Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Konkurz a kompenzace odstupného

20.05.2016

Dobrý den, 30.4.2016 mi skončil pracovní poměr i RD. Poměr skončil výpovědí ze strany zaměstnavatele a protože je v insolvenci tak mi nevyplatí ani odstupné. Již v dubnu jsem volala na ÚP, abych se informovala na své možnosti a termíny a potřebné doklady k vyřizování dalších věcí. Bylo mi řečeno že na odstupné už nemám nárok (insolv.lhůta byla promlčena, insolvence vyhlášena už v roce 2010) - o možnosti kompenzace ÚP ani slovo. A že mi bude počítána podpora v nezam. minimální. S velkým předstihem jsem uháněla konkurzního správce o vystavení zápočtového listu, výplatní pásky, potvrzení že odstupné nedostanu apod. 4.5. mi všechny potřebné doklady přišly poštou a já se 6.5. vydala na ÚP v místě trvalého bydliště (140km vzdáleném). Tam mi pracovnice řekla o možnosti kompenzace odstupného na kterou mám nárok na základě předložených dokumentů a že mi výši podpory vypočítají z výdělku v předch.zaměstnání. Včera mi přišel e-mail, že kompenzaci nedostanu a podporu minimální, protože jsem se dostavila k evidenci 5.den. Dnes mi přišlo vyjádření o výši podpory a já dopis nepřevzala. Nyní se chci zeptat kde mám nějaké dovolání a zda mám šanci získat kompenzaci odstupného a výši podpory vypočítat z výdělku. Jde celkem o cca 50tisíc Kč!!! Děkuji za info. Jana

Dobrý den.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů uvádí, ke kompenzaci odstupného:
§ 44b
(1) Uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale odstupné, odbytné nebo odchodné mu nebylo vyplaceno po skončení pracovního nebo služebního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu anebo v den skončení pracovního nebo služebního poměru, poskytne krajská pobočka Úřadu práce kompenzaci za dobu od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání do uplynutí doby uvedené v § 44a. Podpora v nezaměstnanosti se poskytne uchazeči o zaměstnání až po uplynutí doby, za kterou byla poskytnuta kompenzace podle věty první.
(2) Výše kompenzace se stanoví jako násobek doby, za kterou náleží odstupné, odchodné nebo odbytné, a 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku15), který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání podle pracovněprávních předpisů15); pokud se u něho tyto pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů15).
(3) V případě, že uchazeč o zaměstnání nebude moci průměrný měsíční čistý výdělek doložit, kompenzace se poskytne ve výši násobku doby, za kterou náleží odstupné, odchodné nebo odbytné, a 0,15násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byl uchazeč o zaměstnání zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání.
(4) Náleží-li kompenzace jen po část kalendářního měsíce, stanoví se její výše v poměrné částce odpovídající počtu kalendářních dnů, za které náleží. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(5) O poskytnutí kompenzace vydá krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí.
(6) O výši vyplacené kompenzace informuje krajská pobočka Úřadu práce zaměstnavatele do 3 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Zaměstnavatel je povinen uvedenou částku Úřadu práce uhradit do 10 pracovních dnů od doručení této informace, a to i v případě, že dlužné odstupné již vyplatil. Nesplnění této povinnosti oznamuje krajská pobočka Úřadu práce celnímu úřadu příslušnému podle sídla zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou; neuhrazenou částku vyplacené kompenzace vymáhá na zaměstnavateli tento celní úřad.“
Dle mého názoru na kompenzaci odstupného máte nárok, protože váš pracovní poměr skončil 30. 4. 2016 výpovědí z důvodu rušení zaměstnavatele - ukončení činnosti zaměstnavatele, který je v konkurzu (prosím, musíte mít na to doklad, jak a kdy byl s vámi pracovní poměr ukončen a že vám náleží odstupné a toto odstupné nebylo vyplaceno). Moji odpověď proto berte tak, že nevidím k případu jediný doklad.
To, že budete dostávat podporu v nezaměstnanosti z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byl uchazeč o zaměstnání zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání (viz např. www.mpsv.cz nebo příručka pro rodiče na www.aperio.cz) je v souladu se zákonem, protože jste u zaměstnavatele při návratu do zaměstnání fyzicky neodpracovala ani den, tudíž se podpora v nezaměstnanosti nebude počít z vašeho průměrného výdělku.
Dále se ptáte, kde máte dovolání. V rozhodnutí úřadu práce (které jste nepřevzala) máte poučení o odvolání. Takže máte právo se proti rozhodnutí odvolat. V části, která se týká kompenzace odstupného tak rozhodně učiňte. Bylo by však dobré, aby doklady k vašemu případu viděl právník a s odvoláním vám byl nápomocen. Jsem sice právník, ale takto problematický případ bez listinných podkladů nelze na dálku řešit. V případě, že s odvoláním neuspějete a zdůvodnění úřadu nebude dostačující, je možné se obrátit s podnětem o prošetření na ochránkyní práv.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů naleznete, stejně jako jiné právní předpisy, např. www.zakonyprolidi.cz.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nové šance

Otevřená registrace, počet míst omezen

Řešíte mateřskou, nástup do práce,
rozvod, podnikání nebo jiné?

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO