Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: rodinné právo

14.06.2016

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně manželství, které je složené ze dvou národností - české a německé. Dítě má dvojí občanství a můj dotaz zní. kdyby manžel odvezl díte s německým pasem mimo českou republiku a bez mého vědomí se rozhodl tam zůstat i s dítětem. S největší pravděpodobností by to bylo Německo. Jaká by byla má práva, nebo zda je vysoká pravděpodobnost získat dítě zpět. Nebo je lepší, když má dítě pouze český pas...

Děkuji

Vážená paní,
jako mezinárodní únos dítěte je definováno protiprávní přemístění či zadržení dítěte mimo stát jeho obvyklého bydliště. Nejde tedy o únos podle trestního práva, i když v některých zemích (například v Rakousku, Kanadě, Francii, Německu, Finsku, Polsku, Velké, Británii či v USA) je protiprávní přemístění dítěte rovněž trestným činem.
V české legislativě jde o takové přemístění nebo zadržení dítěte, které je považováno za negativní a nežádoucí, a to z důvodu porušení práv druhého rodiče, ale především dítěte samotného. Laicky řečeno: jestliže vytrhneme potomka z jeho současných kořenů, z prostředí, kde se cítí dobře, má tam příbuzné, kamarády, přátele, chodí do jeslí, školky nebo školy, zkrátka z místa, kde je doma, může to na něj mít negativní dopad.
Kromě toho jednoznačně záporný efekt má zpřetrhání vazeb s druhým rodičem, který je navíc krácen na svých právech. V těchto případech proto soudy rozhodují o navrácení dítěte, přičemž za dítě se podle Haagské úmluvy považuje jedinec mladší 16 let, na starší se tedy již úmluva nevztahuje (pravděpodobně se předpokládá, že téměř dospělou ratolest již rodič unášet nebude, ale spíš se s ní nějak dohodne).

Podle českých zákonů má dítě právo být vychováváno a být v kontaktu s oběma rodiči. Stejně tak mají oba rodiče rovnocenné právo vychovávat svého potomka a být s ním. Protiprávnost mezinárodního únosu tedy vychází z porušení práva péče o dítě.
Právo rozlišuje přemístění, kdy je dítě proti vůli druhého rodiče odvezeno do jiného státu, a zadržení, kdy dítě se souhlasem obou rodičů s jedním z nich vycestuje do zahraničí, odkud ho už tento rodič nechce vrátit zpátky. Právní důsledky obojího jednání jsou ale stejné. Hlavním cílem zmiňované Haagské úmluvy je dosáhnout bezodkladného návratu dětí, jež byly protiprávně přemístěny nebo zadrženy v některém smluvním státě, mezi které patří i Česká republika. Za tímto účelem byl vytvořen systém opatření, jež jsou všechny členské státy povinny respektovat a v co nejkratším možném čase provést prostřednictvím tzv. ústředních orgánů.
Tímto orgánem je v České republice Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně (www.umpod.cz). Na ten se může obrátit jak rodič, jehož potomka partner odvezl do ciziny a nevrátil, tak cizinec či cizinka, jehož česká partnerka nebo partner odvezli ratolest z trvalého bydliště v zahraničí do Česka a nechtějí je vrátit. Zároveň tento úřad působí jako prostředník mezi orgány ČR a orgány druhého dotčeného státu.
Nemá však pravomoci soudu, proto se snaží spíše působit na zainteresované osoby tak, aby dosáhl dobrovolného navrácení dítěte, případně se pokouší zprostředkovat dohodu rodičů o podmínkách výchovy. Smírná cesta je vždy nejvýhodnější pro dítě, které je v případě jejího dosažení chráněno před všemi negativními aspekty soudního řízení a případné exekuce rozhodnutí. Jestliže je uneseno nebo zadrženo v zemi, která Haagskou úmluvu nepodepsala, je situace mnohem komplikovanější a řeší se prostřednictvím smlouvy o dvoustranné právní pomoci, pokud existuje, nebo je nutné postupovat diplomatickou cestou.
Zda má dítě pasy obou států není pro vycestování s dítětem rozhodující, rodič by německý pas mohl získat dodatečně.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.