Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nezletilá matka, zletilý otec

15.07.2016

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat jak to je když je matka dítěte nezletilá, otec je zletilý, jaká má práva matka která se podvodem dostala do hrozné situace všechny okolo sebe svou sobeckostí a jaká má práva otec který si dítě nepřál a byl podveden nezletilou matkou.

Děkuji

Dobrý den,
ve svém dotazu neuvádíte, o co se vlastně jedná. Jaký podvod měla nezletilá učinit a o jakou hroznou situaci jde. Podvod je trestným činem majetkovým - Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
Ve věci těhotenství nezletilé mne napadají dvě okolnosti. Nezletilá nebyla v době soulože ještě starší 15 let, pak došlo ke spáchání trestného činu dle § 187 trestního zákoníku - pohlavní zneužití. Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let. Další přitěžující okolnosti pak dle trestního zákoníku možný trest ještě zvyšují. Fakt, že byla druhá osoba uvedena v omyl (pokud se to účinně podaří prokázat) by v takovém případě mohlo mít na trestnost významný vliv.
Druhou záležitostí, kde by se budoucí otec dítěte mohl cítit podveden a poškozen je fakt, že dívka tvrdila, že se chrání antikoncepcí a nebyla to pravda. V takovém případě ale je situace s nepravdivým tvrzením dívky jiná. Podle občanského zákoníku se za otce dítěte považuje muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto osmdesát a více než tři sta dnů, pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylučují. Z tohoto pohledu je pohlavní styk svým způsobem riziková záležitost a dva svéprávní lidé si musí být vědomi důsledků, které to s sebou nese a chtějí-li se těhotenství doopravdy vyhnout, rozhodně není na místě se spoléhat na druhého z partnerů. Otec sám věděl, co dělá a sám je také zodpovědný za následky. Chování partnerky sice může být považováno za zcela neomluvitelné, ale starat jste se má především on sám, pokud pro něho myšlenka na početí dítěte je nepřípustná. Ve chvíli, kdy bylo dítě počato (a také se úspěšně narodí), jde totiž v největší míře o jeho práva. Dítě má právo na oba své rodiče a samozřejmě z toho vyplývající právo na výživné od obou rodičů a musí být přeci zcela lhostejno, za jakých okolností, proč a jak bylo počato. Kdyby došlo k situaci, že by selhala hormonální antikoncepce, tak by to přeci bylo naprosto stejné, otec by dítě původně nechtěl, ale jeho otcem by se stal. Nechci tím nijak snižovat zákeřnost jednání partnerky, ale z hlediska toho dítěte to musí být prostě nepodstatné. Tak to také bude brát soud při stanovení výživného na dítě. Co bude dál, záleží na tom, jak bude určeno otcovství. Pokud nebude určeno souhlasným prohlášením rodičů, pravděpodobně se dá očekávat, že matka dítěte podá žalobu na určení otcovství. V tomto řízení lze namítnout, že se žena zachovala tímto způsobem a protože se jí nedá nijak věřit, nelze ani s jistotou tvrdit, že otcem je skutečně on. Soud by pak pravděpodobně nařídil testy DNA. V případě, že by otcovství bylo prokázáno, soud by pak rozhodl o výživném na dítě a o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů popřípadě obou do střídavé péče, kdyby o to projevil zájem). Matka také může žádat (pokud nebude plnit dobrovolně) o výživné neprovdané matce a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. I v tomto případě, by soud matce pravděpodobně vyhověl, zkrátka proto, že zákon toto výživné neprovdané matce přiznává a nezabývá se ničím vedlejším (v tomto případě těhotenstvím přes nesouhlas partnera).
Je samozřejmě důležité, abyste otec věděl (a dal matce jasně najevo, že si je tohoto velmi dobře vědom), že k dítěti nemá jen povinnosti, ale samozřejmě plná rodičovská práva. Nejenže bude moci žádat dítě do své, případně střídavé péče či bude mít jednoznačně právo na případný přiměřený styk s dítětem a matka nebude moci v zásadních záležitostech rozhodovat bez otce. Tak jako mít děti není jen rozhodnutím jednoho z partnerů, tak dítě samotné má zpravidla rodiče oba.
Související právní předpis:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.