Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Skončení pracovního poměru, péče o děti, dávky

04.05.2016

Dobrý den, mám tři děti (2,4,7 let). Nejmladší bude mít v srpnu tři roky. Jsem zaměstnaná v jiném kraji a neplánuji se vrátit do původního zaměstnání po RD. Kdy bych měla podat výpověď? Vzhledem k časté nemocnosti dětí a nízkému věku bych chtěla zůstat nějaký rok ještě doma. Mám se hlásit na úřad práce nebo jinde? Kdy? Jak je v takovém případě hrazeno sociální a zdravotní pojištění? Máme nárok na nějaký příspěvek? Manžel má stálý příjem a rodičovský příspěvek nám skončil v dubnu. Děkuji za vaše odpovědi.

Dobrý den.
Doporučuji Vám kontaktovat Vašeho zaměstnavatele a dohodnout se s ním na skončení pracovního poměru. V takovém případě skončí pracovní poměr sjednaným dnem. Pokud se na skončení pracovního poměru nedohodnete, nezbude Vám než podat výpověď. Byla-li dána výpověď , skončí pracovní poměr uplynutí výpovědní doby, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi a činí 2 měsíce, nebyla-li sjednána výpovědní doba delší. Výpověď tedy podejte tak, aby skončila před skončením rodičovské dovolené.
Evidovat se u úřadu práce je Vaším právem, nikoli povinností. Je tedy pouze na Vás, zda a kdy tak učiníte. Připomínám, že cílem zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání je zprostředkování vhodného zaměstnání a že evidence u úřadu práce s sebou přináší i povinnosti. Plátcem pojistné na zdravotní pojištění za uchazeče o zaměstnání je stát; uchazečům za splněný zákonem stanovených podmínek náleží podpora v nezaměstnanosti - pokud navazuje evidence u úřadu práce, činí podpora první dva měsíce ve výši 3 886 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 109 Kč a poslední měsíc 2 850 Kč měsíčně. Bližší informace pro uchazeče o zaměstnání naleznete na http://portal.mpsv.cz/sz
Plátcem pojistného na zdravotní pojištění za Vás bude stát též v případě, že budete patřit mezi „osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku“ . Dle §7 odst. 1 písm. l. zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, se za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy. Vznik povinnosti státu platit za Vás zdravotní pojištění jste povinna oznámit své pojišťovně v osmidenní lhůtě.
Dle § 5 odst. 2 písm. d) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, jsou osoby pečující o dítě ve věku do čtyř let účastny důchodového pojištění. Účast osob pečujících o dítě ve věku do čtyř let se považuje za tzv. náhradní dobu pojištění. Podmínkou pro to, aby se tato doba účasti na pojištění hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že doba pojištění trvala aspoň jeden rok. Pro vznik nároku na důchod a jeho výši se náhradní doba pojištění hodnotí stejně jako doba pojištění.
V závislosti na příjmech Vaší rodiny může splnit podmínky vzniku nároku na některou z dávek státní sociální podpory, např. přídavek na dítě. Bližší informace o těchto dávkách naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2; můžete též využít aplikace sociální poradce - http://portal.mpsv.cz/soc/poradce, kde Vám systém po zadání příslušných údajů vyhodnotí, na které dávky byste mohla mít nárok.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.