Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Vyúčtování ve společenství

23.05.2016

Dobrý den, mám podobný problém jako matka s dvěma dcerami. Vlastní neinformovaností jsem se dostala do nepříjemné situace. Jsem žadatel o příspěvek na bydlení, byt mám pronajatý od rodičů za stejné peníze, jaké vždy platili oni sami, když tam bydleli a od počátku nájmu nás nenapadlo dělat vyúčtování služeb a ani úřednice mě nikdy pro žádné neposlala, vždy jsem vyplnila jen formuláře, které mi dala a tím to skončilo. . Přeplatky a nedoplatky jsme tedy nijak neřešili, použily se zpět do oprav, pokud nějaké byly. Nyní po mně sociálka vyžaduje vyúčtování 3 roky zpětně a pozadtavili mi výplatu dávek s tím, že žádají vyúčtování od SVJ. Jak postupovat a na jaké nepříjemnosti s OSSZ se lze připravit? Je to asi moje hloupost, že jsem se nezajímala o vyúčtování, ale pracovnice OsSZ ho nikdy nechtěla a toto je můj první pronájem a pro rodiče také. Čili neznalost zákona.

Dobrý den.
V dotaze uvádíte, že rodiče vlastní byt a na základě nájemní smlouvy s nimi v bytě bydlíte vy, jako nájemce. Jste příjemce příspěvku na bydlení a úřad práce po vás chce doložit, jaké byly vaše náklady za bydlení, a to 3 roky zpětně.
Podle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů vyúčtuje pronajímatel skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby nájemci vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí nájemci nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období (§ 7 odst. 1 zák. č. 67/2013 Sb.).
Na základě písemné žádosti nájemce je pronajímatel povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit nájemci náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování a umožnit nájemci pořízení kopie podkladů (§ 8 odst. 1 zák. č. 67/2013 Sb.).
Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží nájemce pronajímateli neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popř. doložení shora uvedených dokladů příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí být pronajímatelem uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky (§ 8 odst. 2 zák. č. 67/2013 Sb.).
Případné přeplatky nebo nedoplatky záloh na poskytnuté služby mají být zaplaceny v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb (§ 7 odst. 3 zák. č. 67/2013 Sb.).
Pronajímatel ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.
Uvádíte, že přeplatky se zřejmě použily do oprav. K tomuto uvádím, že v každém společenství vlastníků se zálohy na služby musí řádně vyúčtovat. To znamená, že je vyhotoveno vyúčtování a pokud je vykázán přeplatek, tak se může vlastník se společenstvím dohodnout, že bude použit do tzv. fondu oprav, ale pořád musí být přeplatek i nedoplatek vyúčtován. Navíc vy máte postavení nájemce nikoliv vlastníka, takže použití přeplatku do fondu oprav se vás jako nájemce netýká. Rodiče, jako vlastníci bytu se nyní musí na výbor společenství obrátit s žádostí o vyúčtování služeb a pokud skutečně nikdy nebylo vyúčtování vyhotoveno, pak mají nárok na to, aby bylo vyhotoveno za 3 roky zpětně. Podle občanského zákoníku je tříletá lhůta promlčecí lhůtou pro peněžitá plnění. To znamená, že za tři roky máte nárok na vrácení přeplatků a společenství má nárok na doplacení nedoplatků. Z hlediska příspěvku na bydlení dojde k přepočítání jeho výše. Může se stát, že budete muset případný přeplatek na dávce – příspěvku na bydlení vracet.
Trochu mně překvapuje, že úřad po vás za celou dobu nepožadovat vyúčtování služeb. Zřejmě úřednice, která vás má na starosti tyto „společné“ služby – náklady na bydlení, které hradí všichni nájemci i vlastníci v domě opomenula, anebo v přehledu ostatních, vašich individuálních nákladů za bydlení (např. plyn, elektřina), které jste určitě jinak dokládala, „společné“ služby přehlédla.
Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu.
Rozsah poskytovaných služeb si poskytovatel služeb a příjemce služeb ujednají nebo o něm rozhodne družstvo nebo společenství.
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.