Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dovolená a mateřská dovolená

12.04.2016

Dobrý den,chtěla bych se zeptat na výši náhrady dovolené za MD.V červnu 2015 mi končila RD s prvním synem a šla jsem na PN z důvodu pokročilého těhotenství.Od 12.9.2015 do 24.3.2016 jsem byla na MD a od 1.4.2016 jsem na RD.O náhradu jsem si zažádala 6.4.2016 a vypočítali mi jen 10 dní (jinak máme 17+3 dodatkové za práci v rizikové skupině).Na netu jsem se zase dočetla,že bych měla mít nárok na celou dovolenou.Jak to prosím je?Jsem z toho zmatená..děkuji za odpověď.

Vážená paní,

Nejdříve obecně: rodič má nárok na dovolenou za celý kalendářní rok, pokud u zaměstnavatele odpracoval v kalendářním roce alespoň 60 dnů, a to za podmínky nepřetržitého trvání pracovního poměru u téhož zaměstnavatele. Jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého roku, má nárok na poměrnou část. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru 1/12 dovolené za kalendářní rok. Rodiči, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce 1/12 dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.

Čerpání dovolené v souvislosti s čerpáním mateřské a rodičovské dovolené se řídí následujícími pravidly:
• Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel
povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.
• Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, po kterou je rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené.
• Nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou se dovolená přerušuje.

Žádost o dovolenou
Požádá-li matka zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. Obdobně se postupuje po skončení rodičovské dovolené otce dítěte v délce 22 týdnů od narození dítěte. Postup je výhodný, protože nedochází ke krácení dovolené. Tento nárok vzniká u každé mateřské dovolené, tj. i při čerpání mateřské dovolené u dalšího dítěte.

Výkon práce z hlediska nároku na dovolenou
Za výkon práce se z hlediska nároku na dovolenou považuje mj. i
• mateřská dovolená;
• doba rodičovské dovolené otce dítěte po dobu 22 týdnů od narození dítěte;
• dovolená.
Tyto doby se posuzují stejně, jako kdyby rodič chodil do práce.
Za výkon práce se z hlediska nároku na dovolenou nepovažuje např.
• rodičovská dovolená;
• dočasná pracovní neschopnost.
Tyto se nezapočítávají do odpracovaných dnů pro vznik nároku na dovolenou.

Krácení dovolené
V důsledku delší nepřítomnosti v práci dochází ke krácení dovolené. Dovolená se krátí za dny rodičovské dovolené nebo za dny dočasné pracovní neschopnosti. Dovolená se krátí takto: za prvních 100 zameškaných pracovních dní o 1/12 a za každých dalších 21 pracovních dní o další 1/12). Rodiči, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, musí být poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů.
Ve Vašem případě je postup následující:

Rok 2015 – „odpracováno“ více než 60 pracovních dní – dojde však v důsledku čerpání rodičovské dovolené a dočasné pracovní neschopnosti ke krácení dovolené za období od 1.1.2015 do 11.9.2015. Za toto období jste zameškala 177 pracovních dní, tj. dovolená se bude krátit 4/12, tj. 1/3. Dovolená náleží nejméně v rozsahu čtyř týdnů, to znamená, že za rok 2015 Vám náleží 13,5 dne dovolené. Dodatková dovolená ve smyslu § 215 zákoníku práce Vám nenáleží, protože náleží zaměstnanci, který pracuje u téhož zaměstnavatele pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť obtížné.

Rok 2016 - – „odpracováno“ 60 pracovních dní – náleží dovolená v plném rozsahu, tj. čtyř pracovních týdnů.

Doporučený postup:
Nejdříve bych se ještě pokusila zaměstnavatele přesvědčit, že máte na výše uvedenou dovolenou nárok a že se výše uvedený postup v praxi používá. K argumentaci je možné použít i následující odkazy na:
http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-na-cerpani-radne-dovolene-po-materske/
http://www.novinky.cz/kariera/269407-poradna-cerpani-dovolene-mezi-materskou-a-rodicovskou.html
http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d43292v54473-kraceni-dovolene/?search_query=kr%C3%A1cen%C3%AD+dovolen%C3%A9&search_results_page=


Jestliže zaměstnavatel Vaší žádosti nevyhoví, doporučuji se obrátit na oblastní inspektorát práce: www.suip.cz. - nejdříve telefonicky, kde Vám uvedený názor potvrdí a
zaměstnavateli sdělit, že Váš názor je potvrzený i z oblastního inspektorátu práce. Jestliže zaměstnavatel bude stále trvat na svém, požádejte oblastní inspektorát o písemné stanovisko, jak má zaměstnavatel správně postupovat.
Kdyby ani to nepomohlo, pak jedině doporučuji podat stížnost na oblastní inspektorát práce - zaměstnavateli pak hrozí pokuta.

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.