Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: nárok na peněžitou pomoc v mateřství a další dávky

05.07.2016

Dobrý den,

prosím o radu.
Moje dcera nastoupila do nového zaměstnání.
V současné době je ve zkušební lhůtě.
Ale zároveň zjistila, že je těhotná.Velmi mě tím potěšila, protože to bude moje první vnouče.
Jenže má velké obavy, že pokud zaměstnavatel zjistí, že je těhotná, rozváže s ní pracovní poměr, což je velmi pravděpodobné,protože ve zkušební lhůtě nemusí uvádět důvod pro rozvázání pracovního poměru.
Dceři je třicet sedm let a těhotenství snáší velmi špatně,což je způsobené i velkým stresem.
Ošetřující lékařka jí chce vypsat neschopenku pro rizikové těhotenství.
Bude mít nárok na nemocenské dávky a na mateřskou?
A z jakého příjmu se jí tyto dávky vypočítají? U nového zaměstnavatele má měsíční plat.

Budu velmi ráda, když mi odpovíte
Děkuji.

Dobrý den,

gratuluji k miminku, Nejdůležitější je teď pro dceru hlavně být v klidu a zkusit se nestresovat s ohledem na zdravotní stav její i miminka.

Problematiku zkušební doby upravuje § 35 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Zkušební doba může být u "běžných pracovníků" sjednána nejdéle na dobu tří měsíců.Ovšem v případě, že zaměstnanec v průběhu zkušební doby je např. nemocný, tato doba se do zkušební doby nezapočítává, jde vlastně o překážku v práci, kdy zaměstnanec nevykonává práci dohodnutou v pracovní smlouvě. Zkušební doba se tedy o dobu trvání překážek v práci prodlužuje. Jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec mohou ukončit ve zkušební době pracovní poměr (zaměstnavatel nesmí jen ukončit pracovní poměr se zaměstnancem v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti). Zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr ve zkušební době i s těhotnou zaměstnankyní, na zkušební dobu se pravidlo ochranné doby nevztahuje. Nicméně, pokud bude pracovní poměr ukončen a dcera nastoupí do pracovní neschopnosti v ochranné sedmidenní lhůtě po ukončení pracovního poměru, náleželo by jí nemocenské.

Nemocenské činí 60% denního vyměřovacího základu a je vypláceno od 15. dne pracovní neschopnosti. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny, snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo ke vzniku pracovní neschopnosti.Jestliže nástup do pracovní neschopnosti je v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojištění, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění do konce tohoto kalendářního měsíce a pokud zaměstnání netrvalo do konce kalendářního měsíce, do dne, kterým doba zaměstnání skončila.
Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet nemocenského tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. V roce 2016 činí první redukční hranice 901 Kč, druhá redukční hranice 1 351 Kč a třetí redukční hranice 2701 Kč.
Kalkulačku výpočtu nemocenské je možno nalézt např. na http://www.vypocet.cz/nemocenska.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, a jsou zde následující podmínky:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství ;
- v den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého peněžitá pomoc v mateřství náleží.

Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění;pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).

Pro získání peněžité pomoci v mateřství je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání- max. 180 dní. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství je 8 až 6 týdnů před porodem dle volby ženy. Podmínky nároku na dávku tedy dcera při ukončení pracovního poměru ve zkušební době nesplní. Ale pokud bude v pracovní neschopnosti až do předpokládaného nástupu na peněžitou pomoc v mateřství,vznikne jí nárok na nemocenské, poskytované v souvislosti s porodem. Správa sociálního zabezpečení, která jí vyplácí nemocenské, vystaví potvrzení o nesplnění podmínek nároku na peněžitou pomoc v mateřství v žádné pojištěné činnosti a na jeho základě její ošetřující lékař nebude ukončovat pracovní neschopnost před počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu. V pracovní neschopnosti bude pokračovat až do konce 6 týdnu po porodu, pokud pracovní neschopnost nebude trvat dále z jiného důvodu než je souvislost a těhotenstvím a porodem. Následně bude mít mít možnost volby výše a délky rodičovského příspěvku dle níže uvedeých pravidel.

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Platí, že jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně(odpovídá hrubé mzdě 16429 korun).

Právní úprava:
Zákon č. 187/ 2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.