Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výživné zletilého dítěte

03.07.2016

Dobrý den Můj dotaz se týká vyživovacích povinností na zletilé dítě. Všichni Tatové z rozvedených rodin vyživovacími povinnostmi vázání jistě znají větu z českého rodinného práva, která zní, že rodič je povinen platit výživné na své dítě do té doby, dokud se není schopno živit samo. Všichni ovšem víme, že v souladu s dobrými mravy končí tato povinnost 26 rokem dítěte. Dotaz, jak tuto hranici konce vyživovací povinnosti vidíte vy, ostatní? Co je a neni v souladu s dobrými mravy, toto není nikde striktně stanoveno, bohužel. Dále je v zákoně dáno, že dítě musí své rodiče ctít a respektovat. Jak má tedy rodič, typicky otec reagovat, chce li dítě výživné i ve 26 letech s tím, že zásadu ctít a respektovat svého rodiče neplní. Typicky se jedná o tzv. Věčného studenta, tj. Přeskakuje skoly, valné školní výsledky nemá a při představě na práci se mu kroutí ruce... Podle CZ zákonů je představa normálního studenta taková, že do svých 26 letech skončí VS vzdělání s Mgr. studijním progranem, pokud ovšem v mém případě dítě není schopno dokončit ve svých 26 letech VOS s titulem DiS, asi nemá smysl, aby na bedra rodičů studovalo dále. Vřele děkuji za odpověď.

Dobrý den,
vyživovací povinnost rodičů ke svým dětem trvá, dokud trvá oprávněná neschopnost dítěte se samostatně živit. Není tedy pravdou, že by existovalo nějaké pravidlo o tom, že vyživovací povinnost ve 26 letech končí. Nicméně ten základ při posuzování tkví v té oprávněnosti. Dítě nějakým způsobem těžce postižené například nikdy nebude schopno se samostatně živit, takže oprávněnost bude trvat po celý jeho život, stejně jako vyživovací povinnost k němu. Oprávněnost neschopnosti u zletilého dítěte, která spočívá v soustavné přípravě na budoucí povolání se musí posuzovat individuálně. Doporučuji Vám podat k soudu návrh na zrušení vyživovací povinnosti, ve kterém uvedete právě ten fakt, že Vaše dítě přípravu na budoucí povolání zanedbává, že ve svém věku stále nepracuje, ani řádně nestuduje. Soud bude posuzovat náročnost studia, bude se zabývat tím, zda při studiu takového typu se dítě nemůže samo živit či alespoň částečně, bude se také zabývat právě tím,, že jde o "věčného studenta". Může tak dojít ke zrušení nebo alespoň ke snížení vyživovací povinnosti. Žalobu musíte podat rovnou proti dítěti, je zletilé, matka již není jeho zástupcem, výživné se již nemá být placeno k rukám matky.
Občanský zákoník stanoví, že dítě je povinno dbát svých rodičů. Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit. Povinnosti a práva rodičů spojená s osobností dítěte a povinnosti a práva osobní povahy vznikají narozením dítěte a zanikají nabytím jeho zletilosti. Veškerá tato pravidla však končí okamžikem nabytí zletilosti. Občanský zákoník obsahuje však speciální ustanovení: Vyživovací povinnost a právo na výživné nejsou součástí rodičovské odpovědnosti; jejich trvání nezávisí na nabytí zletilosti ani svéprávnosti. Je to tedy tak, že Vaše zletilé dítě se již nemusí nijak podřizovat výkonu Vaší rodičovské zodpovědnosti, ctít své rodiče je pravidlo spíše morální, než aby bylo právně nějak vymahatelné či dokonce postižitelné.
Související právní předpis:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

s pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nové šance

Otevřená registrace, počet míst omezen

Řešíte mateřskou, nástup do práce,
rozvod, podnikání nebo jiné?

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO