Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: ukončení studia, výživné

20.07.2016

Dobrý den, předem děkuji za radu. Syn (19) ukončil v červnu střední školu, ale bude v září dělat reparát z jednoho předmětu. Práci bohužel ještě nemá a chce se až v srpnu se přihlásit na pracovní úřad. Červenec bere jako prázdniny - není to pozdě, neměl by jít na úřad okamžitě? A prosím ještě jeden dotaz, dále jeho otec poslal alimenty jen za červen, s tím, že ukončil školu a dál nic posílat nebude. Může takto postupovat? Na ukončení placení alimentů se mohou domluvit společně nebo o ukončení musí rozhodnout soud? Pojem živit se samostatně znamená nástup na pracovní smlouvu do zaměstnání nebo i brigáda? Děkuji

Vážená paní,
ujasněte si, zda syn stále není žákem školy a nemá tedy statut studenta. Při propadnutí z více než dvou předmětů, kdy škola z různých důvodů nepovolí opakování ročníku a žák ukončuje studium, přestává být žákem školy poslední den příslušného školního roku
Totéž se může stát v případě, když propadne z jednoho nebo dvou předmětů. Pak sice koná opravnou zkoušku (reparát) a má šanci postoupit do vyššího ročníku, ale pokud se zkouška nepodaří, nezbývá než podat žádost o opakování ročníku. Pokud je ředitelem zamítnuta, následujícím dnem po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí přestává být žákem školy.

Stát platí zdravotní pojištění za středoškolského studenta i v době prázdnin mezi jednotlivými ročníky střední školy. Zároveň stát zaplatí i dobu od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem jiné střední školy nebo vysoké školy. Podmínkou však je, že pokračuje v dalším studiu bezprostředně, tzn. nesmí studium přerušit.

Pokud na období po ukončení studia bezprostředně nenavazuje další studium, platí stát zdravotní pojištění za středoškoláka do konce školního roku, tj. do 30. června příslušného roku a během školních prázdnin, které bezprostředně navazují na toto období. Student však nesmí v průběhu prázdnin pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti trvá do doby, dokud není dítě schopno samo se živit, tedy do doby, dokud není dostatečně připraveno na budoucí povolání. Vyživovací povinnost rodiče k dítěti trvá do doby, kdy je dítě schopno samo se živit. V praxi to znamená do doby, kdy dítě zpravidla ukončí vzdělávání tak, aby mohlo nastoupit do práce (tedy vzdělání na odborné střední škole postačuje). Skutečnost, že střední školu nemá řádně dokončenu, nemusí být překážkou k nalezení práce a schopnosti samo se živit. Pokud však jsou i další okolnosti, proč nemůže pracovat (např. zdravotní stav, vysoká nezaměstnanost v regionu), může být situace považována za „neschopnost samo se živit“. Tuto podmínku je však nutné poměřovat se zásadou zachování dobrých mravů, kdy je ještě spravedlivé po rodiči požadovat plnění vyživovací povinnosti.
Zda otci syna trvá vyživovací povinnost vůči němu a v jaké výši je na posouzení soudem, který přihlíží mj. i k průběhu studia, k důvodům ukončení apod. a zda by trvající vyživovací povinnost nebyla v rozporu s dobrými mravy. Otec může podat k soudu návrh na zrušení vyživovací povinnosti vůči synovi, kde uvede jeho studia, a důvody ukončení.

Zda má zletilé dítě evidované na úřadu práce nárok na výživné, je složité odpověď a záleží vždy případ od případu. Pokud dítě objektivně nemůže získat práci a nemá žádný příjem, vyživovací povinnost rodiče trvá. Pokud má příjem z drobné brigády, ale příjem objektivně nestačí pro úhradu všech nezbytných nákladů, měla by být vyživovací povinnost v té míře zachována. Podá-li otec k soudu návrh na zrušení výživného, tak soud může výživné snížit nebo zrušit – záleží vždy na individuálním posouzení soudu. Váš syn jako účastník takového řízení bude mít prostor se vyjádřit. Není-li návrh na zrušení výživného ze strany otce podán, máte platné rozhodnutí o stanovení výživného a nezaplacené výživné můžete po otci vymáhat na základě výkonu rozhodnutí (exekuce). Vzhledem k tomu, že ukončením studia, došlo ke změně poměrů a Váš syn již není studentem, ale uchazečem o zaměstnání je velice pravděpodobné, že by vám soud nepřiznal pro tuto dobu stejné výživné, ale výživné nižší, popř. žádné. Tedy v případě, že budete vymáhat výživné po otci exekučně, počítejte s tím, že po vás může otec i zpětně na základě rozhodnutí o snížení či zrušení výživného vymáhat vrácení části jím zaplaceného výživného, neboť za dobu evidence na úřadu práce vašemu synovi již dle rozhodnutí soudu mohlo náležet nižší výživné. Co se týče občasných brigád a nepravidelných příjmů, nejsou tyto nepravidelné přivýdělky považovány za schopnost dítěte se samo živit. Pokud však příjmy z těchto brigád pokryjí vašemu synovi část jejich životních nákladů (bydlení, stravu, ošacení, volnočasové aktivity apod.) mohl soud k této skutečnosti přihlédnout.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.