Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Správa majetku nezletilého

18.07.2016

Dobrý den,
mám dvě děti, každé má jiného otce. Chci se zeptat, zda v případě sepsání závěti v ní mohu určit opatrovníka (ve smyslu správce dědictví) pro jedno z dětí tak, aby se o zděděný majetek nestaral do doby zletilosti otec nezletilého dědice, ale např. aby dědictví obou dětí spravoval pouze otec mladšího z nich.
Mnohokrát děkuji.

Dobrý den,
správce pozůstalosti (v terminologii předchozího občanského zákoník "správce dědictví")je fyzická nebo právnická osoba vykonávající správu pozůstalosti nebo její části v období mezi úmrtím zůstavitele a skončením dědického řízení (tj. právní mocí usnesení o dědictví). Správce pozůstalosti je ten, koho zůstavitel pověřil, aby po jeho smrti samostatně obstarával až do vyřízení dědictví záležitosti spojené s děděným majetkem. Tím můžete tedy pověřit koho chcete, ale nevyřeší to správu majetku dítěte po té, co ho zdědí. Pokud bude otec dítěte zákonným zástupcem dítěte (což v případě Vaši teoretické smrti bude, pokud z nějakých závažných důvodů nebude své rodičovské zodpovědnosti zbaven), pak bude také vykonávat správu jeho majetku. Musí ji vykonávat s péčí řádného hospodáře, zásadní úkony týkající se majetku dítěte může dělat výhradně s přivolením soudu. Bylo by možno uvažovat o omezení rodičovské zodpovědnosti v částí týkající se správy majetku syna. Již nyní otec dítěte musí s Vámi o zásadních okolnostech týkajících se syna rozhodovat ve shodě, takže již nyní (pokud jsou pro to závažné důvody, můžete uvažovat o omezení takové rodičovské zodpovědnosti. Pokud se tedy domníváte, že otec Vašeho syna porušuje práva a zájmy syna v oblasti majetku, pak můžete podat k soudu návrh na omezení rodičovské zodpovědnosti. Tento návrh bude obsahovat jméno a příjmení obou rodičů i dítěte, jejich bydliště a data narození, vylíčení rozhodných skutečností a znění návrhu, jak by měl soud rozhodnout. Tento návrh podložíte potřebnými podklady a důkazy, např. lékařské zprávy, svědecké výpovědi apod., dále rodný list dítěte, datum a podpis navrhovatele. Návrh adresujete soudu v místě bydliště dítěte. Je však nutno uvést, že pro omezení rodičovské zodpovědnosti musí být dány skutečně závažné důvody. V případě, že rodiče nebo jeden z nich (např. při svěření dítěte do péče jednoho z rodičů po rozvodu manželství) nehospodaří s majetkem dítěte ve prospěch nezletilého, může soud rozhodnout o omezení rodičovské zodpovědnosti. Správa majetku je právě nejčastějším případem omezování rodičovské zodpovědnosti. V případě omezení rodičovské zodpovědnosti platí, že jestliže soud omezí rodičovskou zodpovědnost u jednoho z rodičů, koncentruje se výkon těch práv, u kterých došlo k omezení rodiče, v osobě druhého rodiče. Pokud by pak ten rodič, který správu majetku vykonávat může tuto způsobilost ztratil, muselo by mít dítě pro správu majetku opatrovníka. Opatrovníkem může být ustanovena fyzická osoba, která má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, svým způsobem života zaručuje řádný výkon této funkce v zájmu dítěte a s ustanovením opatrovníkem souhlasí. Nemůže-li být opatrovníkem ustanovena fyzická osoba, ustanovení soud opatrovníkem zpravidla orgán sociálně právní ochrany dětí. Soud vymezí rozsah jmění, které bude opatrovník spravovat. Zároveň určí, jakým způsobem má být, popřípadě nesmí být, s jednotlivými částmi nakládáno.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.