Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Správní soudnictví

10.06.2016

Dobrý den,

po skončení rodiovské dovolené jsem nastoupila na jeden měsíc do zaměstnání, které jsem byla nucená ukončit dohodou se zaměstnavatelem. Poté jsem se přihlásila na ÚP, který mi stanovil podporu v nezaměstnanosti. Proti rozhodnutí ÚP jsem podala odvolání k Ministerstvu práce a soc. věcí. MPSV vydalo k odvolání rozhodnutí. Je možné rozhodnutí o odvolání MPSV nějakým způsobem napadnout? Můžete mi popřípadě doporučit právníka na tuto oblast?

Děkuji

Vážená paní,

správní rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti lze napadnout žalobou u správního soudu (dále jako „správní žaloba“), a to po vyčerpání řádných opravných prostředků ( odvolání).
Z podání účastníka řízení musí být patrno:
a) čeho se týká,
b) kdo jej činí,
c) proti komu směřuje,
d) co navrhuje,
e) datum a podpis.
Žaloba musí kromě uvedených obecných náležitostí úkonu ještě obsahovat:
a) označení napadeného rozhodnutí a den jeho doručení nebo jiného oznámení žalobci,
b) označení osob na řízení zúčastněných, jsou-li žalobci známy,
c) označení výroků rozhodnutí, které žalobce napadá,
d) žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné,
e) důkazy k prokázání svých tvrzení žalobce navrhuje provést,
f) návrh výroku rozsudku.
Žalobu je třeba podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí správního orgánu (proti němuž již není možné podat řádný opravný prostředek), pokud zvláštní zákon (týkající se konkrétního správního řízení) nestanoví lhůtu jinou.
Pokud není ve zvláštním zákoně stanoveno jinak, je k řízení příslušný krajský soud.
Odlišně je stanovena místní příslušnost soudu ve věcech sociálního zabezpečení (dávky důchodového pojištění, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením, podpora v nezaměstnanosti). V těchto věcech je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště či se zdržuje.
K podání správní žaloby zastoupení není nutné. Zastoupení je však povinné v řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem.
Právní předpisy:
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Pokud se týká právního zastoupení, vhodného advokáta lze vyhledat na webu České advokátní komory www.cak.cz se specializací na správní právo.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.