Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Mateřská a rodičovská dovolená

28.07.2016

Dobrý den, máme takový problém s pediatričkou po domácím porodu.

Má již starší dítě v péči po ambu porodu a nyní podmiňuje přijetí do péče tím, že budeme mít zprávu z neonatologie, že mimi je ok celkově a ona bude z obliga kvůli strachu ze žaloby, kdyby se do těch 72 hodin něco stalo.

Ještě do toho zasahuje to, že je na dovolené a řeší to zastupující lékařka ve stejné budově a ta říká, že bez dokumentu z nemocnice, že dítě je ok prostě nepřevezme.

My bychom i počkali, než se vrátí naše, která se sice stejného názoru, ale je prostě naše, jenže malá má kvasinky a my chceme ošetření, alespon základní ošetření, ale nemáme ani pediatra, ani rodný list ani nemáme tedy s tím spojenou registraci u pojišťovny.

Prostě prekérní situace. Proto moc prosíme o radu.

1. Jak máme argumentovat, aby nás pediatra co nejdříve přijala?

2. Není nějaká nová legislativa, která nakazuje pediatrům brát děti až po screeningu a vyšetřeních- a nebo tedy po 72 hodinách?

3. Co když ale vyšetření nechceme?Co když nechceme vyšetřit sluch ani jiné vyšetření(hypoteticky).

4.A co tedy s ošetřením kvasinek a mimča dokud nás pediatrička nezaregistruje? Máme jet na pohotovost k ošetření? Nemáme ale kartu pojišťovny, půjde tedy platba zatím na mojí kartičku pojišťovny? Nebo to zaplatíme keš a necháme zpětně proplatit pojišťovnou, až budeme registrovaní a budeme mít kartičku pojištěnce?

Díky moc.

