Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: nárok na dovolenou, rodičovská dovolená a neplacené volno

31.07.2016

Dobrý den,
Prosím o zodpovězení mého dotazu ohledně čerpání řádné dovolené vzniklé za dobu v pracovní neschopnosti a délku RD.

Na konci roku 2015 mi končil RP prvního dítěte a od 31.12. jsem nastoupila do pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství, která trvala až do 16.6. 2016, pak jsem přešla na PPM, jsem zaměstnaná na dobu neurčitou čili pracovní poměr trvá, před nástupem na RD bych chtěla požádat zaměstnavatele o proplacení dovolené, mám na nějakou nárok? Jakým způsobem se žádá a kdy??
dále žádost o RD, mužů požádat o RD zaměstnavatele například do konce srpna? i když mé dítě bude mít tři už v červenci ale do MŠ půjde až od září nebo musím žádat do jeho tří let?

Děkuji

Dobrý den,

zákoník práce říká, že zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Doba čerpání mateřské dovolené a dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená a pracovní neschopnost se pro účely nároku na dovolenou za výkon práce nepovažuje. Nárok na dovolenou Vám tedy díky čerpání mateřské dovolené vzniká.
Pokud žena požádá o to, aby dovolená navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí vyhovět. Dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
Pokud v příslušném roce, za který vznikl nárok na dovolenou, zameškáte pracovní neschopností více než 100 dnů, bude se Vám dovolená krátit dle pravidla, že dovolená se krátí za prvých 100 zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu. O čerpání dovolené si u zaměstnavatele zažádejte písemně před koncem mateřské dovolené.Pouhé proplacení dovolené není možné, dovolenou je nutno čerpat a za tuto dobu pobírat náhradu mzdy (takže z hlediska financí je fakticky situace stejná) Dle zákoníku práce je proplacení dovolené možné pouze v případě, kdy končí pracovní poměr zaměstnance, a v případě, kdy se jedná o část dovolené, která přesahuje 4 týdny. Již v době čerpání dovolené můžete pobírat rodičovský příspěvek.
Zákoník práce v § 196 říká, že rodičovskou dovolenou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni nejvýše do 3 let věku dítěte. Následující den byste měla nastoupit do zaměstnání a vykonávat práci dle své pracovní smlouvy. Samozřejmě je možné se se zaměstnavatelem domluvit na poskytnutí neplaceného volna. Poskytnutí neplaceného volna není ovšem povinností zaměstnavatele, ale záleží na konkrétní dohodě mezi ním a Vámi, zda Vám takové volno poskytne. Podle mne, pokud se jedná o měsíc, tak by to nemusel být pro zaměstnavatele problém. Žádost o neplacené volno určitě adresujte zaměstnavateli písemně.
Žádost o poskytnutí neplaceného pracovního volna je adresována zaměstnavateli a musí obsahovat datum, místo a podpis žadatele. Pokud zaměstnavatel žádosti vyhoví a budete uzavírat dohodu o poskytnutí neplaceného volna, pak ta bude sepsána ve dvou vyhotoveních (jedno pro Vás, jedno pro zaměstnavatele) s originálními podpisy obou.

Pokud již nebudete příjemkyní rodičovského příspěvku, tak za Vás může být daný měsíc plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát jako za osobu pečující. Podmínky jsou následující:
Dle zákona o zdravotním pojištění (z.č. 48/1997 Sb.)je v § 7 dáno, že stát je plátcem pojistného za osobu celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby na rodičovské dovolené nebo příjemce rodičovského příspěvku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.