Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Osobní příplatek

16.04.2016

Dobrý den,
v březnu 2007 jsem nastoupila do zaměstnání na dobu neurčitou, v roce 2009 jsem otěhotněla a nastoupila na mateřskou a následně rodičovskou dovolenou. V roce 2011 jsem do zaměstnání docházela na výpomoc, kterou jsem měla placenou dle dohody na 150 hodin. V září 2012 jsem měla nastoupit zpět, ale otěhotněla jsem a byla jsem na rizikovém těhotenství. V roce 2013 jsem porodila a nastoupila na mateřskou následně rodičovskou dovolenou.
Dne 12.3.2016 jsem měla nastoupit zpět do zaměstnání, ale nechtěli mě, že pro mě nemají místo. Věděla jsem, že mě musí vzít na odpovídající pozici. Po delších dohadech jsem v lednu 2016 písemně oznámila, že se v březnu 2016 vracím do zaměstnání.
Zaměstnavatel, starosta obce mi navrhl nové pracovní místo s jiným sídlem. Nabídku jsem přijala, protože pro mě byla výhodnější, ale...
Svou práci plním na 100% a dělám i věci navíc, např úklid (a jde i o umývání oken atd.), který nemám dán v pracovní náplni. Na úklidu jsme se ústně domluvili s tím, že původně za tuto činnost byla ,na dohodu o provedení práce, placena jiná paní, která to již nechce dělat.A mě starosta slíbil, že úklid budu mít zaplacen v rámci osobního ohodnocení. Nyní jsem měla první výplatu a tam žádné osobní ohodnocení. Na mou otázku, proč to nemám zaplacené odpověděl, že nemám první 3 měsíce na osobní ohodnocení nárok. (Ale v nové smlouvě jsem 3 měsíční zkušební dobu nepodepsala, naopak jsem ji odmítla). Stále odpovídá, že jsem noví zaměstnanec.I když nastupuji po rodičovské dovolené, tak jsem byla 7 let doma a tak jsem jako noví zaměstnanec. Myslím si, že nemá pravdu. Můžu se nějak bránit? A jak argumentovat?
Děkuji

