Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: odhlášení z trvalého pobytu, dávky

08.07.2016

Dobrý den ,chtěla bych se zeptat když se rozejdu s pritelem a on jsi nebude chtít nechat odhlásit trvali pobyt a já budu mít i rozhodnutí soudu budu mit nárok na dávky pro svobodne matky ?Nebo proto,že bude mít pořád trvalý pobyt u mě tak ne ?Děkuji

Vážená paní,
trvalé bydliště nemá vliv na posouzení nároku na tyto dávky státní sociální podpory – přídavek ne dítě, rodičovský příspěvek, sociální příplatek, ani na dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, mimořádná okamžitá pomoc. Odlišné trvalé bydliště může mít vliv jen na posouzení nároku na příspěvek na bydlení. U příspěvku na bydlení (státní sociální podpory) a doplatku na bydlení (hmotná nouze) se za rodinu – společně posuzované osoby považují ti, kdo mají v bytě hlášeno trvalé bydliště.
Problematiku odhlášení z trvalého pobytu řeší § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Výkon této agendy zabezpečují všechny obecní úřady.

O zrušení údaje o místu trvalého pobytu se rozhodne na návrh vlastníka objektu nebo na návrh osoby mající v objektu užívací právo (př. nájemce).

Zrušení trvalého pobytu jiné osobě vyžaduje dvě podmínky:

1. zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. skončila mu nájemní smlouva, v majetkovém vypořádání manželů byl podíl v bytovém družstvu přisouzen jen jednomu z manželů...)
2. neužívá-li občan tento objekt. (Pokud ho užívá proti vůli osob, kteří mají užívací nebo vlastnické právo k nemovitosti, lze takovou osobu vystěhovat pomocí soudu a žalobou o vyklizení).
Navrhovatel předloží výpisu z katastru nemovitostí nebo jeho ověřenou kopií, kde je uveden jako výlučný vlastník nebo spoluvlastník objektu, nájemní smlouvou nebo dohodou o užívání bytu apod.

Splnění první zákonem stanovené podmínky, tedy že konkrétní osobě zaniklo užívací právo k objektu nebo jeho části, lze zjistit z aktuálního výpisu z katastru nemovitostí, kde jmenovaný není uveden jako vlastník nebo spoluvlastník objektu, popř. mu nebylo zřízeno věcné břemeno k předmětné nemovitosti, nebo z nájemní smlouvy, kde není uveden jako osoba, se kterou byla uzavřena nájemní smlouva, nebo mu nevyplynulo užívací právo k předmětné nemovitosti např. z pravomocného rozsudku soudu o rozvodu manželství a s tím spojeného majetkového vypořádání.

Je-li daná osoba, např. snacha, zeť, vnuk, na předmětné adrese hlášen na základě souhlasu oprávněné osoby, nevzniká mu dle zákona o evidenci obyvatel užívací právo. Má pouze tzv. užívací právo odvozené, tedy právo v předmětné nemovitosti pouze bydlet. Toto konstatování by však platilo do doby, než by vlastník objektu se jmenovaným např. uzavřel nájemní smlouvu.

Ke splnění druhé zákonem stanovené podmínky spočívající v prokázání, že daná osoba objekt nebo jeho vymezenou část neužívá, je třeba vyslechnout i svědky, např. sousedy. Je možné např. přijít na ohlašovnu s konkrétním svědkem nebo ho požádat o čestné prohlášení.

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.