Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Ochranná lhůta pro nárok na PPM

15.06.2016

Dobrý den,
ráda bych se zeptala zda mám nárok na PPM. 1.12.2015 jsem nastoupila do zaměstnání, ještě týž měsíc jsem zjistila, že jsem těhotná. Do 26.1. 2016 jsem normálně pracovala, ale od toho dne jsem byla hospitalizována pro silné nevolnosti v nemocnici s pár dny doma jsem tam ležela až do 17.3.2016. Mezitím mi ale domů přišel lístek z pošty na doporučené psaní-výpověď z práce. Mě osobně se ale do ruky nic nedostalo, do teď. Poměr mi zaměstnavatel ukončil k poslednímu únoru. Byla jsem ve zkušební době. Jedná se mi teď i o to, zda mi vznikne nárok na PPM. V předešlých 2 letech jsem odpracovala určitě 270 dní. Termín porodu podle PM mám na 28.8 a podle utz na 19.8. Jak je to potom s tou 180-ti denní ochrannou lhůtou ? Vešla bych se do ní aby mi nárok vznikl ? Podle mého počtu by mi lhůta podle PM vyšla na 181 dní a podle UTZ na 172 dní. Někde jsem ale četla, že se lhůta bere i podle odpracovaných dní u zaměstnavatele a do té bych se tedy nejspíš nevešla. Momentálně mi stále trvá pracovní neschopnost.
Kam se případně po ukončení neschopnosti obracet ? Úřad práce, sociálka ? A kdy tedy PN ukončit ?
Děkuji předem za odpověď,

Dobrý den,
podstatné je, kdy došlo k o těhotnění a ve kterém jste v té době byla pracovním poměru. Pokud jste byla těhotná (termín určuje lékař) již ve svém předchozím zaměstnání a toto zaměstnání skončilo tedy v době existence těhotenství, počítala by se Vaše ochranná doba opravdu po dobu 180 dnů (pokud tak dlouho zaměstnání trvalo) a po dobu nového zaměstnání by tato ochranná doba neběžela, takže by se rozběhnula až zase po ukončení nového zaměstnání. Pokud jste však před posledním zaměstnáním v jiném pracovním poměru nebyla nebo byl počátek těhotenství až v tomto zaměstnání, bude Vaše ochranná lhůta jen tak dlouhá, jak dlouho trvalo toto poslední zaměstnání.
Ve zkušební době může být pracovní poměr zrušen bez důvodu a těhotenství tomu nijak nezabrání. Vzhledem k tomu, že zkušební doba běží i po dobu trvání překážek v práci, např. po dobu pracovní neschopnosti zaměstnance, je možné rozvázat pracovní poměr zrušením ve zkušební době i v době, kdy zaměstnanec pro překážku v práci nepracuje. Od 1. 1. 2009 však nově platí, že pracovní poměr ve zkušební době nesmí být zaměstnavatelem zrušen v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době je zákoníkem práce stanovena písemná forma, jejíž nedodržení však nezpůsobuje neplatnost zrušovacího projevu. Pracovní poměr ve zkušební době může tedy skončit též na základě oznámení o zrušení pracovního poměru učiněného ústně. Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době (dále jen „oznámení“) má být dle zákoníku práce zpravidla doručeno druhému účastníkovi alespoň tři dny přede dnem, v němž má pracovní poměr skončit. Toto ustanovení však nemá kogentní povahu (srov. slovo "zpravidla"). Zrušení pracovního poměru ve zkušební době proto není neplatným právním úkonem jen proto, že zrušovací projev byl druhému účastníku doručen později, než toto ustanovení předpokládá nebo že mu byl doručen v den předpokládaného skončení pracovní poměru, ledaže by předchozí oznámení bylo účastníky sjednáno jako podmínka pro rozvázání pracovního poměru .
Ústně učiněné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatele nebo zaměstnance je účinné, jakmile se o něm druhý účastník dozví. Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době je účinné okamžikem, kdy je druhým účastníkem převzato. Zaměstnanec doručuje oznámení zaměstnavateli zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen doručení oznámení písemně potvrdit. Písemné oznámení zaměstnavatele musí být zaměstnanci doručeno do vlastních rukou, a to na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Teprve není-li možné doručit písemnost zaměstnanci jedním z výše uvedených způsobů, lze písemnost doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Oznámení zaměstnavatel zasílá na poslední adresu zaměstnance, která mu je známa, bez ohledu na skutečnost, zda se zaměstnanec na této adrese zdržuje či nikoliv. Oznámení musí být zasláno jako doporučená zásilka s poznámkou „do vlastních rukou“. V případě, že zaměstnanec nebyl zastižen, uloží se písemnost zpravidla u provozovatele poštovních služeb. Zaměstnanec se vyzve písemným oznámením, aby si zásilku vyzvedl do 10 pracovních dnů. V písemném oznámení je zaměstnanci sděleno kde, od kterého dne a ve kterou dobu si může písemnost vyzvednout a současně musí být též poučen, že v případě odmítnutí písemnosti nebo neposkytnutí součinnosti nezbytné k doručení písemnosti, se písemnost považuje za doručenou dnem, kdy k takovému znemožnění doručení došlo. Nevyzvedne-li si zaměstnanec uloženou poštovní zásilku do 10 pracovních dnů, považuje se za doručenou desátým pracovním dnem následujícím po dni, v němž byla písemnost připravena k vyzvednutí (tzv. fikce doručení). Nevyzvednutá nebo odmítnutá písemnost se vrátí zaměstnavateli.
Nepředpokládám, že by Vám lékař po takových problémech pracovní neschopnost ukončil, dá se předpokládat, že v pracovní neschopnosti zůstanete až do případného nástupu na peněžitou pomoc v mateřství a nebo bude pracovní neschopnost ukončena po ukončení šestinedělí. Pokud by k ukončení pracovní neschopnosti došlo, můžete se pokus přihlásit jako uchazeč o zaměstnání na úřad práce, pak je ale třeba počítat s tím, že budete muset plnit povinnosti, které Vám úřad práce při hledání zaměstnání bude ukládat.
Související právní předpis:
Zákon č. 262/2006, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

S pzdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.