Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: svěření dětí do péče

20.07.2016

Dobrý den chci se zeptat, kde se dá najít vzor o svěření dvou nezletilých dětí do mé péče? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, vzory naleznete na internetu. Musíte je vždy upravit dle konkrétní situace, která z Vašeho dotazu nevyplývá.
Níže uvádím např. vzor na svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, druhý vzor je do péče jiné osoby.

Návrh na úpravu povinností a práv rodičů k nezletilým dětem – VZOR
§ 908 a § 919 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Okresnímu soudu v Benešově

Matka: Marie Nováková, nar. 1.3.1980, bytem Benešov, Růžová 1
Otec: Jan Kos, nar. 24.11.1980, bytem Beroun, Nádražní 14
Nezl.: Jiří Novák, nar. 15. 9. 2006, bytem u matky

Návrh matky na úpravu péče a výživy nezl. Jiřího Nováka, nar. 15. 9. 2006

I.

S otcem dítěte jsme nikdy nebyli manželé, žili jsme v družském poměru. Dne 15. 9. 2006 se nám narodil syn Jiří. Od 1. září 2013 spolu nežijeme. O výživném na syna nebylo dosud soudem rozhodováno.

Důkaz: rodný list dítěte

II.

Přestali jsme společně hospodařit v září 2012, kdy mi druh odmítl dát peníze na domácnost a odstěhoval se ze společné domácnosti. Od té doby mi také přestal přispívat na výživu našeho syna. Já se starám o našeho syna a veškeré náklady s tím spojené hradím ze svého příjmu, který činí 9200 Kč měsíčně. Druh měl měsíční příjem od zaměstnavatele 15500 Kč a má příjem z pronájmu nebytových prostor v domku, jehož je vlastníkem. Žádný z nás nemá jinou vyživovací povinnost.
5.14.
Důkaz: výslech rodičů
zpráva o výdělku otce od družstva Stavba se sídlem v Berouně, Zahradní ul. 1
dotaz na finanční úřad ohledně příjmu otce za poslední rok z pronájmu nemovitosti
zpráva o mém výdělku matky

III.

S otcem dítěte společně nežijeme a o úpravě výchovy a výživy syna jsme se nedohodli. Protože otec dítěte na jeho výživu ničím nepřispívá, navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:

Nezl. Jiří Novák, nar. 15. 9. 2006, se svěřuje do výchovy matky. Otec je povinen platit na výživu nezletilého částku 3000 Kč měsíčně, splatnou k rukám matky vždy do 10. dne v měsíci předem, počínaje dnem 1. 9. 2014.

V Benešově dne 6. ledna 2015
Marie Nováková

Jde o návrh na úpravu poměrů nezl. dítěte. Místně příslušným je okresní (obvodní) soud, v jehož obvodu má nezletilý své bydliště. Řízení ve věcech péče o nezl. děti je osvobozeno od soudních poplatků [§ 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích]. Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu a nedohodnou-li se o úpravě péče o takové dítě, rozhodne soud i bez návrhu a určí, který z rodičů napříště bude o dítě pečovat a rozhodne o vyživovací povinnosti druhého rodiče. Rodiče se mohou dohodnout o úpravě výchovy a výživy dítěte a tuto dohodu soud schválí rozsudkem. §908 OZ- Výkon povinností a práv rodičů, kteří žijí odděleně. Nežijí-li spolu rodiče nezletilého dítěte, které není plně svéprávné, a nedohodnou-li se o úpravě péče o takové dítě, rozhodne o ní i bez návrhu soud.
§919 OZ- Nežijí-li spolu rodiče nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, a nedohodnou-li se na plnění vyživovací povinnosti k dítěti, nebo žijí-li rodiče takového dítěte spolu, ale jeden z nich vyživovací povinnost k dítěti neplní, postupuje soud podle §915 až §918.

Návrh na svěření nezletilého dítěte do péče jiné osoby – VZOR
§ 953 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Okresnímu soudu v Benešově ke sp. zn. P 81/98

Matka: zemř. Marie Nováková
Otec: Petr Novák, bytem Beroun, Zelená 2
Nezl. Martin Novák, nar. 23. 12. 2004, bytem Benešov, Růžová 1

Návrh Marie Svobodové, bytem Benešov, Růžová 1, na svěření nezl. Martina do její péče

I.

Manželství rodičů nezl. Martina bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v Benešově ze dne 4. 4. 2008, č. j. 5 C 312/96–32, a nezletilý byl svěřen do výchovy matce.

II.

Jsem babičkou nezl. Martina z matčiny strany. Od r. 2004 matka se synem bydlela u mne v bytě v mém domku. Otec se znovu oženil, odstěhoval do Berouna a s nezl. Martinem se od té doby nestýká a nestará se o něj. Matce jsem ve značné míře pomáhala s péčí o nezl. Martina a podílela se na jeho výchově, neboť matka pracovala ve směnném provozu. Já jsem vdova, nyní v důchodu.

Důkaz: výslech navrhovatelky
zpráva Okresního úřadu v Benešově

III.

Dne 20. 12. 2014 matka zemřela. Od té doby se starám o nezl. Martina sama. Chlapec je na mne a na zdejší prostředí zvyklý, dobře prospívá a zejména po smrti matky se na mne citově upnul. Otec dále platí výživné, nyní k mým rukám. Výše jeho příjmu mi není známa. Protože otec o chlapce zájem nemá, předpokládám, že s návrhem na svěření nezletilého do mé péče bude souhlasit.

Důkaz: úmrtní list matky
výslech otce
zpráva o výši otcova příjmu

IV.

Vzhledem ke shora uvedenému navrhuji vydání tohoto rozsudku:

Nezl. Martin Novák, nar. 23. 12. 2004, se svěřuje do péče Marie Svobodové, nar. 1. 12. 1944, bytem Benešov, Růžová 1, která bude nezletilého vychovávat a spravovat jeho záležitosti místo rodičů. Otec nezletilého je povinen přispívat na jeho výživu měsíčně částkou 3.000 Kč splatnou vždy do 10. dne v měsíci předem k rukám Marie Svobodové, počínaje dnem právní moci tohoto rozsudku.

V Benešově 6. ledna 2015
Marie Svobodová

Místně příslušným je soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popř. jiných rozhodujících skutečností své bydliště. Pokud již soud vede spis péče o nezletilého, návrh se podává u tohoto soudu. Řízení je osvobozeno od soudních poplatků [§ 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích]. Dle § 953 OZ nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník, může soud svěřit dítě do osobní péče jiného člověka. Tato osoba poskytuje záruku řádné péče, má bydliště na území ČR a se svěřením dítěte souhlasí. Rozhodnutí o svěření dítěte do péče musí být v souladu se zájmy dítěte, má přednost před péčí o dítě v ústavní výchově. Ujala-li se osobní péče o dítě osoba příbuzná nebo dítěti blízká, dá jí soud přednost před jinou osobou, ledaže to není v souladu se zájmy dítěte.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nové šance

Otevřená registrace, počet míst omezen

Řešíte mateřskou, nástup do práce,
rozvod, podnikání nebo jiné?

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO