Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: svěření dětí do péče

20.07.2016

Dobrý den chci se zeptat, kde se dá najít vzor o svěření dvou nezletilých dětí do mé péče? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, vzory naleznete na internetu. Musíte je vždy upravit dle konkrétní situace, která z Vašeho dotazu nevyplývá.
Níže uvádím např. vzor na svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, druhý vzor je do péče jiné osoby.

Návrh na úpravu povinností a práv rodičů k nezletilým dětem – VZOR
§ 908 a § 919 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Okresnímu soudu v Benešově

Matka: Marie Nováková, nar. 1.3.1980, bytem Benešov, Růžová 1
Otec: Jan Kos, nar. 24.11.1980, bytem Beroun, Nádražní 14
Nezl.: Jiří Novák, nar. 15. 9. 2006, bytem u matky

Návrh matky na úpravu péče a výživy nezl. Jiřího Nováka, nar. 15. 9. 2006

I.

S otcem dítěte jsme nikdy nebyli manželé, žili jsme v družském poměru. Dne 15. 9. 2006 se nám narodil syn Jiří. Od 1. září 2013 spolu nežijeme. O výživném na syna nebylo dosud soudem rozhodováno.

Důkaz: rodný list dítěte

II.

Přestali jsme společně hospodařit v září 2012, kdy mi druh odmítl dát peníze na domácnost a odstěhoval se ze společné domácnosti. Od té doby mi také přestal přispívat na výživu našeho syna. Já se starám o našeho syna a veškeré náklady s tím spojené hradím ze svého příjmu, který činí 9200 Kč měsíčně. Druh měl měsíční příjem od zaměstnavatele 15500 Kč a má příjem z pronájmu nebytových prostor v domku, jehož je vlastníkem. Žádný z nás nemá jinou vyživovací povinnost.
5.14.
Důkaz: výslech rodičů
zpráva o výdělku otce od družstva Stavba se sídlem v Berouně, Zahradní ul. 1
dotaz na finanční úřad ohledně příjmu otce za poslední rok z pronájmu nemovitosti
zpráva o mém výdělku matky

III.

S otcem dítěte společně nežijeme a o úpravě výchovy a výživy syna jsme se nedohodli. Protože otec dítěte na jeho výživu ničím nepřispívá, navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:

Nezl. Jiří Novák, nar. 15. 9. 2006, se svěřuje do výchovy matky. Otec je povinen platit na výživu nezletilého částku 3000 Kč měsíčně, splatnou k rukám matky vždy do 10. dne v měsíci předem, počínaje dnem 1. 9. 2014.

V Benešově dne 6. ledna 2015
Marie Nováková

Jde o návrh na úpravu poměrů nezl. dítěte. Místně příslušným je okresní (obvodní) soud, v jehož obvodu má nezletilý své bydliště. Řízení ve věcech péče o nezl. děti je osvobozeno od soudních poplatků [§ 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích]. Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu a nedohodnou-li se o úpravě péče o takové dítě, rozhodne soud i bez návrhu a určí, který z rodičů napříště bude o dítě pečovat a rozhodne o vyživovací povinnosti druhého rodiče. Rodiče se mohou dohodnout o úpravě výchovy a výživy dítěte a tuto dohodu soud schválí rozsudkem. §908 OZ- Výkon povinností a práv rodičů, kteří žijí odděleně. Nežijí-li spolu rodiče nezletilého dítěte, které není plně svéprávné, a nedohodnou-li se o úpravě péče o takové dítě, rozhodne o ní i bez návrhu soud.
§919 OZ- Nežijí-li spolu rodiče nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, a nedohodnou-li se na plnění vyživovací povinnosti k dítěti, nebo žijí-li rodiče takového dítěte spolu, ale jeden z nich vyživovací povinnost k dítěti neplní, postupuje soud podle §915 až §918.

Návrh na svěření nezletilého dítěte do péče jiné osoby – VZOR
§ 953 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Okresnímu soudu v Benešově ke sp. zn. P 81/98

Matka: zemř. Marie Nováková
Otec: Petr Novák, bytem Beroun, Zelená 2
Nezl. Martin Novák, nar. 23. 12. 2004, bytem Benešov, Růžová 1

Návrh Marie Svobodové, bytem Benešov, Růžová 1, na svěření nezl. Martina do její péče

I.

Manželství rodičů nezl. Martina bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v Benešově ze dne 4. 4. 2008, č. j. 5 C 312/96–32, a nezletilý byl svěřen do výchovy matce.

II.

Jsem babičkou nezl. Martina z matčiny strany. Od r. 2004 matka se synem bydlela u mne v bytě v mém domku. Otec se znovu oženil, odstěhoval do Berouna a s nezl. Martinem se od té doby nestýká a nestará se o něj. Matce jsem ve značné míře pomáhala s péčí o nezl. Martina a podílela se na jeho výchově, neboť matka pracovala ve směnném provozu. Já jsem vdova, nyní v důchodu.

Důkaz: výslech navrhovatelky
zpráva Okresního úřadu v Benešově

III.

Dne 20. 12. 2014 matka zemřela. Od té doby se starám o nezl. Martina sama. Chlapec je na mne a na zdejší prostředí zvyklý, dobře prospívá a zejména po smrti matky se na mne citově upnul. Otec dále platí výživné, nyní k mým rukám. Výše jeho příjmu mi není známa. Protože otec o chlapce zájem nemá, předpokládám, že s návrhem na svěření nezletilého do mé péče bude souhlasit.

Důkaz: úmrtní list matky
výslech otce
zpráva o výši otcova příjmu

IV.

Vzhledem ke shora uvedenému navrhuji vydání tohoto rozsudku:

Nezl. Martin Novák, nar. 23. 12. 2004, se svěřuje do péče Marie Svobodové, nar. 1. 12. 1944, bytem Benešov, Růžová 1, která bude nezletilého vychovávat a spravovat jeho záležitosti místo rodičů. Otec nezletilého je povinen přispívat na jeho výživu měsíčně částkou 3.000 Kč splatnou vždy do 10. dne v měsíci předem k rukám Marie Svobodové, počínaje dnem právní moci tohoto rozsudku.

V Benešově 6. ledna 2015
Marie Svobodová

Místně příslušným je soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popř. jiných rozhodujících skutečností své bydliště. Pokud již soud vede spis péče o nezletilého, návrh se podává u tohoto soudu. Řízení je osvobozeno od soudních poplatků [§ 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích]. Dle § 953 OZ nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník, může soud svěřit dítě do osobní péče jiného člověka. Tato osoba poskytuje záruku řádné péče, má bydliště na území ČR a se svěřením dítěte souhlasí. Rozhodnutí o svěření dítěte do péče musí být v souladu se zájmy dítěte, má přednost před péčí o dítě v ústavní výchově. Ujala-li se osobní péče o dítě osoba příbuzná nebo dítěti blízká, dá jí soud přednost před jinou osobou, ledaže to není v souladu se zájmy dítěte.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.