Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: oČKOVÁNÍ

17.05.2016

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na dotaz stran očkování. Mám syna, kterému bylo očkování odkládáno z důvodu zdravotního stavu, od imunoložky jsme měli doporučení očkování posunout, nicméně trvalou kontraindikaci nám nenapsala - s tím že nám to jen tak někdo nemůže napsat a je to složité, což samozřejmě chápu. V dvou a půl letech dostal první hexavakcínu, měli jsme reakci proto další očkování bylo infarix hip a k tomu dočkování žloutenka a obrna. Nyní musíme 6 měsíců čekat než dostane poslední dávku. Dostal tedy dvě dávky nemocí jenž jsou v hexavakcíně, jen rozloženě jinými vakcínami, ale schválenými v ČR. Všude čtu, že po dvou dávkách již je imunitní odpověd a jsou protilátky. Mohl by do školky s tím, že další dávku dopíchnem v průběhu docházky? Dá se to právnicky ošetřit s tím, že se písemně zavážeme, že v případě nedoočkování do určitého data musíme opustit školku? MMR budem aplikovat až před nástupem do školy, ale to již máme od imunologa a to může posunout vzhledem k jeho diagnóze. Děkuji předem moc za vaši odpověď, s přáním hezkého dne.

Dobrý den.
Nejsem imunolog, ale v případě očkování hexavakcínou, by dle Vámi popsaného mělo být u Vašeho syna postupováno vyloženě individuálně, měl by být umožněn individuální očkovací kalendář a postup (dle pokynů imunoložky) a tento by měl být respektován i školkou v přijímacím řízení. Neměl by být na překážku přijetí do MŠ.
Pokud Vám jde zejména o školku pak klíčové je, že :
Předškolní zařízení (školky, jesle) mohou přijmout jen děti, které :
• mají všechna povinná očkování
• doloží, že je proti neočkovaným nemocem imunní, nebo
• má trvalou kontraindikaci, kvůli které se nemůže očkování podrobit.
Zkuste při žádosti o přijetí do MŠ požádat ředitelku školky o udělení výjimky. K přihlášce do školky přiložte oficiální „Žádost o udělení výjimky z podmínek pro přijetí do MŠ“ a tam budete argumentovat svobodou myšlení a světonázoru, napíšete jako důvod svého odmítnutí očkování, školka by měla respektovat právo rodičů na svobodu myšlení. Detaily si nastudujte na www.ferovanemocnice.cz.
Argumentujte tím, že očkování se příčí Vašemu světonázoru a třeba i náboženskému přesvědčení.
K MMR: Přeočkování po té první dávce probíhá za šest až deset měsíců po základním očkování, v odůvodněných případech i později s tím, že horní věková hranice pro podání očkovací látky není omezena. Vyhláška nestanoví lhůty, do kdy musí být očkování provedena, záleží tak zejména na rodičích, konkrétním dítěti a jeho zdravotním stavu.
Můžete samozřejmě doočkovat i v průběhu docházky do MŠ. Školku ale dle mého názoru, kvůli očkování opouštět nemusíte. Zkuste tedy nejdřív , při žádosti o přijetí do MŠ požádat ředitelku školky o udělení výjimky- viz. výše. K přihlášce do školky tedy přiložte oficiální „Žádost o udělení výjimky z podmínek pro přijetí do MŠ“ a tam budete argumentovat svobodou myšlení a světonázoru,napíšete jako důvod svého odmítnutí očkování, školka by měla respektovat právo rodičů na svobodu myšlení.
Dítě, které nemá splněna všechna očkování a nemá zároveň kontraindikaci nebo není proti nákaze imunní, nebo nemá udělenu výjimku o níž jsem hovořila výše, dle některých výkladů,nemůže být přijato k předškolnímu vzdělávání. Je to tím,že školky jsou povinny respektovat zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a další předpisy. U předškoláka v posledním roce docházky do Mš ,by teoreticky šlo chápat nepřijetí do MŠ,z důvodu nenaočkovanosti, jako diskriminaci v přístupu ke vzdělání a to z důvodu příslušnosti k menšinové názorové skupině. Na druhou stranu ,myslím si,že nelze bez dalšího již přijaté dítě vyloučit jenom kvůli nedoočkovanému očkování.
Ředitel/ ka školky musí respektovat školský zákon a správní řád a tedy může vaše dítě vyloučit jen z důvodů, které upravuje zákon a to ve správním řízení. Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Podle § 31 odst. 2 školského zákona ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení dítěte ze školy, školky nebo školského zařízení. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Tam by Vám pravděpodobně ředitelka stanovila do kdy máte doočkovat.
Dále platí ,že dle § 35 školského zákona ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže
a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní
předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz
mateřské školy,
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo
školské poradenské zařízení,
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské
škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a
nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
Z výše uvedeného vyplývá, že ředitelství školky musí vždy najít zákonný důvod ukončení docházky v předškolním zařízení, tento důvod oznámit, zdůvodnit a poskytnout rodiči časový prostor ke zjednání nápravy. Nedoočkování je jako důvod pro vyloučení dítěte z MŠ trochu sporné, na Vašem místě bych,ale zkusila požádat o udělení výše popsané výjimky.

Zkuste se obrátit i sem www.rozalio.cz
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
S pozdrav

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.