Dobrý den.
K Vašim dotazům:
1. Pediatr nebo jiný lékař musí ošetřit nebo do své péče přijmout i dítě narozené doma. Například podle vyhlášky o preventivních prohlídkách, je registrující lékař v oboru praktické lékařství pro děti a dorost povinen zajistit všeobecné preventivní prohlídky dětí již od narození, nikoli tedy až od věku 72 hodin. Žádný právní předpis nevylučuje převzetí dítěte po ambulantním porodu , do péče ambulantního pediatra,ba naopak lékař je povinen i takové miminko ošetřit a neudělá li to jen z důvodu , že dítě nebylo standartně hospitalizováno,může jít o diskriminaci.
Důvody odmítnutí přijetí pacienta do péče posuzuje sám lékař a musí o těchto důvodech vydat jeho zákonným zástupcům písemnou zprávu. Důvody, pro které může lékař pacienta odmítnout zaregistrovat, jsou následující: jeho přijetím bude překročeno únosné pracovní zatížení lékaře nebo přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení. Překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o dalšího pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým, vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňuje výkon návštěvní služby, není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má lékař uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, s výjimkami pro občany některých států.
LZPS garantuje právo na ochranu zdraví a právo na zdravotní péči na rovnoprávném základě a zákon 48/1997sb. o veřejném zdravotním pojištění zaručuje právo na místní a časovou dostupnost hrazených zdravotních služeb poskytovaných smluvními poskytovateli příslušné zdravotní pojišťovny. Z toho lze dovozovat,že Vás nesmí v podstatě odmítnout lékař který je pro Vás nejbližší co do místní vzdálenosti,lékař nesmí bezdůvodně odmítnout pojištěnce z dříve tzv. spádového území.
Už sice neexistuje systém tzv. spádových lékařů a pacient si vybírá lékaře dle svého svobodného uvážení a přijatelnou vzdálenost místa pobytu nového pacienta/ klienta posuzuje každý lékař sám. Ale pokud by Vás lékař nebo více lékařů odmítlo s poukazem s poukazem na vzdálenost místa pobytu, pak v případě lékaře,který má ordinaci v dostupné vzdálenosti od Vašeho bydliště a přijímá do péče nové pacienty, notabene přijímá kupříkladu nové pacienty z okruhu Vašeho bydliště , pak je povinen přijmout i Vás, protože i Vaše dítě má nárok na místní a časovou dostupnost pediatrické péče. Vzdálenost místa pobytu může být u doma narozených dětí pouhou záminkou pro odmítnutí přijetí dítěte do péče. Můžete se obrátit na zdravotní pojišťovnu, která je povinna místně a časově dostupnou péči zajistit a domluvit se smluvním lékařem. Sdělit Vám, který místně a časově dostupný pediatr má volnou kapacitu, přijímá nové pacienty a má s Vaší pojištovnou smlouvu- a ten by vás měl přijmout, v podstatě plnit povinnosti,které mu dříve plynuly z pojmu spádovost. Doporučuji se nejprve nějak prokazatelně vybraného lékaře(o kterém víte že je pro Vás i vzdálenostně dobře dostupný) zeptat, zda má volnou kapacitu a zda bere pacienty z obce či ulice kde žijete. Až po kladné odpovědi konkretizovat způsob a místo narození miminka.
Takže pediatře argumentujte tím, že přijímá nové pacienty je pro vás časově a místně dostupná a že Vaše dítě má právo na časově a místně dostupnou zdravotní péči. Že o výběru poskytovatele péče pro miminko rozhodujete Vy a že Vy odmítáte péči neonatologa a že nelze podmiňovat přijetí miminka do péče předložením dokumentu sepsaného lékařem jehož péči, ale Vy nechcete a nesouhlasíte s ní.
2.
2. a 3.
Ne nic se nezměnilo . Co se týče preventivních prohlídek obecně, ty jsou sice ze zákona ve stanoveném počtu "povinné". A dokonce bohužel existuje oprávnění / možnost zdravotní pojišťovny uložit pokutu až do výše 500 Kč tomu, kdo se i přes opakovanou výzvu, na prohlídku nedostaví. Na druhou stranu tato pokuta mohla být chápána jako porušení práva na informovaný souhlas v rozporu s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně, stále tedy platí ze zdravotní péče a to včetně preventivních prohlídek se poskytuje jen s informovaným, svobodným souhlasem pacienta , máte tedy právo odmítnout péči kterou nechcete. U dítěte můžete jako jeho rodič odmítnout tu péči, která není neodkladná a není li život a zdraví dítěte v dané chvíli objektivně ohrožen. Nic nebrání ambulantním pediatrům přijmout do péče dítě mladší 72 hodin, pokud zákoní zástupci dítěte vybrali tento způsob a formu péče o dítě. Screeningy lze odmítnout, nebo lze požadovat jejich zajištění ambulantním pediatrem, pobyt v porodnici je přece právem nikoli povinností dítěte i ženy.
4. Zde je trochu problém absence rodného listu. I dítě jehož totožnost není známa nebo úředně prokazatelná má však právo na zdraví a jeho ochranu a tedy i na ošetření. Jela bych na pohotovost, s tím že dítě je novorozenec a potřebuje ošetřit. Ošetřit by vás měli,ale možná dojde ke konfliktu, mohli by volat třeba ospod (sociálka) atd. Platbu lze samozřejmě řešit i tak že zaplatíte hotově,a pak si to pořešíte s pojšťovnou, to není ale hlavní problém, hlavní je že nelze předjímat co se stane až přijdete do nemocnice s dítětem bez "papíru". Instituce bývají velmi kreativní ve vymýšlení šikany názorově nepohodlných. Možná bych nejdřív zašla do lékárny nechala si od lékárníka něco doporučit a počkala na rodný list a péči pediatra který Vaše dítě přijme do péče a bude Vás respektovat. Pokud na pohotovost bude nutné zajet vezměte si alespon nějaký dokument nebo svědka, který Vám dosvědčí, že jste matkou dítěte, které vezete k ošetření.
Právní předpisy
Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Úmluva o právech dítěte
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
vyhl. 70/2012 sb. O preventivních prohlídkách, zejména např. § 3.
S pozdravem a držím palce

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.