Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Skončení pracovního poměru

22.06.2016

Dobrý den,

v tuto chvíli jsem na rodičovské dovolené, v zaměstnání jsem nahlásila návrat 1.11.2016 ve 2,5letech dítěte, kdy také vyčerpám 220.000Kč od státu.Školku však mohu očekávat až v září příštího roku ve 3,5letech dítěte a jinou možnost hlídání nemám.

V práci však došlo k reorganizaci a zrušení mé pozice. Je možné, že mi bude nabídnuta jiná pozice, ale vzhledem k dojíždění a školce toto nebude z mé strany přijatelné.

Přesto bych ráda přistoupila na dohodu o ukončení pracovního poměru už tento podzim 2016, abych získala odstupné od zaměstnavatele a peníze na překlenutí období, než dítě nastoupí do školky a najdu vhodného zaměstnavatele.

Prosím o radu, jak mám dále postupovat, abych měla hrazeno zdravotní pojištění? Také přemýšlím, zda nevyzkoušet podnikání na živnostenský list.

1.Zda se registrovat na úřadu práce bezprostředně po ukončení pracovního poměru? To bych však nemohla vyzkoušet podnikání.

2.Lze prodloužit u správy sociální péče rodičovskou dovolenou do 4 let dítěte?

3. Pokud lze prodloužit u správy sociální péče rodičovskou dovolenou do 4let dítěte a nakonec se rozhodnu nepodnikat, lze se i tak přihlásit na úřad práce do evidence, dokud nenajdu jiného vhodného zaměstnavatele nebo odvahu k vlastnímu podnikání a čerpat tak podporu v nezaměstnanosti?

4. Posouvá se doba výplaty podpory v nezaměstnanosti o měsíce odstupného od data ukončení dohodou? A je možné v této době zkusit podnikat?

Děkuji

Dobrý den,
zde jsou odpovědi na Vaše dotazy:
Stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění mj. za uchazeče o zaměstnání, osoby na rodičovské dovolené, osoby pobírající rodičovský příspěvek a osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Skutečnost, že státu vznikla nebo zanikla povinnost platit za pojištěnce pojistné je tento povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně.
Rodičovskou dovolenou ve smyslu zákoníku práce lze čerpat jen za trvání pracovního poměru a nejdéle do 3 let věku dítěte, rodičovský příspěvek však můžete pobírat až do 4 let věku dítěte, vždy však platí, že vyčerpat lze částku 220 000 Kč, při delším čerpání, je dávka nižší. Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2 nebo obdržíte na příslušném kontaktním pracovišti.
Povinnost zaevidovat se jako uchazeč o zaměstnání na pracovním úřadě žádný předpis nestanoví. Je tedy pouze na Vás, zda a kdy tak učiníte.
Uchazečem o zaměstnání je dle §24 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění fyzická osoba, která požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce a při splnění zákonem stanovených podmínek je zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání. Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání s sebou nese i určité povinnosti, a to především povinnost poskytovat součinnost příslušnému úřadu práce při hledání zaměstnání.
Cílem zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání je zprostředkování vhodného zaměstnání.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Podpůrčí doba činí 5 měsíců.
U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2016 tedy první dva měsíce ve výši 3 886 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 109 Kč a poslední měsíc 2 850 Kč měsíčně.)
V takové výši Vám bude náležet podpora v nezaměstnanosti, pokud do zaměstnání vůbec nenastoupíte a Vaší poslední činností bude péče o dítě.
Pokud bylo uchazeči vyplaceno odstupné z posledního zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti obdrží teprve poté, co vyprší doba odpovídající výši odstupného.
Výkon samostatné výdělečné činnosti brání ve vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání u úřadu práce; pokud uchazeč vykonává samostatnou výdělečnou činnost, evidence u úřadu práce je ukončena.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.