Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Konkurz a kompenzace odstupného

20.05.2016

Dobrý den, 30.4.2016 mi skončil pracovní poměr i RD. Poměr skončil výpovědí ze strany zaměstnavatele a protože je v insolvenci tak mi nevyplatí ani odstupné. Již v dubnu jsem volala na ÚP, abych se informovala na své možnosti a termíny a potřebné doklady k vyřizování dalších věcí. Bylo mi řečeno že na odstupné už nemám nárok (insolv.lhůta byla promlčena, insolvence vyhlášena už v roce 2010) - o možnosti kompenzace ÚP ani slovo. A že mi bude počítána podpora v nezam. minimální. S velkým předstihem jsem uháněla konkurzního správce o vystavení zápočtového listu, výplatní pásky, potvrzení že odstupné nedostanu apod. 4.5. mi všechny potřebné doklady přišly poštou a já se 6.5. vydala na ÚP v místě trvalého bydliště (140km vzdáleném). Tam mi pracovnice řekla o možnosti kompenzace odstupného na kterou mám nárok na základě předložených dokumentů a že mi výši podpory vypočítají z výdělku v předch.zaměstnání. Včera mi přišel e-mail, že kompenzaci nedostanu a podporu minimální, protože jsem se dostavila k evidenci 5.den. Dnes mi přišlo vyjádření o výši podpory a já dopis nepřevzala. Nyní se chci zeptat kde mám nějaké dovolání a zda mám šanci získat kompenzaci odstupného a výši podpory vypočítat z výdělku. Jde celkem o cca 50tisíc Kč!!! Děkuji za info. Jana

Dobrý den.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů uvádí, ke kompenzaci odstupného:
§ 44b
(1) Uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale odstupné, odbytné nebo odchodné mu nebylo vyplaceno po skončení pracovního nebo služebního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu anebo v den skončení pracovního nebo služebního poměru, poskytne krajská pobočka Úřadu práce kompenzaci za dobu od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání do uplynutí doby uvedené v § 44a. Podpora v nezaměstnanosti se poskytne uchazeči o zaměstnání až po uplynutí doby, za kterou byla poskytnuta kompenzace podle věty první.
(2) Výše kompenzace se stanoví jako násobek doby, za kterou náleží odstupné, odchodné nebo odbytné, a 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku15), který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání podle pracovněprávních předpisů15); pokud se u něho tyto pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů15).
(3) V případě, že uchazeč o zaměstnání nebude moci průměrný měsíční čistý výdělek doložit, kompenzace se poskytne ve výši násobku doby, za kterou náleží odstupné, odchodné nebo odbytné, a 0,15násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byl uchazeč o zaměstnání zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání.
(4) Náleží-li kompenzace jen po část kalendářního měsíce, stanoví se její výše v poměrné částce odpovídající počtu kalendářních dnů, za které náleží. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(5) O poskytnutí kompenzace vydá krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí.
(6) O výši vyplacené kompenzace informuje krajská pobočka Úřadu práce zaměstnavatele do 3 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Zaměstnavatel je povinen uvedenou částku Úřadu práce uhradit do 10 pracovních dnů od doručení této informace, a to i v případě, že dlužné odstupné již vyplatil. Nesplnění této povinnosti oznamuje krajská pobočka Úřadu práce celnímu úřadu příslušnému podle sídla zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou; neuhrazenou částku vyplacené kompenzace vymáhá na zaměstnavateli tento celní úřad.“
Dle mého názoru na kompenzaci odstupného máte nárok, protože váš pracovní poměr skončil 30. 4. 2016 výpovědí z důvodu rušení zaměstnavatele - ukončení činnosti zaměstnavatele, který je v konkurzu (prosím, musíte mít na to doklad, jak a kdy byl s vámi pracovní poměr ukončen a že vám náleží odstupné a toto odstupné nebylo vyplaceno). Moji odpověď proto berte tak, že nevidím k případu jediný doklad.
To, že budete dostávat podporu v nezaměstnanosti z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byl uchazeč o zaměstnání zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání (viz např. www.mpsv.cz nebo příručka pro rodiče na www.aperio.cz) je v souladu se zákonem, protože jste u zaměstnavatele při návratu do zaměstnání fyzicky neodpracovala ani den, tudíž se podpora v nezaměstnanosti nebude počít z vašeho průměrného výdělku.
Dále se ptáte, kde máte dovolání. V rozhodnutí úřadu práce (které jste nepřevzala) máte poučení o odvolání. Takže máte právo se proti rozhodnutí odvolat. V části, která se týká kompenzace odstupného tak rozhodně učiňte. Bylo by však dobré, aby doklady k vašemu případu viděl právník a s odvoláním vám byl nápomocen. Jsem sice právník, ale takto problematický případ bez listinných podkladů nelze na dálku řešit. V případě, že s odvoláním neuspějete a zdůvodnění úřadu nebude dostačující, je možné se obrátit s podnětem o prošetření na ochránkyní práv.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů naleznete, stejně jako jiné právní předpisy, např. www.zakonyprolidi.cz.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.