Dobrý den,
předpokládám, že jste se zaměstnavatelem uzavřela dohodu o změně pracovní smlouvy- ne novou pracovní smlouvu - (uvádíte, že jste přijala nabídku v jiném místě výkonu práce), pořád však trvá váš pracovní poměr založený původní pracovní smlouvou z března 2007, tudíž nejste nový zaměstnanec.
Osobní ohodnocení
Správně byste měla mít vedle pracovní smlouvy (dohody o její změně), platový výměr, ve kterém je uvedena základní - nároková složka platu a osobní ohodnocení, jako nenároková složka platu. Dále by měl mít zaměstnavatele vnitřní platový předpis, který mimo jiné stanoví kritéria pro přiznání osobního ohodnocení a jeho rozpětí.
Váš problém spočívá v tom, že jste se na osobním ohodnocení dohodli ústně. Tím, že je osobní ohodnocení nenárokovou složkou platu, je konečné rozhodnutí o přiznání či nepřiznání a v jaké výši však vždy na zaměstnavateli. Máte právo však vědět, proč vám nebylo přiznáno, co vám zaměstnavatel vytýká v odvedeném pracovním výkonu. Argument, že jste se vrátila z rodičovské dovolené, neobstojí. Může však obstát to, že vykonáváte jinou práci než tu, kterou jste vykonávala před rodičovskou dovolenou a zaměstnavatel zatím neměl možnost posoudit vaši práci, čeká, jak si na nové pozici povedete.
Dále jste se ústně dohodli, že úklid bude placen v rámci osobního ohodnocení, což dle mého názoru nelze. Nelze směšovat dvě věci dohromady. Osobní ohodnocení se pojí s vaší prací. Úklid jde nad rámec vaší pracovní smlouvy. Zaměstnanec má být odměňován za to, co vykonává. Sama uvádíte, že úklid dělala paní na dohodu, tak chtějte, že budete úklid vedle své práce také vykonávat na dohodu.
Rozsudek Nejvyššího soudu, sp.zn.: 21 Cdo 832/2012 ze dne 27. 2. 2013
citace části rozhodnutí
„Z uvedeného vyplývá, že ke snížení nebo odnětí osobního příplatku přiznaného zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků, může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li k takovému zhoršení výsledků jeho pracovní činnosti posuzovaných podle množství a kvality, které odůvodňuje další poskytování osobního příplatku v menším rozsahu nebo které vyžaduje jeho odnětí. Zatímco snížení osobního příplatku předpokládá, že úroveň pracovních výsledků zaměstnance je i po jejich zhoršení stále ještě velmi dobrá, je odnětí osobního příplatku odůvodněno v případě takové míry zhoršení výsledků práce zaměstnance, že jeho pracovní výsledky nelze nadále hodnotit jako „velmi dobré“.
Co k osobnímu ohodnocení neboli osobnímu příplatku říká zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Jednou ze složek platu je osobní příplatek, který může zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci, jenž dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo jenž plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, anebo jenž je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy.
Podle ust. § 131 odst. 1 zákoníku práce zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.
Podle ust. § 131 odst. 2 zákoníku práce zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.
Příplatek je nenároková složka platu
Osobní příplatek představuje tzv. nenárokovou složku platu, kterou je třeba odlišovat od „nárokových“ složek platu. Zatímco tzv. nároková složka platu představuje platový nárok, který je zaměstnavatel povinen v určené výši uspokojit, jestliže se u zaměstnance splní stanovené předpoklady a podmínky, poskytuje tzv. nenároková složka platu zaměstnanci nárok na stanovené plnění, jen jestliže – bez ohledu na splnění předpokladů a podmínek stanovených pro její poskytování nebo pro její výši – zaměstnavatel o jejím přiznání zaměstnanci a o její výši také rozhodne.
Pro tzv. nenárokovou složku platu je tedy charakteristické, že bez rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání má povahu pouze fakultativního plnění. Jestliže však zaměstnavatel vydá v souladu se zákoníkem práce rozhodnutí o jejím přiznání a o její výši, je povinen tuto složku platu zaměstnanci v určené výši poskytovat. Osobní příplatek jako nenároková (fakultativní) složka platu se tedy v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o jeho přiznání a výši stává složkou platu nárokovou (obligatorní).
Příplatek se ale může změnit
Okolnost, že zaměstnavatel rozhodl o přiznání osobního příplatku zaměstnanci a o jeho výši, neznamená, že nemůže dojít ke zvýšení, snížení nebo odejmutí přiznaného osobního příplatku.
Změní-li se podmínky stanovené pro poskytování osobního příplatku, může být změněna i jeho výše, popřípadě může být osobní příplatek zaměstnanci odebrán. Zaměstnavatel je oprávněn posuzovat, zda důvody pro jeho poskytování trvají, popřípadě zda trvají důvody pro jeho poskytování v nezměněné výši.
Ke snížení nebo odnětí přiznaného osobního příplatku může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li v okolnostech (předpokladech a podmínkách) uvedených v ust. § 131 odst. 1 a odst. 2 zákoníku práce, za nichž byl osobní příplatek zaměstnanci přiznán, k takové změně, která odůvodňuje jeho další poskytování v menším rozsahu nebo která vyžaduje jeho odnětí.
Předpokladem pro poskytování osobního příplatku zaměstnanci podle ust. § 131 odst. 1 zákoníku práce je, že zaměstnanec dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo že plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, popřípadě že současně splňuje obě tyto podmínky.
Přiznání osobního příplatku zaměstnanci z důvodu, že zaměstnanec dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků, předpokládá – stejně jako každá změna výše osobního příplatku přiznaného z tohoto důvodu – zhodnocení výsledků práce zaměstnance zaměstnavatelem. Výsledky práce dosahované zaměstnancem představují výsledky jeho činnosti při plnění jeho pracovních úkolů vyplývajících z druhu vykonávané práce a posuzují se podle množství a kvality (srovnej ust. § 110 odst. 5 zákoníku práce).

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.