Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výživné, náklady na domácnost

25.06.2016

Dobrý den,

v červnu 2015 bylo rozhodnuto o svěření dětí (7,4,2) do mé péče a vyměřeno výživné otci ve výši 10000Kč/měs. Nad rámec tohoto výživného odmítá otec ostatní náklady hradit - splátky hypotéky, splátka dluhu Bytovému družstvu (50% je cca 4000Kč/měs/dlužníka, já hradím druhou polovinu z rodičovského příspěvku 7400Kč), dále jsou hrazeny zálohy na energie a předepsané platby stanovené Bytovým družstvem (cca 3500 měsíčně). Tedy zůstatek z výživného je 4750Kč na všechny děti a z rodičovského příspěvku mi zbyde po úhradě pojištění 900Kč. Manžel do dubna 2016 využíval daňové slevy na děti i manželku, v květnu 2016 nabyl právní moci rozsudek o rozvodu a manžel opustil společnou domácnost. Domnívám se, že to není v souladu s účelem výživného a zájmy dětí. Výživné po sebe jsem nevyžadovala, byť, jako žena na rodičovské dovolené jsem mohla. Je možno nárokovat kompenzaci za tyto splátky manželova podílu na majetku? Pokud bych splátky nehradila, riskovala bych sankce a případně exekuci bytu. Děkuji za odpověď Markéta T.

Dobrý den,
máte pravdu, že výživné je určeno na výživu a výchovu dětí, nelze z něj hradit výdaje, které s tímto nesouvisí. Je ale nutno počítat i s tím, že část nákladů na bydlení, na pojistné apod. je nákladem těch dětí samotných, takže zcela vyloučit podíl takových plateb nelze. Dále je nutno si pamatovat, že jste dosud byli stále manželé, manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost a to při dodržení zásady, že mají mít stejnou životní úroveň. Vyživovací povinnost trvá i když jsou manželé v rozluce. Občanský zákoník stanoví, že nemají-li manželé rodinnou domácnost, nese každý z nich náklady své domácnosti; to je nezbavuje povinnosti navzájem si pomáhat a podporovat se. Žije-li s jedním z manželů společné dítě manželů, vůči kterému mají oba vyživovací povinnost, popřípadě nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a které je svěřeno do péče manželů nebo jednoho z nich, a druhý manžel opustí rodinnou domácnost, aniž k tomu má důvod zvláštního zřetele hodný, a odmítá se vrátit, je tento manžel povinen přispívat i na náklady rodinné domácnosti. Důvod opuštění rodinné domácnosti, popřípadě důvod odmítání návratu, posoudí soud podle zásad slušnosti a dobrých mravů. Protože stále trvalo vaše společné jmění manželů (SJM), pokud jste tedy SJM nezúžili notářskou smlouvou, pak není na místě řešit, kdo kolik a za co platil, všechno jsou to náklady SJM, tak jako do SJM po celou tu dobu spadaly Vaše příjmy, tedy jak rodičovský příspěvek, tak manželova mzda. Po rozvodu je třeba SJM vypořádat. Nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé jinak nebo neuplatní-li se ustanovení § 741 občanského zákoníku, použijí se pro vypořádání tato pravidla:
a) podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,
b) každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,
c) každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,
d) přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,
e) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,
f) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění. Hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek, se při vypořádání společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen.
Pokud tedy nevypořádáte SJM dohodou, čeká Vás ještě jedno soudní řízení, tentokrát o majetku a právě u tohoto řízení je na místě soudu sdělit, jak probíhalo placení nákladů domácnosti a společného majetku, tak jak jste uvedla ve svém dotazu.
Související právní předpis:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nové šance

Otevřená registrace, počet míst omezen

Řešíte mateřskou, nástup do práce,
rozvod, podnikání nebo jiné?

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO