lze přistoupit, ale v dohodě by měl být uveden výpovědní důvod, aby vznikl nárok na odstupné/.

Výpovědní doba je u podání výpovědi zaměstnavatelem i zaměstnancem stejná a činí minimálně dva měsíce.
Pokud jde o konání práce v době, kdy by běžela výpovědní doba, pak platí pracovní smlouva, tj. zaměstnavatel by Vám musel přidělovat práci dle ní. Pokud by to z jeho strany nebylo možné, jedná se o překážku na jeho straně, kdy zaměstnankyni náleží náhrada mzdy ve výši průměrného (pravděpodobného) výdělku, a to v zásadě po celou dobu trvání překážky v práci, resp. do ukončení pracovního poměru.

Pokud budete po skončení rodičovské dovolené těhotná, pak Vám zaměstnavatel nesmí dát výpověď (pokud tedy již nebyl ukončen pracovní poměr dohodou v době čerpání rodičovské dovolené) a nárok na další peněžitou pomoc v mateřství Vám vznikne. Pokud by byl pracovní poměr ukončen a vy jste byla těhotná, pak byste se s nástupem na peněžitou pomoc v mateřství musela vejít do ochranné lhůty 180 dní po skončeném zaměstnání, aby Vám dávka náležela.U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání- max. 180 dní Váš případ. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství je 8 až 6 týdnů před porodem dle volby ženy.
Pokud se s nástupem na další peněžitou pomoc v mateřství vejdete do ochranné lhůty po skončení zaměstnání a splníte podmínky nároku, bude Vám dávka náležet.

Pokud podmínky nesplníte, nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám nevzniká a od narození dítěte budete pobírat rodičovský příspěvek dle uvedených pravidel. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Platí, že jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně(odpovídá hrubé mzdě 16429 korun). Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

Pokud budete chtít, můžete učinit volbu délky rodičovského příspěvku na základě příjmu otce, který potvrdí správa sociálního zabezpečení na formuláři Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku - k dispozici na https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKdavky.Potvrzeni.XRodPZ. Již není nutno čerpat fakticky peněžitou pomoc otcem pro nárok na volbu rodičovského příspěvku, žadatelem můžete být Vy na základě příjmu otce.
Pokud byste nastoupila do pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě, která činí 7 dnů od skončení účasti na pojištění(zaměstnání) a v pracovní neschopnosti byste byla až do nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, tak by byla možná následující možnost: Pokud by Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikl a tuto skutečnost byste doložila potvrzením orgánu nemocenského pojištění, budete v pracovní neschopnosti pokračovat až do konce šestého týdne po porodu (nebude-li Vaše pracovní neschopnost trvat z jiného důvodu).Pobírání nemocenského poskytovaného v souvislosti s porodem Vám umožňuje volbu pobírání rodičovského příspěvku.

Pro nárok na rodičovský příspěvek je skutečně nutno splnit podmínku pro docházku dítěte do MŠ. U dětí mladších než dva roky je dáno jednotné konto 46 hodin měsíčně jako doba, po kterou je možné umístit dítě v zařízení pro děti, aniž by rodič ztratil nárok na příspěvek.U dětí starších než dva roky se docházka v předškolním zařízení nesleduje, jen je potřeba zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Pokud byste nastoupila do jiného zaměstnání, vznikla by Vám opětovná účast na nemocenském pojištění a se započítáním dnů z trvání předchozího zaměstnání (270 dnů účasti na nemocenském pojištění dva roky před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství)by Vám vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, která by se počítala z nového změstnání.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
Zákon č. 117/1995 Sb., zákon o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.