Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Mateřská a rodičovská dovolená

28.07.2016

Dobrý den, máme takový problém s pediatričkou po domácím porodu.

Má již starší dítě v péči po ambu porodu a nyní podmiňuje přijetí do péče tím, že budeme mít zprávu z neonatologie, že mimi je ok celkově a ona bude z obliga kvůli strachu ze žaloby, kdyby se do těch 72 hodin něco stalo.

Ještě do toho zasahuje to, že je na dovolené a řeší to zastupující lékařka ve stejné budově a ta říká, že bez dokumentu z nemocnice, že dítě je ok prostě nepřevezme.

My bychom i počkali, než se vrátí naše, která se sice stejného názoru, ale je prostě naše, jenže malá má kvasinky a my chceme ošetření, alespon základní ošetření, ale nemáme ani pediatra, ani rodný list ani nemáme tedy s tím spojenou registraci u pojišťovny.

Prostě prekérní situace. Proto moc prosíme o radu.

1. Jak máme argumentovat, aby nás pediatra co nejdříve přijala?

2. Není nějaká nová legislativa, která nakazuje pediatrům brát děti až po screeningu a vyšetřeních- a nebo tedy po 72 hodinách?

3. Co když ale vyšetření nechceme?Co když nechceme vyšetřit sluch ani jiné vyšetření(hypoteticky).

4.A co tedy s ošetřením kvasinek a mimča dokud nás pediatrička nezaregistruje? Máme jet na pohotovost k ošetření? Nemáme ale kartu pojišťovny, půjde tedy platba zatím na mojí kartičku pojišťovny? Nebo to zaplatíme keš a necháme zpětně proplatit pojišťovnou, až budeme registrovaní a budeme mít kartičku pojištěnce?

Díky moc.

