Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: odhlášení z trvalého pobytu, dávky

08.07.2016

Dobrý den ,chtěla bych se zeptat když se rozejdu s pritelem a on jsi nebude chtít nechat odhlásit trvali pobyt a já budu mít i rozhodnutí soudu budu mit nárok na dávky pro svobodne matky ?Nebo proto,že bude mít pořád trvalý pobyt u mě tak ne ?Děkuji

Vážená paní,
trvalé bydliště nemá vliv na posouzení nároku na tyto dávky státní sociální podpory – přídavek ne dítě, rodičovský příspěvek, sociální příplatek, ani na dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, mimořádná okamžitá pomoc. Odlišné trvalé bydliště může mít vliv jen na posouzení nároku na příspěvek na bydlení. U příspěvku na bydlení (státní sociální podpory) a doplatku na bydlení (hmotná nouze) se za rodinu – společně posuzované osoby považují ti, kdo mají v bytě hlášeno trvalé bydliště.
Problematiku odhlášení z trvalého pobytu řeší § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Výkon této agendy zabezpečují všechny obecní úřady.

O zrušení údaje o místu trvalého pobytu se rozhodne na návrh vlastníka objektu nebo na návrh osoby mající v objektu užívací právo (př. nájemce).

Zrušení trvalého pobytu jiné osobě vyžaduje dvě podmínky:

1. zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. skončila mu nájemní smlouva, v majetkovém vypořádání manželů byl podíl v bytovém družstvu přisouzen jen jednomu z manželů...)
2. neužívá-li občan tento objekt. (Pokud ho užívá proti vůli osob, kteří mají užívací nebo vlastnické právo k nemovitosti, lze takovou osobu vystěhovat pomocí soudu a žalobou o vyklizení).
Navrhovatel předloží výpisu z katastru nemovitostí nebo jeho ověřenou kopií, kde je uveden jako výlučný vlastník nebo spoluvlastník objektu, nájemní smlouvou nebo dohodou o užívání bytu apod.

Splnění první zákonem stanovené podmínky, tedy že konkrétní osobě zaniklo užívací právo k objektu nebo jeho části, lze zjistit z aktuálního výpisu z katastru nemovitostí, kde jmenovaný není uveden jako vlastník nebo spoluvlastník objektu, popř. mu nebylo zřízeno věcné břemeno k předmětné nemovitosti, nebo z nájemní smlouvy, kde není uveden jako osoba, se kterou byla uzavřena nájemní smlouva, nebo mu nevyplynulo užívací právo k předmětné nemovitosti např. z pravomocného rozsudku soudu o rozvodu manželství a s tím spojeného majetkového vypořádání.

Je-li daná osoba, např. snacha, zeť, vnuk, na předmětné adrese hlášen na základě souhlasu oprávněné osoby, nevzniká mu dle zákona o evidenci obyvatel užívací právo. Má pouze tzv. užívací právo odvozené, tedy právo v předmětné nemovitosti pouze bydlet. Toto konstatování by však platilo do doby, než by vlastník objektu se jmenovaným např. uzavřel nájemní smlouvu.

Ke splnění druhé zákonem stanovené podmínky spočívající v prokázání, že daná osoba objekt nebo jeho vymezenou část neužívá, je třeba vyslechnout i svědky, např. sousedy. Je možné např. přijít na ohlašovnu s konkrétním svědkem nebo ho požádat o čestné prohlášení.

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nové šance

Otevřená registrace, počet míst omezen

Řešíte mateřskou, nástup do práce,
rozvod, podnikání nebo jiné?

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO