Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na mateřskou a volba rodičovského příspěvku.

23.04.2016

Dobrý den,
momentálně jsem zaměstnaná a příští měsíc jdu na IVF. Bohužel můj zaměstnavatel je o této skutečnosti informován.Teď se bojím, že mi dá výpověď aby se mě zbavil.Mám za poslední dva roky odpracováno 270 dní ale podmínku ochranné lhůty 180 dní nedodržím protože když mě teď vyhodí tak mi zbývá do porodu cca 9-10 měsíců.Nebo to je s tou podmínkou tak abych se vešla do ochranné lhůty tak stačí příjít JEN do jiného stavu v době 180 dnů od ukončení pracovního poměru? Po IVF půjdu automaticky na rizikové těhotenství. Budu mít nárok na nějakou nemocenskou nebo sociální dávku když budu nezaměstnaná? A dostanu mateřskou před porodem? Chtěla bych být doma s dítětem pouze 3 roky. Můžu si tuto délku zvolit sama a nebo mě automaticky dají na 4 roky?
Ještě mě napadá jedna věc...dá se to nějak obejít přes přítele? Je zaměstnaný již několik let ale ve smlouvě má napsanou pouze minimální mzdu jako já.Děkuji s pozdravem

Dobrý den.
Nejprve bych Vás chtěla upozornit, že výpověď ze strany zaměstnavatele můžete obdržet pouze ze zákonem stanovených důvodů, které jsou uvedeny v § 52 zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění). Jedná se o následující důvody :
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů. Z uvedeného vyplývá, že ochranná lhůta činí 180 dnů pouze v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství. Nárok na dávku pak vznikne, pokud nástup na peněžitou pomoc v mateřství, tj. nejdříve počátek 8. týdne před očekávaným dnem porodu, spadá do této ochranné lhůty.
Pokud by přeci jen došlo ke skončení pracovního poměru, pak Vám v případě, že v době trvání pracovního poměru, popř. ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne jeho skončení, došlo ke vzniku pracovní neschopnosti, bude náležet nemocenské. Pokud bude těhotenství důvodem k pracovní neschopnosti po celou dobu, pak lékař ukončí pracovní neschopnost ke dni nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, pokud Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikne, ukončí pracovní neschopnost zpravidla uplynutím 6 týdnů po porodu. Nemocenské pobírané v období od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu do konce 6. týdne po porodu je tzv. nemocenským v souvislosti s porodem a nárok na ně Vám umožní zvolit výši, a tím i dobu pobírání rodičovského příspěvku.
Pokud byste neměla nárok na peněžitou pomoc v mateřství, ani nemocenské v souvislosti s porodem, můžete volbu rodičovského příspěvku provést podle denního vyměřovacího základu otce dítěte, tj. i v tomto případě byste mohla pobírat rodičovský příspěvek do 3 let věku dítěte.
Bližší informace o rodičovském příspěvku naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.