Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Vypořádání společného jmění manželů

26.06.2016

Dobrý den,

potřebovala bych poradit jak postupovat, když jsem rok rozvedená a stále nemáme Smlouvu o majetkovém vypořádání. Nebo tedy ji máme připravenou, ale bývalý manžel ji nechce podepsat, i když jsme se už dohodli na částce, kterou bych mu vyplatila. Odmítá o tom se mnou komunikovat, prý má tři roky limit. Já už rok platím sama hypotéku - máme na nemovitosti hypotéku společnou, ale platím ji sama. On má přítelkyni , já jsem sama, a nechci problémy, chci to vyřešit co nejdříve nesoudní cestou. Prosím nevíte o nějaké právničce, která by mi pomohla to vyřešit? Dále manžel je cizinec, hovoří anglicky, neznáte někoho, kdo by to za mne mohl řešit přímo s ním? Myslím, že by to fungovalo lépe.

Přeji hezký den

Vážená paní,
pokud to vztahy s bývalým manželem umožňují, je samozřejmě nejlepší, když se na rozdělení společného majetku a závazků mezi sebou domluvíte. Dohoda o vypořádání vyžaduje písemnou formu, pokud byla uzavřena za trvání manželství nebo pokud je předmětem vypořádání věc, u které vyžaduje písemnou formu i smlouva o převodu vlastnického práva (to se týká především nemovitostí, u nichž je rovněž nutný i vklad do katastru nemovitostí). Nevyžaduje-li dohoda o vypořádání písemnou formu a požádá-li o to jeden z manželů, doručí mu druhý manžel potvrzení, jak se vypořádali. Dohodou nesmí být dotčena práva třetích osob, a to zejména věřitelů, což může nastat např. tehdy, kdy manžel - dlužník s úmyslem zkrátit své věřitele převede veškerý majetek náležející do společného jmění na druhého manžela. V tomto případě by se dotčená osoba mohla domáhat, aby soud určil, že vypořádání je vůči ní právně neúčinné. Rovněž nezapomeňte, že vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely.

K podání návrhu je oprávněn kterýkoliv z bývalých manželů a řízení je třeba zahájit do tří let od zániku manželství. Návrh se podává k okresnímu soudu, který rozhodl o rozvodu manželství a podléhá soudnímu poplatku ve výši 2.000 Kč, přičemž tento poplatek se zvyšuje o 5.000 Kč za každou nemovitost a o 15.000 Kč za každý podnik nebo jeho organizační složku, jež jsou předmětem vypořádání. Nezbytnou součástí žaloby je Váš návrh, jak má soud rozhodnout, tj. specifikujte společný majetek a závazky a navrhněte, co má připadnout Vám, a co vašemu bývalému manželovi. Pamatujte, že návrh na vypořádání společného jmění soudem můžete podat i tehdy, pokud se s manželem nedohodnete na rozdělení pouze některého majetku nebo dluhu, nebo pokud některé věci či závazky v dohodě opomenete.

Základní zásada, která se uplatňuje pro vypořádávání společného jmění, je ta, že podíly obou manželů jsou stejné. Mimoto však soud přihlíží zejména k potřebám nezaopatřených dětí (zde je tedy rozhodující, který z manželů získal děti do své péče), jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se z nich kdo zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících společného jmění (často se zohledňují takové skutečnosti, jako je případný alkoholismus, drogy, gamblerství, násilné chování, apod.). Pokud tedy v žalobě budete navrhovat konkrétní rozdělení majetku, nemusí Vám soud vyhovět a společné jmění vypořádat jinak.

Dále je každý z manželů oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek, což bývá realizováno obvykle formou zápočtů.

Jestliže k vypořádání společných aktiv a pasiv nedošlo dohodou ani rozhodnutím soudu, popř. některý majetek nebo závazky nebyly vypořádány, nastupuje po třech letech od právní moci rozsudku, jimž se manželství rozvedlo, zákonná nevyvratitelná domněnka. Na základě této právní fikce platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že hmotné movité věci jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá a ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou. Stejně tak ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma.

Více informací na http://www.pravnilinka.cz/bezplatna-pravni-poradna-zdarma/spolecne-jmeni-manzelu.html

Pokud se týká doporučení na advokáta, konkrétní osoby nedoporučujeme, ale na www.cak.cz je možné vyhledat specialistu - advokáta na rodinné právo, který ovládá angličtinu.

Právní předpisy:
Zákon č. 89/2012, občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.