Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výpověď z pracovního poměru - důvody

27.05.2016

Dobrý den, ráda bych věděla, jak mám postupovat v zaměstnání. Bohužel mi začátkem dubna vážně onemocnělo dítě, vzala jsem si OČR, byli jsme i v nemocnici. Celkem jsem nebyla v práci 5 týdnů. Během té doby jsem svému nadřízenému upřímně napsala, že nevím, jestli nastoupím za týden dva, že čekáme na výsledky a podle toho mu dám vědět. Průběžně jsem mu pak napsala aktuální stav - cca 1 x za týden. Po těch 5 týdnech jsem se vrátila do práce, nastoupili na mě 3 šéfové a hodinu mi vyčítali, že nevěděli, co bude, že jsem prý nekomunikovala a ten poslední týden po návratu z nemocnice, kdy jsem byla na OČR, tak jsem nepracovala a nepřipravovala schůzky aj. Z toho byli úplně paf. V podstatě mi vyčítají, že jsem po dobu péče o dítě nepracovala a že toho mí kolegové měli na práci moc. Tímto jsem je údajně velmi zklamala, nejsem týmový hráč a oni mě v týmu nechtějí. Na mou otázku, jestli byli před nemocí se mnou spokojení, řekli, že byli naprosto spokojení. Ovšem to zklamání, že jsem na ošetřovačce nepracovala, mělo takový dopad, že už vypsali na mou pozici výběrové řízení, a mě chtějí dát výpověď. Totální šikana. Přitom já jim opakovaně řekla, že mě ta práce baví a mám ji ráda, což je pravda. Jaký důvod by prosím museli mít, aby mi mohli regulerně dát výpověď? Z čeho se počítá odstupné? V prvním kvartálu jsem měla pravidelně základní plat + bonusy. Ve druhém kvartálu jsem pracovala jen v dubnu do 12. dubna - za tu dobu mi vyplatili poměrnou část základní mzdy a taky bonusy. Když by mi chtěli dát výpověď nebo by chtěli, abych odešla dohodou, k jakému datu by to mohli udělat, jaký důvod uvést a kolik by mi museli dle zákona vyplatit? Počítá se do odstupného i průměr s bonusy nebo jen základní plat? Pracuji tam teprve od ledna t.r.
Moc děkuji za odpověď a přeji hezký den,

Dobrý den,
jak jsem již v minulé odpovědi uváděla, zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů, které výslovně uvádí §52 zákoník práce, jedná se o tyto důvody:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.
Z jiných důvodů zaměstnavatel dát výpověď nemůže (např. z důvodu těhotenství ženy, časté nemocnosti dítěte).
Výpověď musí být písemná a musí být doručena zaměstnanci, jinak je neplatná, musí obsahovat i vlastnoruční podpis zaměstnavatele či odpovědného zaměstnance, jinak může být zpochybněna autentičnost.
Po výpovědi následuje dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi /pokud např. dostanete výpověď v 2.6. výpovědní lhůta začíná běžet od 1.7. a pracovní poměr skončí 31.8.2016/.

Pokud by Vám dal zaměstnavatel výpověď z důvodů vymezených v § 52 písm a-c (nadbytečnost), měla byste nárok na odstupné. Nárok na odstupné byste měla i v případě, kdy byste ze zmíněných důvodů skončila pracovní poměr se zaměstnavatelem dohodou, ovšem je nutno v této dohodě vymezit výpovědní důvod jako nadbytečnost. Minimální výše odstupného je stanovena podle počtu odpracovaných let u stejného zaměstnavatele. Lidé, jejichž pracovní poměr trval přes dva roky, mají nárok na odstupné ve výši trojnásobku svého průměrného výdělku za předchozí měsíce. Lidé, kteří u stejného zaměstnavatele pracovali méně než dva roky, ale alespoň rok, dostávají dvojnásobek průměrného výdělku. Kdo je u firmy méně než rok, dostane odstupné jen ve výši jednoho měsíčního výdělku.
Odstupné se počítá z průměrného výdělku. Průměrný výdělek se počítá z předchozího kalendářního čtvrtletí (rozhodné období). Jestliže však zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek, tedy vyjde se z toho, kolik by si zaměstnanec vydělal při obvyklém chodu věcí.

Podle mého názoru, nyní nemá zaměstnavatel žádný zákonný důvod Vám dát výpověď z pracovního poměru /předpokládám, že zkušební doba Vám již uplynula – pokud ne může Vám zaměstnavatel dát výpověď i bez uvedení důvodu/. Nadbytečnost jistě nevznikla, když na Vaše místo hledají jiného zájemce. Zaměstnavatel Vás ani nemůže nutit k ukončení pracovního poměru dohodou, protože toto je dvoustranný akt a pokud s ukončením pracovního poměru nesouhlasíte, dohodu nepodepisujte.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.