Dobrý den.
K Vašim dotazům:
1. Pediatr nebo jiný lékař musí ošetřit nebo do své péče přijmout i dítě narozené doma. Například podle vyhlášky o preventivních prohlídkách, je registrující lékař v oboru praktické lékařství pro děti a dorost povinen zajistit všeobecné preventivní prohlídky dětí již od narození, nikoli tedy až od věku 72 hodin. Žádný právní předpis nevylučuje převzetí dítěte po ambulantním porodu , do péče ambulantního pediatra,ba naopak lékař je povinen i takové miminko ošetřit a neudělá li to jen z důvodu , že dítě nebylo standartně hospitalizováno,může jít o diskriminaci.
Důvody odmítnutí přijetí pacienta do péče posuzuje sám lékař a musí o těchto důvodech vydat jeho zákonným zástupcům písemnou zprávu. Důvody, pro které může lékař pacienta odmítnout zaregistrovat, jsou následující: jeho přijetím bude překročeno únosné pracovní zatížení lékaře nebo přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení. Překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o dalšího pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým, vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňuje výkon návštěvní služby, není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má lékař uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, s výjimkami pro občany některých států.
LZPS garantuje právo na ochranu zdraví a právo na zdravotní péči na rovnoprávném základě a zákon 48/1997sb. o veřejném zdravotním pojištění zaručuje právo na místní a časovou dostupnost hrazených zdravotních služeb poskytovaných smluvními poskytovateli příslušné zdravotní pojišťovny. Z toho lze dovozovat,že Vás nesmí v podstatě odmítnout lékař který je pro Vás nejbližší co do místní vzdálenosti,lékař nesmí bezdůvodně odmítnout pojištěnce z dříve tzv. spádového území.
Už sice neexistuje systém tzv. spádových lékařů a pacient si vybírá lékaře dle svého svobodného uvážení a přijatelnou vzdálenost místa pobytu nového pacienta/ klienta posuzuje každý lékař sám. Ale pokud by Vás lékař nebo více lékařů odmítlo s poukazem s poukazem na vzdálenost místa pobytu, pak v případě lékaře,který má ordinaci v dostupné vzdálenosti od Vašeho bydliště a přijímá do péče nové pacienty, notabene přijímá kupříkladu nové pacienty z okruhu Vašeho bydliště , pak je povinen přijmout i Vás, protože i Vaše dítě má nárok na místní a časovou dostupnost pediatrické péče. Vzdálenost místa pobytu může být u doma narozených dětí pouhou záminkou pro odmítnutí přijetí dítěte do péče. Můžete se obrátit na zdravotní pojišťovnu, která je povinna místně a časově dostupnou péči zajistit a domluvit se smluvním lékařem. Sdělit Vám, který místně a časově dostupný pediatr má volnou kapacitu, přijímá nové pacienty a má s Vaší pojištovnou smlouvu- a ten by vás měl přijmout, v podstatě plnit povinnosti,které mu dříve plynuly z pojmu spádovost. Doporučuji se nejprve nějak prokazatelně vybraného lékaře(o kterém víte že je pro Vás i vzdálenostně dobře dostupný) zeptat, zda má volnou kapacitu a zda bere pacienty z obce či ulice kde žijete. Až po kladné odpovědi konkretizovat způsob a místo narození miminka.
Takže pediatře argumentujte tím, že přijímá nové pacienty je pro vás časově a místně dostupná a že Vaše dítě má právo na časově a místně dostupnou zdravotní péči. Že o výběru poskytovatele péče pro miminko rozhodujete Vy a že Vy odmítáte péči neonatologa a že nelze podmiňovat přijetí miminka do péče předložením dokumentu sepsaného lékařem jehož péči, ale Vy nechcete a nesouhlasíte s ní.
2.
2. a 3.
Ne nic se nezměnilo . Co se týče preventivních prohlídek obecně, ty jsou sice ze zákona ve stanoveném počtu "povinné". A dokonce bohužel existuje oprávnění / možnost zdravotní pojišťovny uložit pokutu až do výše 500 Kč tomu, kdo se i přes opakovanou výzvu, na prohlídku nedostaví. Na druhou stranu tato pokuta mohla být chápána jako porušení práva na informovaný souhlas v rozporu s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně, stále tedy platí ze zdravotní péče a to včetně preventivních prohlídek se poskytuje jen s informovaným, svobodným souhlasem pacienta , máte tedy právo odmítnout péči kterou nechcete. U dítěte můžete jako jeho rodič odmítnout tu péči, která není neodkladná a není li život a zdraví dítěte v dané chvíli objektivně ohrožen. Nic nebrání ambulantním pediatrům přijmout do péče dítě mladší 72 hodin, pokud zákoní zástupci dítěte vybrali tento způsob a formu péče o dítě. Screeningy lze odmítnout, nebo lze požadovat jejich zajištění ambulantním pediatrem, pobyt v porodnici je přece právem nikoli povinností dítěte i ženy.
4. Zde je trochu problém absence rodného listu. I dítě jehož totožnost není známa nebo úředně prokazatelná má však právo na zdraví a jeho ochranu a tedy i na ošetření. Jela bych na pohotovost, s tím že dítě je novorozenec a potřebuje ošetřit. Ošetřit by vás měli,ale možná dojde ke konfliktu, mohli by volat třeba ospod (sociálka) atd. Platbu lze samozřejmě řešit i tak že zaplatíte hotově,a pak si to pořešíte s pojšťovnou, to není ale hlavní problém, hlavní je že nelze předjímat co se stane až přijdete do nemocnice s dítětem bez "papíru". Instituce bývají velmi kreativní ve vymýšlení šikany názorově nepohodlných. Možná bych nejdřív zašla do lékárny nechala si od lékárníka něco doporučit a počkala na rodný list a péči pediatra který Vaše dítě přijme do péče a bude Vás respektovat. Pokud na pohotovost bude nutné zajet vezměte si alespon nějaký dokument nebo svědka, který Vám dosvědčí, že jste matkou dítěte, které vezete k ošetření.
Právní předpisy
Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Úmluva o právech dítěte
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
vyhl. 70/2012 sb. O preventivních prohlídkách, zejména např. § 3.
S pozdravem a držím palce

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nové šance

Otevřená registrace, počet míst omezen

Řešíte mateřskou, nástup do práce,
rozvod, podnikání nebo jiné?

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO