Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Překážky v práci a voják z povolání

09.04.2016

Dobrý večer, jsem voják z povolání a chtěl bych se zeptat na udělování služebního volna jak k samotnému vyšetření, tak i služebního volna k doprovodu rodinného příslušníka. Zda je služební volno omezeno počtem čerpání. V práci nám tvrdí, že můžeme mít maximálně 6 dní na doprovod rodinného člena k lékaři. Bylo by možné najít i zákon, podle kterého se řídí udělování služebního volna? Předem děkuji, Stuchlík

Dobrý den,
služební volno není omezeno počtem čerpání, ale jeho nezbytností a nemožností si zařídit věci mimo službu. Ovšem každý zaměstnavatel se snaží své zaměstnance „omezit“ nebo apelovat na ně tak, aby volno čerpali, co nejméně. V každém případě zaměstnanec musí vždy důvod čerpání řádně doložit a pokud to jde, předem se na čerpání se zaměstnavatelem dohodnout.
Služební volno vojáků z povolání upravuje vyhláška č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 2 této vyhlášky zní takto:
„Příl.2
Služební volno pro důležité osobní překážky ve službě

Služební volno pro důležité osobní překážky ve službě se poskytne vojákovi v těchto případech a v tomto rozsahu:

1. Vyšetření nebo ošetření vojáka ve zdravotnickém zařízení
Služební volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo dobu služby.

2. Narození dítěte manželce nebo družce vojáka
Služební volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše 1 den k převozu manželky nebo družky do zdravotnického zařízení a nejvýše 1 den k převozu zpět ze zdravotnického zařízení.

3. Doprovod
a) rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení,

b) zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociální péče nebo do internátní speciální školy.
Služební volno se poskytne na dobu nezbytně nutnou, nejvýše však na 1 den při poskytnutí služebního volna podle písmene a) a nejvýše na 6 dnů v kalendářním roce při poskytnutí služebního volna podle písmene b). Služební volno se poskytne jen jednomu z oprávněných, a jen byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo dobu služby.

4. Ošetřování člena rodiny a péče o dítě
a) při ošetřování nemocného dítěte mladšího 10 let, nebo

b) při péči o dítě mladší 10 let z toho důvodu, že
ba) dětské výchovné zařízení, v jehož péči dítě jinak je, nebo škola, do které chodí, byly uzavřeny z nařízení příslušných orgánů, nebo
bb) dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči dětského výchovného zařízení nebo docházet do školy, nebo
bc) osoba, která jinak o dítě pečuje, byla přijata do zdravotnického zařízení, onemocněla nebo jí byla nařízena karanténa (karanténní opatření), a proto nemůže o dítě pečovat, nebo

c) při ošetřování jiného nemocného člena rodiny, který žije s vojákem v domácnosti,2) jestliže jeho zdravotní stav nezbytně vyžaduje, na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře, ošetřování jinou osobou a nemocného není možné nebo vhodné umístit v nemocnici.
Služební volno se poskytne po dobu prvních 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů, trvá-li po tuto dobu potřeba ošetřování nebo péče; v témže případě ošetřování nebo péče se služební volno poskytne jen jednou a jen jedné z oprávněných osob.
Osamělému vojákovi, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky, se poskytne služební volno po dobu prvních 13 po sobě jdoucích kalendářních dnů, trvá-li po tuto dobu potřeba ošetřování nebo péče.
Za osamělého vojáka se pro účely poskytování služebního volna považuje voják, který je svobodný, ovdovělý, rozvedený nebo osamělý z jiných vážných důvodů, nežije-li s družkou.

5. Úmrtí
a) při úmrtí manžela, druha nebo dítěte se poskytne služební volno na 3 dny, z toho 1 den k účasti na pohřbu těchto osob,

b) při úmrtí rodiče, sourozence, rodiče nebo sourozence jeho manžela, jakož i manžela sourozence se poskytne služební volno na 1 den a další 1 den, jestliže voják obstarává pohřeb těchto osob,

c) při úmrtí prarodiče, vnuka nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným nejbližším příbuzným, ale žila s vojákem v době úmrtí ve společné domácnosti, se poskytne služební volno nejvýše na 1 den a další 1 den, jestliže voják obstarává pohřeb těchto osob,

d) při úmrtí spoluzaměstnance se poskytne služební volno na nezbytně nutnou dobu k účasti na jeho pohřbu.

6. Vlastní svatba a svatba dětí a rodičů
a) na vlastní svatbu se poskytne služební volno na 2 dny, z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu,

b) k účasti na svatbě dítěte nebo rodiče se poskytne služební volno na 1 den.

7. Stěhování v zájmu ozbrojených sil České republiky
a) při stěhování v téže obci se poskytne služební volno na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den,

b) při stěhování do jiné obce nebo při přepravě osobních věcí a rodinných příslušníků na pracoviště v zahraničí a zpět se poskytne služební volno na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 3 dny.

8. Vyhledání místa před zánikem služebního poměru uplynutím stanovené doby a před propuštěním ze služebního poměru
Služební volno se poskytne v rozsahu 2 dnů v měsíci po dobu 3 měsíců před zánikem služebního poměru uplynutím stanovené doby nebo před propuštěním ze služebního poměru. Služební volno lze se souhlasem služebního orgánu slučovat.

9. Nepředvídané přerušení provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků
Služební volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nemohl-li voják dosáhnout místa výkonu služby jiným přiměřeným způsobem.

10. Vyřízení důležitých osobních, rodinných nebo majetkových záležitostí, které vyžadují osobní účast vojáka a nelze je vyřídit mimo dobu služby
Služební volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den.

11. Vykonání přijímacích zkoušek na základě podané přihlášky ke studiu a oznámení školy o konání těchto zkoušek
Služební volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu.

12. Vyslání národního experta do instituce Evropské unie.
Služební volno se poskytne na dobu vyslání.

13. Návrat vojáka ze služby v jednotkách mnohonárodních ozbrojených sil v zahraničí
Služební volno se poskytne jednorázově na dobu 5 dnů po sobě jdoucích, nejpozději do 30 dnů ode dne návratu ze zahraničí, a to pokud voják vykonával službu v jednotkách mnohonárodních ozbrojených sil v zahraničí po dobu nejméně 90 dnů po sobě jdoucích.

____________________

1) § 11 a 12 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

2) § 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.“
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.