Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výživné zletilého dítěte

03.07.2016

Dobrý den Můj dotaz se týká vyživovacích povinností na zletilé dítě. Všichni Tatové z rozvedených rodin vyživovacími povinnostmi vázání jistě znají větu z českého rodinného práva, která zní, že rodič je povinen platit výživné na své dítě do té doby, dokud se není schopno živit samo. Všichni ovšem víme, že v souladu s dobrými mravy končí tato povinnost 26 rokem dítěte. Dotaz, jak tuto hranici konce vyživovací povinnosti vidíte vy, ostatní? Co je a neni v souladu s dobrými mravy, toto není nikde striktně stanoveno, bohužel. Dále je v zákoně dáno, že dítě musí své rodiče ctít a respektovat. Jak má tedy rodič, typicky otec reagovat, chce li dítě výživné i ve 26 letech s tím, že zásadu ctít a respektovat svého rodiče neplní. Typicky se jedná o tzv. Věčného studenta, tj. Přeskakuje skoly, valné školní výsledky nemá a při představě na práci se mu kroutí ruce... Podle CZ zákonů je představa normálního studenta taková, že do svých 26 letech skončí VS vzdělání s Mgr. studijním progranem, pokud ovšem v mém případě dítě není schopno dokončit ve svých 26 letech VOS s titulem DiS, asi nemá smysl, aby na bedra rodičů studovalo dále. Vřele děkuji za odpověď.

Dobrý den,
vyživovací povinnost rodičů ke svým dětem trvá, dokud trvá oprávněná neschopnost dítěte se samostatně živit. Není tedy pravdou, že by existovalo nějaké pravidlo o tom, že vyživovací povinnost ve 26 letech končí. Nicméně ten základ při posuzování tkví v té oprávněnosti. Dítě nějakým způsobem těžce postižené například nikdy nebude schopno se samostatně živit, takže oprávněnost bude trvat po celý jeho život, stejně jako vyživovací povinnost k němu. Oprávněnost neschopnosti u zletilého dítěte, která spočívá v soustavné přípravě na budoucí povolání se musí posuzovat individuálně. Doporučuji Vám podat k soudu návrh na zrušení vyživovací povinnosti, ve kterém uvedete právě ten fakt, že Vaše dítě přípravu na budoucí povolání zanedbává, že ve svém věku stále nepracuje, ani řádně nestuduje. Soud bude posuzovat náročnost studia, bude se zabývat tím, zda při studiu takového typu se dítě nemůže samo živit či alespoň částečně, bude se také zabývat právě tím,, že jde o "věčného studenta". Může tak dojít ke zrušení nebo alespoň ke snížení vyživovací povinnosti. Žalobu musíte podat rovnou proti dítěti, je zletilé, matka již není jeho zástupcem, výživné se již nemá být placeno k rukám matky.
Občanský zákoník stanoví, že dítě je povinno dbát svých rodičů. Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit. Povinnosti a práva rodičů spojená s osobností dítěte a povinnosti a práva osobní povahy vznikají narozením dítěte a zanikají nabytím jeho zletilosti. Veškerá tato pravidla však končí okamžikem nabytí zletilosti. Občanský zákoník obsahuje však speciální ustanovení: Vyživovací povinnost a právo na výživné nejsou součástí rodičovské odpovědnosti; jejich trvání nezávisí na nabytí zletilosti ani svéprávnosti. Je to tedy tak, že Vaše zletilé dítě se již nemusí nijak podřizovat výkonu Vaší rodičovské zodpovědnosti, ctít své rodiče je pravidlo spíše morální, než aby bylo právně nějak vymahatelné či dokonce postižitelné.
Související právní předpis:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

s pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.