Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Ošetřování člena rodiny, nárok na dávky či příspěvky

14.05.2016

Dobrý den, jsem zaměstnaná na hlavní pracovní poměr a mé 6leté dítě vážně onemocnělo, léčba trvá už měsíc a vůbec se neví, jak dlouho ještě budeme v nemocnici. Zaměstnavatel už si za mě hledá náhradu... Mám ošetřovné, jsem svobodná. Prosím o radu, jak postupovat, když mám nárok pouze na 16 dní ošetřovného, do zaměstnání nastoupit nemůžu a jsem tedy bez příjmu, a toto může trvat i delší čas. Žiji v domácnosti s partnerem, který má příjem ze zaměstnání, on a naše 2 děti má trvalé bydliště na stejné adrese, já sama ho mám jinde. Na koho se mám prosím obrátit, abych měla nějaký příjem, dokud nenastoupím do zaměstnání? Na co mám nárok? Dosud jsem nečerpala sociální dávky, nepotřebovala jsem je, tak se v tom vůbec nevyznám. Taky mě zajímá, za jakých podmínek mi v této situaci může dát zaměstnavatel výpověď. Bohužel už si za mě hledají náhradu vzhledem k tomu, že jim nedokážu říct, kdy nastoupím. Moc děkuji za Vaši odpověď,

Dobrý den,
podle § 191 zákoníku práce zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti, ..... po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti. To znamená, že z důvodu nemoci Vašeho dítěte můžete doma strávit rok a zaměstnavatel s Vámi může skončit pracovní poměr jen z důvodů, které zákoník práce stanoví. Samotná péče o dítě není důvodem k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů, které výslovně uvádí zákoník práce, jedná se např. o tyto důvody:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.
Z jiných důvodů zaměstnavatel dát výpověď nemůže (např. z důvodu těhotenství ženy).
Výpověď musí být písemná a musí být doručena zaměstnanci, jinak je neplatná, musí obsahovat i vlastnoruční podpis zaměstnavatele či odpovědného zaměstnance, jinak může být zpochybněna autentičnost.

Zaměstnanec nesmí dostat výpověď v tzv. ochranné době. Ochrannou dobou dle § 53 ZP může být dočasná pracovní neschopnost, výkon vojenského cvičení, doba, kdy je zaměstnankyně těhotná, čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, doba, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce či doba, kdy je zaměstnanec pracující v noci uznán dočasně nezpůsobilým pro noční práci.

Je zcela jisté, že se Vám změní finanční situace, trochu nerozumím vysvětlení trvalého pobytu členů rodiny, neuvedla jste ani všechny potřebné údaje, abych Vám mohla říct, zda budete mít na nějaký příspěvek či dávku nárok. Jestliže se ocitnete ve finanční tíži, můžete požádat o nějaký příspěvek či dávku na ÚP. Odkážu Vás na aplikaci „Sociální poradce“ na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://portal.mpsv.cz/soc/poradce . Zde po vyplnění dotazníku, získáte přehled dávek, na které byste mohla mít nárok. Získáte zde i informace, kde se příslušná žádost podává a co k ní je třeba doložit.

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.