Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Těhotenství nezletilé

03.06.2016

Dobrý den chtěla bych se zeptat je mi 15 let a s mým pritelem, který je dospěli čekáme dítě. Moji rodiče s tím nesouhlasí ze když si ho nechme tak už se spolu nikdy neuvidíme. A tak se ptám jestli mame nějakou šanci zůstat s přítelem i dítětem spolu i když moji rodiče jsou těžce proti?

Dobrý den,
občanský zákoník stanoví, že rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud. Dítě je povinno dbát svých rodičů. Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit.
Nicméně rozhodnutí o přerušení těhotenství je rozhodnutí zasahujícím do osobnostních práv člověka, jde o zásah do jeho osobní integrity. Má-li být zasaženo do integrity nezletilého, který dovršil čtrnáct let, nenabyl plné svéprávnosti a který zákroku vážně odporuje, třebaže zákonný zástupce se zákrokem souhlasí, nelze zákrok provést bez souhlasu soudu. Interrupci Vám tedy žádné zdravotnické zařízení proti Vaší vůli neprovede. Kromě toho zákon o umělém přerušení těhotenství stanoví, že přerušení se provede na žádost těhotné ženy a u nezletilých se zabývá tím, do kdy je třeba souhlas zákonných zástupců (do 16 let), ale naprosto neřeší přerušení těhotenství na žádost zákonného zástupce těhotné ženy. Donutit k potratu Vás tedy rodiče nemohou. Nicméně mohou a vlastně musí rozhodovat o ostatních věcech, které se Vás týkají, takže rozhodně mohou trvat na tom, abyste bydlela s nimi a budete se muset podřídit jejich výchově.
Jako nezletilá se nemůžete mít plnou rodičovskou zodpovědnost, dítě by tak muselo mít jiného zákonného zástupce, zpravidla se jím stává právě babička či dědeček. Občanský zákoník stanoví, že výkon rodičovské odpovědnosti nezletilého rodiče, který dříve přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství nenabyl plné svéprávnosti, je až do doby, kdy nabude plnou svéprávnost, pozastaven; to neplatí o výkonu povinnosti a práva péče o dítě, ledaže soud vzhledem k osobě rodiče rozhodne, že výkon také této povinnosti a tohoto práva se pozastavuje až do doby, kdy rodič nabude plnou svéprávnost. Protože by však dítě mělo zletilého otce, tak by samozřejmě plnou rodičovskou zodpovědnost měl on. Vám by zůstalo právo se o dítě starat, bylo by tedy třeba vyřešit praktickou otázku toho, že Vy budete vykonávat péči o dítě, otec bude jeho zákonným zástupcem a ještě je třeba zabezpečit právo na rodinu a její soudržnost.
Situace, kdy jako nezletilá otěhotníte je rozhodně stresující jak pro Vás, tak samozřejmě pro Vaše rodiče. Pokud se rozhodnete dítě mít, je třeba se zejména s rodiči domluvit, co a jak budete dělat dále. Zjitřené emoce se po určitém čase zklidní a začne se řešit praktická stránka věci tak, aby se tato situace zvládnula. Na místě je samozřejmě také zabývat se tím, že dítě má otce a tento je také významným faktorem při řešení nastalé situace. Doporučuji využít i služby nějaké například partnerské poradny i ve spolupráci s rodiči, protože situace je to problematická a bylo by dobré nechat se při rozhodování a plánování budoucnosti odborně vést.
Jen na závěr pro jistotu upozorňuji, protože neuvádíte, kolik přesně Vám je, že je také podstatné, kdy došlo k otěhotnění. Je třeba počítat s faktem, že § 187 trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.)stanoví, že "Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let." Pokud jste tedy v době otěhotnění nedovršila patnáct let, spáchal otec dítěte tento trestný čin.
Pokud by Vám naopak bylo již téměř 16 let, je také důležité vědět, že občanský zákoník připouští možnost uzavření manželství. Ke sňatku byste musela získat povolení soudu, toto povolení by soud vydal pouze na základě závažných okolností, které odůvodňují, aby nezletilý sňatek uzavřel. Nejobvyklejším důvodem je těhotenství nezletilé dívky a její sňatek s obvykle zletilým otcem dítěte.
Platí, že manželství nemůže uzavřít nezletilý. Výjimečně, jestliže to je v souladu se společenským účelem manželství, může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let. Soud rozhoduje o povolení uzavřít manželství na návrh toho, který hodlá manželství uzavřít, tedy v tomto případě na Váš návrh. Účastníky tohoto řízení by byli, kromě Vás, také Vaši zákonní zástupci. Před rozhodnutím je třeba vyslechnout toho, kdo hodlá uzavřít manželství, v nepřítomnosti jiných osob o tom, zda skutečně chce vstoupit do manželství, a vyslechnout i toho, s kým má být manželství uzavřeno (ten pak musí být také přesně označen v rozsudku). Ačkoliv jsou rodiče nezletilého účastníky řízení, není jejich souhlas či nesouhlas podmínkou svolení soudu, soud je jen povinen je vyslechnout.
Návrh na povolení uzavřít manželství je třeba podat k okresnímu soudu, v jehož obvodu má navrhovatel (tedy nezletilá osoba, která chce uzavřít manželství) bydliště. Návrh musí obsahovat Vaše jméno, příjmení a bydliště, tytéž údaje o rodičích jako zákonných zástupcích a o osobě, se kterou má být sňatek uzavřen. Musí v něm být uvedeny všechny důležité skutečnosti (vše co by mohlo pomoci soudu rozhodnout o povolení, např. těhotenství, společné soužití partnerů,...) a musí být datován a podepsán navrhovatelem. Podání je možné učinit také ústně do protokolu (§42 občanského soudního řádu). Tento způsob podání pomáhá zajistit, aby návrh obsahoval všechny předepsané náležitosti Související právní předpis:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.