Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dítě nemá pediatra

12.04.2016

Dobrý den, mám dva dotazy, které nyní bezprostředně řešíme:

1. Když nemáme pediatra (řeší můj bratr) a dítěti je 8,9 let, kdo napíše doklad o tom, že s nemocným dítětem jako pracující zaměstnanec zůstává doma? Napíšou to na pohotovosti (kterou se to dá řešit) nebo kde?

Kdo vystaví potvrzení o bezinfekčnosti nebo prohlídku na sportovní kroužek?

Sice nemáme povinnost mít pediatra, ale nedonutí nás nakonec systém?

Dle § 9 zákona o péči o zdraví lidu mají občané právo na poskytování zdravotní péče podle § 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění na volbu lékaře a zdravotnického zařízení. Při nutnosti poskytnutí neodkladné péče musí ošetřit pacienta každý lékař. Mít svého lékaře a být u něj zaregistrován je právo pacienta, nikoliv povinnost.
Avšak podle § 12 zákona o veřejném zdravotním pojištění je pojištěnec povinen podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám, pokud tak stanoví zákon nebo obecně závazné právní předpisy (např. zákon o ochraně veřejného zdraví). V případě opětovného nesplnění povinnosti podrobit se preventivní prohlídce může příslušná zdravotní pojišťovna podle § 44 odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění uložit pojištěnci pokutu až do výše 500 Kč.
Samotná výše uvedená povinnost podrobit se preventivním prohlídkám může být sporná z hlediska Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, podle které je souhlas pacienta nutný k jakémukoliv vyšetření a zákroku až na výjimečné případy. Avšak i v případě, že uznáme tuto úpravu za legitimní, jedná se o podrobení se preventivní prohlídce, nikoliv o povinnou registraci u některého lékaře.
Mít zvoleného lékaře tedy povinné není.

2. Dcera má plné očkování + i navíc, ale již nemá přeočkování v 5 letech - bylo jí 25. února 5 let.Nyní učitelka ze školky pořádá 4 denní pobyt na její zahradě, kde 10 dětí z jedné třídy ze školky budou přespávat ve stanu, atp.Děti jsou spolu každý den ale školka kromě bezinfekčnosti a informaci o alergiích má v tom dokumentu i otázku na očkování. Dcera očkovaná je, ale to v 5 tedy už nemá. Má ale čas do 6 let, kdy je to zcela v pořádku. Nyní k dotazu:

Lékařka to samozřejmě vepsala do těch dokumentů, že není v 5 letech přeočkovaná. Volala jsem na hygienu a tam mi paní řekla, že pokud je do 6 let čas, pak to tam vůbec psát neměla, že to není povinnost, ale spíše vyvolání konfliktu a jistá pomsta vůči dceři, místo aby byla ráda, že děti jezdí mimo město, tak dělá zbytečné komplikace.Chci se tedy zeptat, je lékařka povinná to oznámit školce v tomto dotazníku ke školnímu výletu, nebo je to jen její iniciativa do jisté míry provokativní.(vepsala to tam totiž s ohromnou chutí).

Děkuji za osvětlení situací, které řešíme.

Dobrý den.
1. Při onemocnění dítěte nebo jiného člena rodiny, se nárok na dávku uplatňuje tiskopisem „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péči)“, který vystavuje ošetřující lékař osoby. Ošetřujícím lékařem se pro účely zákona č. 187/2006 sb. O nemocenském pojištění, rozumí poskytovatel zdravotních služeb, který svými lékaři poskytuje pojištěnci nebo jiné posuzované osobě ambulantní, lůžkovou nebo lázeňskou léčebně rehabilitační péči, s výjimkou poskytovatele zdravotnické záchranné služby a lékařské pohotovostní služby, a poskytovatel pracovně lékařských služeb při ošetřování pojištěnce v rámci první pomoci, pokud získal oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
Tedy ošetřujícím lékařem nemusí být lékař registrující, ale i ten lékař, který dítě akutně ošetřil. Když zajdete s dítětem s horečkou k lékaři , měl by dítě ošetřit bez registrace jelikož jde o akutní stav,tento lékař pak může i vystavit příslušný tiskopis.
Stran potvrzení lékaře na různé kroužky, tady se obávám, že budete muset vše zvládnout přes čestná prohlášení, tedy Vy čestně prohlásíte,že je dítě schopno do kroužku docházet a dohodnete se s organizátorem, že to takto akceptuje. Kdyžtak napište o jaký typ kroužku jde a proč chce organizátor potvrzení lékaře( většina běžných kroužků organizovaných např. ZŠ či ZUŠ potvrzení lékaře nevyžaduje) a já zkusím vymyslet, jak to řešit. Bezinfekčnost potvrzují obvykle rodiče, pokud jde o vyjádření lékaře, potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na nějaké akci, to potvrzuje lékař. Posuzujícím a tedy i potvrzujícím, lékařem je lékař se způsobilostí v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické lékařství, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Dle mého názoru může tedy Vašemu dítěti toto potvrzení vydat i lékař který dítě nemá v registraci- ale zde záleží hlavně na vaší dohodě.
2. Vámi popisovaná akce není zotavovací akcí, ale Jinou podobnou akcí pro děti :
Toto téma pak upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a dále prováděcí vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.
Ze zákona vyplývá, že musí být splněny obě podmínky zároveň, tedy 30 a více dětí na dobu delší než 5 dnů. Pokud jedna podmínka splněna není a pobyt trvá např. jen 5 dnů nebo je přítomno 29 dětí, na akci se vztahují pouze požadavky uvedené v § 12 zákona.
Mezi požadavky v takovém případě nepatří prokazování očkování dětí.
Tedy u popsané akce školka ani neměla stav očkování zjišťovat.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.